Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 168-ЕП
Перник, 15.05.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в кметство Изток, град Перник, област Перник

Постъпило е заявление с вх. № 79/15.05.2019г. от Радосвета Кирова , представител на ДПС, за промяна в състава на СИК на територията на кметство Изток, община Перник, област Перник.                

                   На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, във вр. с Решение № 25 – ЕП от 24.04.2019г., Районната избирателна комисия - Перник

Р Е Ш И:

                   ОСВОБОЖДАВА ГЕОРГИ МАРИНОВ НИКОДИМОВ  като СЕКРЕТАР на СИК 143200012, кметство Изток, град Перник, област Перник   и анулира издаденото удостоверение.

                   ОСВОБОЖДАВА МИХАЕЛА ПЕТРОВА ХРИСТОВА  като СЕКРЕТАР на СИК 143200031, кметство Изток, град Перник, област Перник   и анулира издаденото удостоверение.

                   ОСВОБОЖДАВА СОНЯ ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА  като ЧЛЕН на СИК 143200034, кметство Изток, град Перник, област Перник   и анулира издаденото удостоверение.

                    НАЗНАЧАВА БОРИС ДИМИТРОВ МИХАЛКОВ като СЕКРЕТАР на СИК 143200012, кметство Изток ,град Перник , област Перник.

                   НАЗНАЧАВА АНТОАНЕТА ЛЮБОМИРОВА КАРАМФИЛОВА  като СЕКРЕТАР на СИК 143200031, кметство Изток, град Перник , област Перник.

                     НАЗНАЧАВА АНЕЛИЯ АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА  като ЧЛЕН на СИК 143200034, кметство Изток ,град Перник , област Перник.                   

     Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 16.05.2019 в 19:45 часа

Календар

Решения

  • № 345-ЕП / 27.05.2019

    относно: Сигнал на нарушаване на тайната на вота при гласуване с машинно устройство

  • № 344-ЕП / 27.05.2019

    относно: сигнал за неправилно недопуснат избирател да гласува

  • № 343-ЕП / 26.05.2019

    относно: сигнал за неправилно допуснат избирател да гласува с придружител

всички решения