Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 24-ЕП
Перник, 24.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване състава на СИК в град Перник, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

           Постъпило е писмо от Кмета на Община Перник, с изх. № 19/СЛУ-1856-12/ 23.04.2019г., заведено в РИК – Перник, с вх. № 13 от 23.04.2019 г.. Към писмото е представен протокол от проведената среща с представителите на парламентарно  представените партии и коалиции, заедно с писмените им предложения за назначаване състава на всички СИК. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на квотното разпределение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на гр. Перник.

           На основание чл. 72 ал. 1, т.4 от Изборния кодекс и решение № 150-ЕП/11.04.2019г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - Перник

Р Е Ш И :

           Назначава състава на СИК, в град Перник, област Перник за произвеждане изборите  за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

ПСИК 143200052

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Гинка Мирчева Георгиева

зам.председател

Антоанета Димитрова Дойчинова

секретар

Васил Иванов Василев

член

Радка Борисова Евтимова

член

Радослава Кирилова Стоянова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИК 143200053

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Емилия Илиева Методиева

зам.председател

Лариса Юриевна Корольова

секретар

Мариана Славчева Василева

член

Светлана Петрова Богданова

член

Десислава Спасова Илиева

член

Красимира Иванова Кирилова

член

Ветка Стойнева Димитрова

член

Петя Антонова Кирилова

член

Здравка Бориславова Петрова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИК 143200054

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Миглена Генадиева Димитрова

зам.председател

Марчела Пламенова Василева

секретар

Милка Димитрова Стоимирска

член

Татяна Славчева Виолетова

член

Вера Димитрова Теофилова

член

Бистра Колева Павлова

член

Костадинка Андреева Първанова

член

Виолета Кирилова Йотова

член

Румяна Стоянова Слишкова

 

 

 

 

 

 

СИК 143200055

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Веселина Николова Теофилова

зам.председател

Ивелина Георгиева Славова

секретар

Аделина Йорданова Георгиева

член

Антоанета Димитрова Иванова

член

Даниела Спасова Тронкова

член

Емилия Борисова Георгиева

член

Искра Макариева Миланова

член

Анна Тодорова Найденова

член

Митко Райчев Ванков

 

 

 

 

 

 

СИК 143200056

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Петя Николаева Петрова

зам.председател

Крум Богданов Крумов

секретар

Капка Спасова Станчева

член

Лиляна Борисова Деспотова

член

Валери Борисов Георгиев

член

Радостина Николаева Стаматиева

член

Димитрина Радойчева Георгиева

член

Антонио Емилов Антонов

член

Зоя Кирилова Царева

 

 

 

 

 

 

СИК 143200057

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Румяна Александрова Николова

зам.председател

Ели Емилова Тронкова-Миланова

секретар

Даниел Емилов Антонов

член

Аделина Стоянова Танева

член

Богомил Стоичков Рангелов

член

Кирил Николаев Стаматиев

член

Борис Васков борисов

член

Симеонка Драганова Кирилова

член

Звезделина Драгомирова Сергиева

 

 

 

 

 

 

 

 

СИК 143200058

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Галина Георгиева Димитрова

зам.председател

Росица Григорова Станишева

секретар

Емилия Пламенова Илиева

член

Валерияна Георгиева Павлова

член

Габриела Петрова Стефанова-Зиновиева

член

Лиляна Велчева Павлова

член

Мариана Димитрова Постолова

член

Румяна Михайлова Николова

член

Анжелина Симонова Тодорова

 

 

 

 

СИК 143200059

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Бойчо Василев Захаринов

зам.председател

Станислава Иванова Аспарухова

секретар

Милена Петрова Гонева

член

Тодорка Борисова Лилова

член

Валентина Темелчова Георгиева

член

Светлана Георгиева Асенова

член

Александър Георгиев Момъков

член

Станислава Георгиева Симеонова

член

Мая Цветанова Иванова

   
   
   
   

СИК 143200060

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Кристина Валентинова Владимирова

зам.председател

Ана Пламенова Момъкова

секретар

Жана Андонова Боянова

член

Анета Кирилова Петрова

член

Ина Иванова Манчева

член

Ивета Валентинова Кирилова

член

Гергана Бориславова Рангелова

член

Здравка Асенова Харалампиева

член

Венелин Николов Йосифов

 

 

 

 

 

 

 

 

СИК 143200061

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Жулиета Гергинова Веселинова

зам.председател

Десислава Георгиева Петрова

секретар

Татяна Нинова Борисова

член

Борислава Илиева Василева

член

Боян Динков Боянов

член

Сашка Кръстева Александрова

член

Ивайло Ивайлов Христов

член

Васил Мирчев Сивриев

член

Галина Ванчова Манова

 

 

 

 

СИК 143200062

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Евелина Йорданова Лазарова

зам.председател

Христина Жечева Раденкова

секретар

Робертина Кирилова Петрова

член

Людмил Димитров Цикловски

член

Методи Милков Стефанов

член

Костадин Стоичков Златков

член

Веселина Петрова Василева

член

Иван Стефанов Манов

член

Росен Василев Белижанов

 

 

 

 

СИК 143200063

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Мариана Георгиева Стефанова

зам.председател

Сашка Георгиева Софрониева

секретар

Валентина Георгиева Джурова - Михайлова

член

Антон Иванов Денков

член

Теодор Йорданов Благоев

член

Дафина Петрова Бандакова

член

Стоян Атанасов Петров

член

Таня Петрова Аризанова

член

Илиана Йорданова Арсова

 

 

   
   

СИК 143200064

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Диана Василева Гьорева

зам.председател

Мая Йорданова Симеонова

секретар

Маргарита Павлова Манолова

член

Нели Иванова Александрова

член

Стефка Аксентиева Андонова

член

Венцислав Георгиев Петров

член

Вера Йорданова Никифорова

член

Лиляна Костадинова Тонева

член

Милена Йорданова Чупетловска

 

 

 

 

СИК 143200065

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Станка Славчева Аризанова

зам.председател

Огнян Тончев Костадинов

секретар

Виктория Петрова Велкова

член

Златка Василева Станойкова

член

Елена Георгиева Сугарева

член

Мирослава Валентинова Димитрова

член

Борка Аспарухова Димитрова

член

Диана Енчева Божилова

член

Цветан Бориславов Борисов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИК 143200066

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Кънчо Добрев Стоилов

зам.председател

Клавдия Славчева Евтимова

секретар

Иван Страхилов Панов

член

Ивайло Ангелов Славов

член

Коена Иванова Крумова

член

Фердо Асенов Варадинов

член

Татяна Георгиева Христова

член

Иван Стоилов Стоичков

член

Александра Васкова Станкова

 

 

 

 

 

 

СИК 143200067

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Елена Борисова Григорова

зам.председател

Станка Найденова Панова

секретар

Боряна Йорданова Динчева

член

Красимир Томов Мирчев

член

Анна Миткова Методиева

член

Цветелина Василева Петрова

член

Станислав петров Станков

 

 

 

 

 

 

 

 

СИК 143200068

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Албена Методиева Джамбазова

зам.председател

Веселишна Димитрова Велинова

секретар

Теодора Георгиева Котупанова

член

Димитрина Кирилова Стоилкова

член

Антон Тачков Благоев

член

Йорданка Стоянова Недева

член

Мариана Маринова Варадинова

член

Мариана Луканова Михайлова

член

Теменужка Христова Господинова

 

 

 

 

 

 

 

 

СИК 143200069

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Мартин Симеонов Асенов

зам.председател

Лиляна Пънтова Антова

секретар

Павлина Йорданова Йосифова

член

Надежда Дамянова Милтенова

член

Михаела Миленова Димитрова

член

Наташа Арсова Йорданова

член

Красимир Асенов Любомиров

член

Боряна Гергинова Арсова

член

Христина Стоянова Лазарова

 

 

 

 

 

 

 

 

СИК 143200070

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Йордан Сашов Андонов

зам.председател

Снежана Владимирова Дункова

секретар

Теменужка Ставриева Миленова

член

Анета Огнянова Бабунска

член

Веска Мирчева Василева

член

Емилия Стефанова бориславово

член

Надя Александрова Янева

член

Йордан Димитров Георгиев

член

Людмила Асенова Илиева-Нанкова

 

 

СИК 143200071

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Иванка Любомирова Романова

зам.председател

Силвана Емилова Ценкова

секретар

Нели Петкова Георгиева

член

Иванка Славова Златанова

член

Пенка Тодорова Вълчкова

член

Жанета Радева Владимирова

член

Пенка Никодимова Игнатова

член

Пенка Николова Владимирова

член

Марияна Златкова Крумова-Мишева

 

 

 

 

 

 

СИК 143200072

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Момчил Илиев Йорданов

зам.председател

Иво Кирилов Любенов

секретар

Петър Йорданов Петров

член

Зоя Станкова Иванова

член

Лушка Гешова Станчева

член

Александър Иванов Христо

член

Георги Димитров Георгиев

член

Галина Матьова Костадинова

член

Ася Емилова Асенова

 

 

СИК 143200074

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Албена Александрова Георгиева

зам.председател

Весела Драгомирова Благоева

секретар

Евелина Георгиева Янева

член

Снежана Асенова Георгиева-Урдева

член

Параскева Михайлова Иванова

член

Катя Евтимова Христова

член

Роза Данаилова Павлова

член

Роберт Ивайлов Станчев

член

София Георгиева Мичева

 

 

 

 

 

 

СИК 143200075

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Роза Стефанова Гаджова

зам.председател

Мартин Цветанов Велков

секретар

Александра Любомирова Колева

член

Йоланта Павлова Станчева

член

Лиляна Борисова Андонова

член

Николай Игнатов Изворски

член

Антон Аспарухов Драгомиров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИК 143200076

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Христна Владимирова Стоянова-Василева

зам.председател

Емил Александров Лазаров

секретар

Анета Петрова Андреева

член

Мария Димитрова Ненова

член

Енгелсина Донкова Златанова

член

Стоянка Войнова Сотирова

член

Лиляна Стоянова Ангелова

член

Екатерина Иванова Павлова

член

Лия Атанасова Урукова

 

 

 

 

 

 

СИК 143200077

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Величка Георгиева Зарева

зам.председател

Юлияна Богомилова Михайлова

секретар

Десислава Милчева Стефанова

член

Ванеса Иванова Пашалийска

член

Станка Борисова Радкова

член

Силвия Евтимова Градинарова

член

Венка Ерменчова Вацева

член

Георги Димитров Георгиев

член

Ина Валентинова Рангелова

 

 

 

 

 

 

СИК 143200078

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Стефани Славчева Христова

зам.председател

Лилия Венкова Димова

секретар

Наташа Данаилова Дойчинова

член

Зорница Александрова Стойнева

член

Здравка Стефанова Боянова

член

Любов Михайловна Сосновска

член

Теменужка Димитрова Тюфекчиева

член

Зоя Борисова Георгиева-Ачева

член

Десислава Цанкова Асенова

 

 

 

 

 

 

СИК 143200079

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Тереза Светославова Илиева

зам.председател

Атанас Богомилов Атанасов

секретар

Елинка Преславова Христова

член

Симона Людмилова Симеонова

член

Русиана Русева Тодорова

член

Цена Христова Рангелова

член

Вна Асенова Божкова

член

Албена Иванова Славова

член

Александър Богомилов Михайлов

 

 

 

 

 

 

СИК 143200080

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Ирина Симеонова Атанасова

зам.председател

Нели Седевчова Христова

секретар

Маруся Новачкова Стаменова

член

Ангелина Борисова Михайлова

член

Стефан Иванов Асенов

член

Валентин Валентинов Димитров

член

Албена Стефанова Георгиева

член

Емилия Драганова Михайлова

член

Цветелин Кирилов Драгомироив

 

 

 

 

 

 

СИК 143200081

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Надежда Иванва Гълъбова

зам.председател

Евелина Йорданова Велинова

секретар

Марияна Стоянова Стойкова

член

Георги Станков Митов

член

Светлана Георгиева Димитрова

член

Лидия Иванова Миланова

член

Николай Иванович Сивков

член

Моника Венциславова Стоянова

член

Екатерина Георгиева Стоянова

 

 

 

 

 

 

СИК 143200082

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Величка Георгиева Кадийска

зам.председател

Малина Петрова Йорданова

секретар

Лиляна Кръстева Зафирова

член

Гинка Павлова Методиева

член

Адриана Илиева Николова

член

Мартин Олегов Йорданов

член

Диана Василева Веселинова

член

Станислава Методиева Попова

член

Антоанета Вениаминова Бакалова

 

 

 

 

 

 

СИК 143200083

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Николай Славчов Николов

зам.председател

Павлина Ефтимова Стоянова

секретар

Людмила Петрова Костова

член

Василка Методиева Петрова

член

Габриела Георгиева Захариева

член

Венета Стойнева Андреева

член

Георги Димитров Георгиев

член

Росен Димитров Станимиров

член

Радостина Ангелова Стоянова

 

 

 

 

 

 

СИК 143200084

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Виктор Николаев Димитров

зам.председател

Павлина Петрова Евтимова

секретар

Малинка Петрова Йорданова

член

Миглена Георгиева Никифорова

член

Камелия Любенова Шутева

член

Благородка Маринова Лилова

член

Милена Георгиева Стаменова

член

Камен Стоичков Изворски

член

Росица Кирилова Тодорова

 

 

 

 

СИК 143200085

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Георги Костадинов Гълъбов

зам.председател

Елена Георгиева Андреева-Стоева

секретар

Анка Ангелова Смричкова

член

Георги Николов Шутев

член

Цветан Павлов Велков

член

Росица Иванова Станимирова

член

Любомир Василев Величков

член

Малинка Борисова Борисова

член

Цветанка Йорданова Атанасова

 

 

 

 

 

 

СИК 143200086

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Емил Георгиев Станков

зам.председател

Румяна Богданова Николова

секретар

Юлия Боянова Костадинова

член

Калина Георгиева Никифорова

 член

Елка Йорданова Иванова

член

Петя Въчкова Джамалова

член

Димитра Асенова Рачева

член

Силвана Симемонова Методиева

член

Лиляна Симеонова Михайлова

 

 

СИК 143200087

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Соня Иванова Маркова - Георгиева

зам.председател

Милена Петрова Велинова

секретар

Габриела Красимирова Борисова

член

Снежана Първанова Георгиева

член

Робертино Стоилов Стоилов

член

Десислава Боянова Костадинова

член

Емилия Димитрова Младенова

член

Ясен Колев Георгиев

член

Васил Бойков Астатков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИК 143200088

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Георги Асенов Пиринлиев

зам. председател

Ана Георгиева Николова

секретар

Роза Цветанова Христова

член

Вяра Аспарухова Рангелова

член

Стамена Павлова Пенева

член

Румяна Георгиева Павлова

член

Йоана Валериева Йотова

член

Елена Тодорова Малинчова

член

Зорница костадинова Никова - Стоименова

 

 

 

 

 

 

СИК 143200089

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Елка Александрова Борисова

зам.председател

Калинка ганева Минчева

секретар

Валерия Михайлова Такева

член

Цветанка Темелчова Миланова

член

Йорданка Огнянова Боянова

член

Мирослав Руменов Костадинов

член

Лилия Методиева Стоянова

член

 

член

 

 

 

 

 

СИК 143200090

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Калина Асенова Димитрова

зам.председател

Емилия Ивова Иванова

секретар

Даниела Дончева Андонова

член

Лора Романова Асенова

член

Иванка Асенова Стоичкова

член

Валерия Кръства Петрушинова

член

Зоя Йорданова Ставрева

член

Виолета Стефанова Георгиева

член

Лиляна Първанова Манасиева

 

 

 

 

 

 

СИК 143200091

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Татяна Страхилова Радославова

зам.председател

Антоанета Валентинова Митова

секретар

Димитър Данаилов Михайлов

член

Татяна Петрова Христова

член

Цветанка Йорданова Зарева

член

Лидия Здравкова Милева

член

Емилия Георгиева Илиева

член

Давид Димитров Тодоров

член

Петя Милославова Петрова

 

 

 

 

 

 

 

 

СИК 143200092

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Марийка Мирчева Тодорова

зам.председател

Лидия Илиева Енчева

секретар

Екатерина Златанова Панева

член

Фееодора Борисова Симова

член

Цветелина Огнянова Димитрова

член

Кристина Ивайлова Добрева

член

Красимир Любенов Миленов

член

Божил Тодоров Борисов

член

Страхил Василев Русинов

 

 

СИК 143200093

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Зоя Тихомирова Стоименова

зам.председател

Елена Методиева Митова

секретар

Семо Павликов павлов

член

Кристина Петрова Лазарова

член

Елена Петрова Божкова

член

Симона Владимиова Свиленова

член

Анита Страхилова Алексова

член

Валентин Георгиев Енчев

член

Росица Димитрова Тренева

 

 

 

 

 

 

 

 

СИК 143200094

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Елена Стефанова Асенова-Костадинова

зам.председател

Василка Асенова Тонева

секретар

Красимир Сотиров Сотиров

член

Антоанета Василева Станчева

член

Росица Мирчева Митова

член

Силвия Витанова Янева

член

Марио валериев Антонов

член

Здравка Руменова Панева

член

Роза Богданова Симемонова

 

 

 

 

 

 

СИК 143200095

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Иванка Методиева Димитрова

зам.председател

Гергана Петрова Костадинова

секретар

Десислава Делчева Калистратова 

член

Велислав Валериев Иванов

член

Стоянка Димитрова Георгиева-Петрова

член

Валери Антонов Тонев

член

Румил Стефанов Жотев

член

Кирил Петров Вацев

член

Миглена Боянова Дамянова

 

 

 

 

 

 

СИК 143200096

     

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Росица Василева Денева

зам.председател

Елена Тодорова Йорданова

секретар

Стоян Иванов Стоянов

член

Николай Тихомиров Божков

член

Васил Петров Стоилов

член

Емил Сталинов Станков

член

Габриела Емилова Симова

член

Александра Бориславова Асенова

член

Албена Зашева Ванкова

 

 

 

 

 

 

СИК 143200097

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Десислава Бориславова Деспотова

зам.председател

Зоя Борисова Иванова

секретар

Александър Първанов Рангелов

член

Ванина Росенова Иванова

член

Йоана Атанасова Иванова

член

Димитрина Евгениева Димитрова

член

Корнелия Павлова Огнянова

член

Снежанка Кирилова Иванова

член

Екатерина Емилова Стоянова

 

 

 

 

 

 

СИК 143200098

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Валери Арсенов Митрев

зам.председател

Николина Евгенива Рангелова

секретар

Юлияна Спирова Генадиева

член

Мая Василева Първанова

член

Райка Райчева Илиева

член

Силян Асенов Иванов

член

Пена Кръстева Цветкова

член

Анелия Ангелова Симемонова

член

Дора Филипова Димитрова

 

 

 

 

 

 

 

 

СИК 143200099

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Марияна Добринова Новева

зам.председател

Гергана Лозанова Николова

секретар

Антоанета Стефанова Йорданова

член

Георги Михайлов Асенов

член

Грозданка Василева Асенова

член

Стефка Христова Велева

член

Мариела Стойкова Петрова - Николова

член

Виторио Павлов Радославов

член

Нина Димитрова Янакиева-Александрова

 

 

 

 

СИК 143200100

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Искра Тодорова Горянова

зам.председател

Евдокия Генчева Михайлова

секретар

Ирена Василева Почкайна

член

Огнян Руменов Огнянов

член

Цветанка Ангелова Николова

член

Мирослава Цветанова Бойчева

член

Елка Кирилова Първанова

член

Людмила Живкова Михалкова

член

Боряна Василева Кирилова

   
   
   

 

 

СИК 143200101

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Силвия Христова Андонова

зам.председател

Роберто Методиев Рангелов

секретар

Иванка Боянова Младенова

член

Теменужка Мирчева Антонова

член

Силвана Иванова Аспарухова

член

Веска Йорданова Стоилова

член

Галин Георгиев Киров

член

Станислава Боянова Дамянова

член

Ясен Асенов Балканджийски

 

СИК 143200104

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Катя Петрова Мартинова

зам.председател

Лидия Асенова Петрова

секретар

Пламен Димов Момъков

член

Тодорка Петкова Стефанова

член

Детелин Иванов Ставрев

член

Бистра Иванова Божилова

член

Жана Иванова Методиева

член

Евелина Симеонова Костова

член

Тинка Стойнева Рангелова

 

 

 

 

 

 

 

 

СИК 143200105

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

 

зам.председател

Лиляна Стефанова Лозанова

секретар

Магдалена Богданова Станкова

член

Даринка Василева Евтимова

член

Лиляна Иванова Неделкова

член

Пламен Коцев Ананиев

член

Стефанка Асенова Георгиева

член

Недялка Николова Костадинова

член

Лиляна Стаменкова Арсова

 

 

 

 

СИК 143200106

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Мариета Ангелова Стефанова

зам.председател

Красимира Вертерова Борисова

секретар

Албена Богомилова Миленова

член

Минчо Малинов Владимиров

член

Сийка Костадинова Кръстева

член

Димитрина Иванова Георгиева

член

Соня Райкова Гълъбова

член

Петър Фиданчов Петров

член

Юлиана Тихомирова Василева

 

 

 

 

 

 

 

 

СИК 143200107

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Милена Иванова Никова

зам.председател

Валентина Радославова Стоименова

секретар

Василка Юриева Миланова

член

Валентина Иванова Димитрова

член

Йордан Благоев Щреков

член

Ева здравкова Стефанова

член

Йордан Витков томов

член

Ани Емилова Иванова

член

Пламен Неделчев Методиев

 

 

 

 

СИК 143200108

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Стоян Георгиев Стоянов

зам.председател

Диляна Василева Виденова

секретар

Зоя Георгиева Симеонова

член

Кръстинка Цветанова Атанасова

член

Наташа Василева Димитрова

член

Катя Георгиева Панева

член

Иво Кирилов Стефанов

член

Милена Богомилова Митова

член

Галя Драгомирова Петрова

 

 

 

 

 

 

 

 

СИК 143200109

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Любка Василева Симеонова

зам.председател

Богомил Стоянов Иванов

секретар

Даниела Красимирова Сотирова

член

Емилия Миркова Николова

член

Румяна Руменова Стефанова

член

Маргарита Малинова Николова

член

Емилия Асенова Николова

член

Дарена Цветанова Владимирова

член

Людмила Илиева Иванчева

   
   
   

СИК 143200110

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Гергана Боянова Василева

зам.председател

Маргарита Иванова Михайлова

секретар

Бистра Стаматиева Владимирова

член

Йорданка Драганова Стоева

член

Невена Алесксандрова Анева

член

Тони Димитров Толев

член

Адела Симеонова Котева

член

Юлия Стефанова Янкова

член

Христо Яворов Рангелов

 

 

 

 

 

 

 

 

СИК 143200111

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Милена Иванова Миланова

зам.председател

Десислава Георгиева Димитрова

секретар

Росица цанкова Ковачева

член

Ралица Тонева Димитрова

член

Венета Иванова Василева

член

Валентина Ставрева Богоева

член

Божидар Асенов Любомиров

член

Дафинка Иванова Димитрова

член

Ангел Росенов Станков

 

 

 

 

 

 

СИК 143200112

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Васил Михайлов Златков

зам.председател

Тинка Методиева Захаринова

секретар

Мария-Йоана Богомилова Иванова

член

Станислав Димитров Хаджиев

член

Катрин Иннова Здравкова

член

Снежанка Димитрова Константинова

член

Даниела Стефанова Николаева

член

Юлиана Иванова Генадиева

член

Васил Стоянов Арсов

 

 

 

 

 

 

СИК 143200113

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Христо Борисов Пенчев

зам.председател

Милена Георгиева Димитрова

секретар

Браян Мариов Цветанов

член

Ива Димитрова Аначкова

член

Стефка Иванова Миланова

член

Десислава Антонова Аспарухова

член

Мая Рангелова Георгиева

член

Емилия Димитрова Петрова

член

Невена Димитрова Димитрова

 

 

 

 

 

 

СИК 143200114

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Чавдар Миленов Енков

зам.председател

Симона Антонова Аспарухова

секретар

Таня Стойчова Митева

член

Красимира Георгиева Асенова

член

Нонка Станкова Богданова

член

Славка Седевчова Цветкова

член

Маргарита Бориславова Владимирова Арсова

член

Румяна Анастасова Василева

член

Методи Стоилов Георгиев

 

 

   
   

СИК 143200115

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Йонко Цветанов Попов

зам.председател

Станка Станимирова Величкова

секретар

Александър Иванов Томов

член

Антонина Милчова Александрова

член

Иванка Иванова Пенкова

член

Донка Велинова Ваклиева

член

Ива Богомилова Кръстева

член

Илиан Иванов Димитров

член

Тинка Анестиева Иванова

 

 

 

 

 

 

СИК 143200116

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Христо Красимиров Цанков

зам.председател

Мариана Любомирова Петрова

секретар

Павлина Христова Иванова

член

Лиляна Николова Янева

член

Евгени Миланов Кръстев

член

Здравка Миленова Аврамова

член

Аделина Йорданова Вълкова

 

 

 

 

 

 

 

 

СИК 143200117

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Христина Станоева Йосифова

зам.председател

Невелина Красимирова Цанкова

секретар

Боряна Свиленова Ганчева

член

Валентина Георгиева Томова

член

Славка Стефанова Харизанова

член

Янко Тодоров Вълков

член

Стоилка Манолова Йорданова

член

Диана Георгиева Крумова

член

Наталия Янкова Вълкова

 

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 24.04.2019 в 18:27 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 345-ЕП / 27.05.2019

  относно: Сигнал на нарушаване на тайната на вота при гласуване с машинно устройство

 • № 344-ЕП / 27.05.2019

  относно: сигнал за неправилно недопуснат избирател да гласува

 • № 343-ЕП / 26.05.2019

  относно: сигнал за неправилно допуснат избирател да гласува с придружител

всички решения