№ 264-ЕП / 21.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в кметство Църква, град Перник и с. Рударци, община Перник, област Перник.

№ 263-ЕП / 21.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в град Перник, община Перник, област Перник.

№ 262-ЕП / 21.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в кметство Изток, град Перник, община Перник, област Перник.

№ 261-ЕП / 21.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Ярджиловци, община Перник, област Перник.

№ 260-ЕП / 21.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Селищен дол, община Перник, област Перник

№ 259-ЕП / 21.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Гърло, община Брезник, област Перник

№ 258-ЕП / 21.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в град Брезник, община Брезник, област Перник

№ 257-ЕП / 21.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Непразненци, община Брезник, област Перник

№ 256-ЕП / 21.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Ребро, община Брезник, област Перник

№ 255-ЕП / 21.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Елов дол, община Земен, област Перник

№ 254-ЕП / 21.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Мурено, община Земен, област Перник

№ 253-ЕП / 21.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Горна Глоговица, община Земен, област Перник

№ 252-ЕП / 21.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Враня стена, община Земен, област Перник

№ 251-ЕП / 21.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в град Радомир, община Радомир, област Перник

№ 250-ЕП / 21.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Калотинци, община Земен, област Перник

№ 249-ЕП / 21.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Горна Глоговица, община Земен, област Перник

№ 248-ЕП / 21.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в град Перник, област Перник

№ 247-ЕП / 21.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в село Бегуновци, община Брезник, област Перник

№ 246-ЕП / 21.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в кметство Изток, община Перник,, област Перник.

№ 245-ЕП / 21.05.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в град Радомир, община Радомир, област Перник

Календар

Решения

  • № 345-ЕП / 27.05.2019

    относно: Сигнал на нарушаване на тайната на вота при гласуване с машинно устройство

  • № 344-ЕП / 27.05.2019

    относно: сигнал за неправилно недопуснат избирател да гласува

  • № 343-ЕП / 26.05.2019

    относно: сигнал за неправилно допуснат избирател да гласува с придружител

всички решения