Заседания

Заседание от дата 07.09.2022 от 17:30 часа.

Решения

№ 55-НС / 07.09.2022

ОТНОСНО : Изменение и допълнение в решение №48-НС от 05.09.2022г. на РИК Перник,касаещо промяна в персоналния състав на ПСИК 142200011 в община Ковачевци.

№ 54-НС / 07.09.2022

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на графичния файл на предпечатния образец и тиража на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения