№ 204-ЕП / 18.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Станьовци, община Брезник, област Перник

№ 203-ЕП / 18.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в град Брезник, община Брезник, област Перник

№ 202-ЕП / 18.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в град Радомир, община Радомир, област Перник

№ 201-ЕП / 18.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Кралев дол, община Перник,, област Перник

№ 200-ЕП / 18.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Драгичево, община Перник,, област Перник

№ 199-ЕП / 18.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в град Перник, област Перник

№ 198-ЕП / 18.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в кметство Изток, община Перник, област Перник.

№ 197-ЕП / 18.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в град Брезник, община Брезник, област Перник

№ 196-ЕП / 18.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Ракиловци, община Ковачевци, област Перник

№ 195-ЕП / 18.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в с. Гълъбник, община Радомир, област Перник

№ 194-ЕП / 18.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в с. Углярци, община Радомир, област Перник

№ 193-ЕП / 18.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Ездимирци, община Трън, област Перник

№ 192-ЕП / 15.05.2019

ОТНОСНО : квотно разпределение за състава и ръководството на СИК, образувани със заповеди на ръководителите на лечебните заведения на територията на община Перник

№ 191-ЕП / 15.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Долна Мелна, община Трън, област Перник.

№ 190-ЕП / 15.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Зелениград, община Трън, област Перник

№ 189-ЕП / 15.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Калище, община Ковачевци, област Перник

№ 188-ЕП / 15.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в град Брезник, община Брезник, област Перник

№ 187-ЕП / 15.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в град Перник, община Перник,, област Перник.

№ 186-ЕП / 15.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в кметство Изток, община Перник,, област Перник.

№ 185-ЕП / 15.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Лесковец, община Перник,, област Перник

Календар

Решения

  • № 345-ЕП / 27.05.2019

    относно: Сигнал на нарушаване на тайната на вота при гласуване с машинно устройство

  • № 344-ЕП / 27.05.2019

    относно: сигнал за неправилно недопуснат избирател да гласува

  • № 343-ЕП / 26.05.2019

    относно: сигнал за неправилно допуснат избирател да гласува с придружител

всички решения