№ 144-ЕП / 13.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Люлин, община Перник, област Перник

№ 143-ЕП / 13.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в град Перник, област Перник

№ 142-ЕП / 13.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в град Радомир, община Радомир, област Перник

№ 141-ЕП / 13.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Гигинци, община Брезник, област Перник

№ 140-ЕП / 13.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в град Брезник, община Брезник, област Перник

№ 139-ЕП / 13.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Гигинци, община Брезник, област Перник

№ 138-ЕП / 13.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Садовик, община Брезник, област Перник

№ 137-ЕП / 13.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Ломница, община Трън, област Перник

№ 136-ЕП / 13.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Слишовци, община Трън, област Перник

№ 135-ЕП / 13.05.2019

ОТНОСНО : Oповестяване на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден, при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 134-ЕП / 08.05.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. както и за одобряване на тиража на бюлетините за района.

№ 133-ЕП / 08.05.2019

ОТНОСНО : Определяне на двама упълномощени представители, които ще получават хартиени бюлетини за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 132-ЕП / 08.05.2019

ОТНОСНО : Разпределение на членовете на РИК – Перник за обученията на членовете на СИК на територията на област Перник и приемане на график.

№ 131-ЕП / 08.05.2019

ОТНОСНО : Разпределение на членовете на РИК за отговорници за СИК на територията на изборния район при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

№ 130-ЕП / 08.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в град Перник, област Перник

№ 129-ЕП / 08.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Кладница, община Перник, област Перник

№ 128-ЕП / 08.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в кметство Изток, община Перник, област Перник

№ 127-ЕП / 08.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Ломница, община Трън, област Перник

№ 126-ЕП / 08.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в град Перник, община Перник, област Перник

№ 125-ЕП / 08.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в кметство Изток, община Перник, област Перник

Календар

Решения

  • № 345-ЕП / 27.05.2019

    относно: Сигнал на нарушаване на тайната на вота при гласуване с машинно устройство

  • № 344-ЕП / 27.05.2019

    относно: сигнал за неправилно недопуснат избирател да гласува

  • № 343-ЕП / 26.05.2019

    относно: сигнал за неправилно допуснат избирател да гласува с придружител

всички решения