Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 55-НС
Перник, 07.09.2022

ОТНОСНО: Изменение и допълнение в решение №48-НС от 05.09.2022г. на РИК Перник,касаещо промяна в персоналния състав на ПСИК 142200011 в община Ковачевци.

Поради допусната техническа грешка в решение №48-НС от 05.09.2022г.. на РИК-Перник.

 

            На основание чл. 72 ,ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА 9 лица (девет) длъжностни лица от съставите на ПСИК 142200011 в община Ковачевци ,съгласно приложения списък.-Приложение 1.

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица на ПСИК.

 

            НАЗНАЧАВА 7 лица (седем) длъжностни лица в състава на  ПСИК 142200011 в община Ковачевци ,съгласно приложения списък.-Приложение 2.

           ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на ПСИК.

Неразделна част от това решение е Приложение 1 и 2 на списъчния състав на СИК.

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 08.09.2022 в 12:15 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения