№ 184-ЕП / 15.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Сирищник, община Ковачевци, област Перник

№ 183-ЕП / 15.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Ковачевци, община Ковачевци, област Перник

№ 182-ЕП / 15.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Габровдол, община Земен, област Перник .

№ 181-ЕП / 15.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Пещера, община Земен, област Перник .

№ 180-ЕП / 15.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Жабляно, община Земен, област Перник .

№ 179-ЕП / 15.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Поцърненци, община Радомир, област Перник .

№ 178-ЕП / 15.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Байкалско, община Радомир, област Перник .

№ 177-ЕП / 15.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Жедна, община Радомир, област Перник .

№ 176-ЕП / 15.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Старо село, община Радомир, област Перник .

№ 175-ЕП / 15.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Друган, община Радомир, област Перник .

№ 174-ЕП / 15.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Долна Диканя, община Радомир, област Перник .

№ 173-ЕП / 15.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Дрен, община Радомир, област Перник .

№ 172-ЕП / 15.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в град Радомир, община Радомир, област Перник.

№ 171-ЕП / 15.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в град Перник, област Перник

№ 170-ЕП / 15.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в кметство Калкас, град Перник, област Перник

№ 169-ЕП / 15.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Драгичево, община Перник,, област Перник

№ 168-ЕП / 15.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в кметство Изток, град Перник, област Перник

№ 167-ЕП / 15.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Житуша, община Радомир, област Перник

№ 166-ЕП / 15.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Жедна, община Радомир, област Перник

№ 165-ЕП / 15.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Касилаг, община Радомир, област Перник

Календар

Решения

  • № 345-ЕП / 27.05.2019

    относно: Сигнал на нарушаване на тайната на вота при гласуване с машинно устройство

  • № 344-ЕП / 27.05.2019

    относно: сигнал за неправилно недопуснат избирател да гласува

  • № 343-ЕП / 26.05.2019

    относно: сигнал за неправилно допуснат избирател да гласува с придружител

всички решения