№ 24-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в град Перник, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 23-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с. Габров дол, общ. Земен, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 22-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с. Елов дол, общ. Земен, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 21-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с. Мурено, общ. Земен, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 20-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с. Горна Врабча, общ. Земен, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 19-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с. Горна Глоговица, общ. Земен, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 18-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с. Дивля, общ. Земен, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 17-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с. Калотинци, общ. Земен, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 16-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с. Враня стена, общ. Земен, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 15-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с. Пещера, общ. Земен, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 14-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с. Жабляно, общ. Земен, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 13-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с. Блатешница, общ. Земен, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 12-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в град Земен, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 11-ЕП / 11.04.2019

ОТНОСНО : Приемане на Правила за технически и организационни мерки за защита на правата и свободите на субектите на лични данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Районна избирателна комисия в четиринадесети изборен район – Пернишки при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 10-ЕП / 11.04.2019

ОТНОСНО : Определяне броя, функциите и персоналния състав на експертите и специалистите за подпомагане работата на РИК Перник при произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 9-ЕП / 11.04.2019

ОТНОСНО : квотно разпределение за състава и ръководството на СИК на територията на Община Ковачевци

№ 8-ЕП / 11.04.2019

ОТНОСНО : квотно разпределение за състава и ръководството на СИК на територията на Община Земен

№ 7-ЕП / 11.04.2019

ОТНОСНО : квотно разпределение за състава и ръководството на СИК на територията на Община Трън

№ 6-ЕП / 11.04.2019

ОТНОСНО : квотно разпределение за състава и ръководството на СИК на територията на Община Брезник

№ 5-ЕП / 11.04.2019

ОТНОСНО : квотно разпределение за състава и ръководството на СИК на територията на Община Радомир

Календар

Решения

  • № 345-ЕП / 27.05.2019

    относно: Сигнал на нарушаване на тайната на вота при гласуване с машинно устройство

  • № 344-ЕП / 27.05.2019

    относно: сигнал за неправилно недопуснат избирател да гласува

  • № 343-ЕП / 26.05.2019

    относно: сигнал за неправилно допуснат избирател да гласува с придружител

всички решения