Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 171-ЕП
Перник, 15.05.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в град Перник, област Перник

Постъпило е заявление с вх. № 79/15.05.2019г. от Радосвета Кирова , представител на ДПС, за промяна в състава на СИК на територията на   град Перник, област Перник.                

                   На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, във вр. с Решение № 27 – ЕП от 24.04.2019г., Районната избирателна комисия - Перник

Р Е Ш И:

                   ОСВОБОЖДАВА СИЛВАНА СИМЕОНОВА МЕТОДИЕВА  като ЧЛЕН на СИК 143200086   град Перник, област Перник   и анулира издаденото удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА ГАБРИЕЛА КРАСИМИРОВА БОРИСОВА  като СЕКРЕТАР на СИК 143200087   град Перник, област Перник   и анулира издаденото удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА РОСИЦА ВАСИЛЕВА ДЕНЕВА  като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 143200096   град Перник, област Перник   и анулира издаденото удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА ГАЛИН ГЕОРГИЕВ КИРОВ  като ЧЛЕН на СИК 143200101   град Перник, област Перник   и анулира издаденото удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА ЛИДИЯ АСЕНОВА ПЕТРОВА  като ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 143200104   град Перник, област Перник   и анулира издаденото удостоверение.

                     НАЗНАЧАВА РУМЯНА СТОЯНОВА СЛИШКОВА  като ЧЛЕН на СИК 143200086   град Перник, област Перник.

                  НАЗНАЧАВА ЛИДИЯ АСЕНОВА ПЕТРОВА  като СЕКРЕТАР на СИК 143200087   град Перник, област Перник.

                     НАЗНАЧАВА ДИАНА ВАЛЕНТИНОВА ДИМИТРОВА  като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 143200096   град Перник, област Перник.

                     НАЗНАЧАВА ДИМИТРИНА СИМЕОНОВА СТОЯНОВА  като ЧЛЕН на СИК 143200101   град Перник, област Перник.

                     НАЗНАЧАВА СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА  като ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 143200104   град Перник, област Перник.       

     Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 16.05.2019 в 19:47 часа

Календар

Решения

  • № 345-ЕП / 27.05.2019

    относно: Сигнал на нарушаване на тайната на вота при гласуване с машинно устройство

  • № 344-ЕП / 27.05.2019

    относно: сигнал за неправилно недопуснат избирател да гласува

  • № 343-ЕП / 26.05.2019

    относно: сигнал за неправилно допуснат избирател да гласува с придружител

всички решения