Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 54-НС
Перник, 07.09.2022

ОТНОСНО: Вземане на решение за одобряване на графичния файл на предпечатния образец и тиража на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

С вх. №35/ 05.09.2022 г. в РИК - Перник е постъпило писмо от ЦИК, изх. №   НС- 15-109/  05.09.2022г. във връзка с одобряването на предпечатния образец на бюлетината за  гласуване в изборите за народни представители на 02 октомври  2022г.,както и за одобряване на тиража на бюлетините за района, съгласно Решение № 1266-НС от 15.08 2022г. на ЦИК

           С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1   от Изборния кодекс, и във връзка с т.5 и 6 на Решение № 1266-НС от 15.08 2022г. на ЦИК, РИК Перник

Р Е Ш И:

          1.ОДОБРЯВА графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 02 октомври  2022г, който е неразделна част от настоящото решение, но не подлежи на публикуване.

 2    ОДОБРЯВА предложения тираж на бюлетините за отпечатване за район Четиринадесети Пернишки  – 106 500 броя.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

 

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 08.09.2022 в 12:14 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения