Архив избори:
28.06.2021

Относно провеждане на обучение на участниците в СИК на територията на област Перник.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 30.06.2021 /сряда/ от 17:30 часа в зала "ПАНОРАМА" ще се проведе обучение на участниците в СИК на територията на област ПЕРНИК във връзка с машинното гласуване.

21.06.2021

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Регистрацията на застъпници се извършва съгласно Решение № 165-НС от 31.05.2021 г. на ЦИК

Заявленията за регистрация на застъпници се подават до 17.00 ч. на 10.07.2021 г.

Заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- Заявление за регистрация на застъпници по образец -  Приложение № 39 от изборните книжа;

- Списък с имената и ЕГН на застъпниците – на хартия в 1 екземпляр (образец на списъка се съдържа в Приложение 39-НС от изборните книжа, стр.2)

- Списък с имена и ЕГН на застъпници в Еxcel формат – Списък със застъпници

- Декларация от лицата от списъка, че отговарят на изискванията на чл. 117, ал. 3, чл. 120, ал. 3 и чл. 3, ал. 3 ИК -  Приложение № 41 от изборните книжа -  

Броят на застъпници не може да надхвърля броя на избирателните секции в изборния район 

 

14.06.2021

Право на гласуване с подвижна избирателна кутия.

УВАЖАЕМИ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ,

1. Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли  2021 г. имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение и избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето.

2. Заявленията за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 14-НС от изборните книжа) се подават до кмета на общината/кметството/кметския наместник - ДО 26.06.2021 Г. Заявленията са саморъчно подписани и могат да бъдат подадени от упълномощено лице, или изпратени по пощата, факс, или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. При подаване на електронното заявление не се изисква подпис.

3. Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува на територията на всяко населено място до 26 юни 2021 г. (14 дни преди изборния ден) ако има подадени не по-малко от 10 заявления от лица с трайни увреждания.

4. Когато има образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и е назначена СИК, избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да гласува в изборно помещение и желае да гласува, но не е подал заявление за това в срок не по-късно от 14 дни преди изборния ден, може да подаде заявление до кмета на общината/кметството/кметския наместник не по-късно от 05.07.2021 (5 дни преди изборния ден), и се включва в избирателния списък за гласуване с подвижната избирателна кутия.

 

07.07.2021

СИМУЛАТИВНО ГЛАСУВАНЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Симулативно гласуване ще се проведе както следва:

1. Гр.Перник -14,00  часа на 07.07.21 г. ,ул. "Търговска‘‘

2. Гр.Перник -17.30  часа на 08.07.21г. , зала ,,Панорама‘‘

3. Гр.Перник,кв.,,Изток‘‘,17.30 часа, на 09.07.21г.,Кметство Изток, Галери ,,Марин Гогев‘‘

4. Гр.Трън -10.00 часа на 09.07.21г.,пред централния вход на Читалище ,,Г. Пинджурова‘‘

05.07.2021

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 10.07.2021 г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК

 

ОБЩИНА  ПЕРНИК

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 10.07.2021 г.

I ЛЪЧ

Отговорник – Виолета Алексова

Шофьора на ЛЪЧ I идва 12.00ч., товари и тръгва 12.30ч. за Боснек и Чуйпетлово

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

I

 

Л

Ъ

Ч

 

 

 

 

 

Боснек и Чуйпетлово

кметството

051

12.55 – 13.00

Студена

Училището

046,047

13.20 – 13.30

Кралев дол

Читалището

048

13.50 – 14.00

 

Църква

Помощно училище

045

14.10 – 14.15

ХVI  ОУ

042,043,044

14.25 – 14.40

Читалище ”Просвета”

041

14.50 – 14.55

Читалище ”Просвета”

039,040

15.00 – 15.10

Кладница

Училището

050

15.30 – 15.35

Рударци

Кметството

049, 136

15.45 – 15.50

Драгичево

Училището

036,037,038

16.00 – 16.15

Изток 1

X ОУ

011,012,013,014

16.35 – 16.55


Отговорник РИК: Росица Тодорова – 0893 672 829

 

 

II ЛЪЧ

Отговорник – Екатерина Станимирова

Шофьора на ЛЪЧ II идва 11.30ч., товари и тръгва 12.00ч. за Бела вода.

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

 

II

 

 

 

Л

Ъ

Ч

 

Бела вода

Читалището , Клуб на пенсионера

102,103

12.20 - 12.30

Батановци

Училището

126,127,128

12.40 – 12.55

Черна гора

Читалището

129

13.10 – 13.15

Лесковец и Планиница

Кметството

134

13.30 – 13.35

Богданов дол

 

Читалището

130

 

13.55 – 14.00

 

Ярджиловци

Училището

131,132,

 137 ПСИК

 

14.15 – 14.25

Селищен дол

Кметството

135

14.35 – 14.40

Зидарци

Ритуална зала

133

15.00 – 15.05

Витановци

Читалището

122

15.15 – 15.20

 

Клепало

 

VIII СОУ

106,107

 

15.40 – 16.10

108,109

110,111

МБАЛ ”Р. Ангелова”

 

 

16.20 – 16.30

МБАЛ ”Р. Ангелова

 

 

  16.35 - 16.40

Драгановец

ОДК /Пионерски дом/

104,105

16.45 – 16.55

Отговорник РИК: Галина Никодимова – 0893 445 579

 

 

III ЛЪЧ

Отговорник – Милка Николова

Шофьора на ЛЪЧ III идва 12.00ч., товари и тръгва 12.30ч. за кв.Димова махала.

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

 

III

 

 

Л

Ъ

Ч

 

Кв. Димова махала

ПГЕМП ”Хр. Ботев”

066,067,068

12.40 - 12.55

Кв. Хумни дол

V СОУ

064,065

13.05 – 13.10

Кв. Твърди ливади

IX СОУ

062,

069,070,071

13.45 – 14.00

13.20 – 13.35

Кв. Рудничар

Спортна зала ”Б.Гюдеров”

063

14.05 – 14.10

Кв. Байкушева

Спортна зала ”Б.Гюдеров”

112,113,114

14.15 – 14.30

          Кметство Люлин

Читалището

118

14.50 – 14.55

Кметство Дивотино

Училището

Механа Кьоша

/Ул.Първа № 13/

119

120

15.05 – 15.10

15.30 – 15.35

Кметство Мещица

Читалището

121

15.55 – 16.00

Кметство Вискяр

Читалището

124

16.20 – 16.25

Кметство Радуй

Читалището

125

16.45 – 16.50

Кметство Расник

Кметството

123

17.10 – 17.15

 

 

Отговорник РИК: Станка Рударска – 0886 211 671

 

 IV ЛЪЧ

Отговорник – Даниела Ставриева

Шофьора на ЛЪЧ IV идва 12.30ч., товари и тръгва 13.00ч. за кв. Тева.

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

IV

 

 

Л

Ъ

Ч

 

Кв. Тева

Училището

053,054,055,056,057

058,059,060,061

13.10 – 13.55

Железни заводи и            кв.В. Левски

Клуб Конен спорт „Давид”

072

14.20 – 14.25

Калкас

Бивша здравна служба

073

14.35 – 14.45

Христо Ботев 1 и

кв. Могиличе

XII ОУ

092,093,096

15.10 – 15.25

Христо Ботев 2

Пътен комбинат

094,095

15.35 – 15.45

Ралица 1 и Каменина

VII ОУ

089,090,091

097,098,099,100

16.05 – 16.40

Ралица 2

Профилакториум

101

16.50 – 16.55

Профилакториум

 

 

16.55 – 17.00

 

 Отговорник РИК: Изабел Марселова – 0894 037 717

 

 V ЛЪЧ

Отговорник – Евелина Драганова

Шофьора на ЛЪЧ V идва 13.30ч., товари и тръгва 14.00ч. за  кв.Иван Вазов

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

V

 

 

Л

Ъ

Ч

 

        кв. Ив. Вазов 1 и Рено

Спортна зала ”Кракра”

081,082,084

14.10 – 14.25

Варош

VI СОУ

088

14.35 – 14.40

кв. Селото и кв.Иван Вазов 1 и 2

VI СОУ

079,080,083,085

086,087

14.45 – 15.15

СБАЛББ ”Панталей”

СБАЛББ ”Панталей”

 

15.35 – 15.50

Кв. В. Коларов 2

СОУИЧЕ ”Петър Берон”

076,077,078

16.10 – 16.15

Кв. В. Коларов 1

СУРИЧЕ „Петър Берон“

075

16.25 – 16.30

Кв. В. Коларов 1

Клуб  на  железничаря

074

16.40 – 16.45

Кв. Монте  Карло

ОУ ”Св. Иван Рилски”

115,116,117,

52 / ПСИК/

138 ПСИК

16.55 – 17.30

 

Отговорник РИК: Кристиян Спириев – 0898 590 113

 

 

 

                                                       

 

 

V I ЛЪЧ

Отговорник – Ирина Шадова

Шофьора на ЛЪЧ VI идва 13.30ч., товари и тръгва 14.00ч. за  Голямо Бучино

 

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

VI

 

Л
Ъ
Ч

Г.Бучино

Читалището

035

14.40 – 14.45

Кв. Мошино 1

Техникум по строителство

001,002,003

15.05 – 15.20

Мошино 2 и Мошино 3

XIII OУ

004,005,006,007,008,009

010

15.30 – 16.05

Изток 2 ,  Изток 4 и  Изток 7

   XI ОУ

015,016,017,018

021,022,023,024,025,033,034

16.15 – 17.10

Изток 3 , Изток 5 и  Изток 6

  IV ОУ

019,020,026,027,028,029

030,031,032

17.20 – 18.00

 

Отговорник РИК: Румяна Петрова – 0898 278 529                                                                                   

01.07.2021

Мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден, за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

 

 

Мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден, като обявява избирателните секции, предназначени за гласуване избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването на територията на Област Перник, както следва:

 

 1. За ОБЩИНА БРЕЗНИК

 

№ СИК 140800004 - Читалище „Просвещение“, гр.Брезник               

 

Заявки за извозване с общински транспорт ще се приемат – от 8,00 часа до 17,00  часа на тел. 07751-2014, на имейла на общината [email protected] breznik.evog.bg и на гише №2 - в сградата на ул.“Ел.Георгиева“ №16, а за селата – в съответните кметства.

 

 

 1. За ОБЩИНА ЗЕМЕН

 

№ СИК 141900001 - Читалището в гр. Земен                                                

 

Заявки за помощ в изборния ден се правят на тел. 07741- 2494, факс 07741-2462 от 8.00 до 18.00 часа

 

 1. За ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

 

№ СИК 142200004  - с. КОВАЧЕВЦИ, в сградата на "КУЛТУРЕН ДОМ"          

 

За осигуряване на превоз от страна на Общината – тел. 0884 70 50 39, а за селата – в съответните кметства.

 

 

 1. За ОБЩИНА ПЕРНИК

 

 • № СИК 143200002 - Кметство Изток, Професионална гимназия по техника и строителство „арх.Й.Миланов“ – ул.“Мл.Стоянов“ №1;
 • № СИК 143200019 - ХIII-то ОУ – ул.“Рига“ №1/сграда на бивше/IV-то СОУ/;
 • № СИК 143200039 - Кметство Църква, Читалище „Просвета“,ул.“Д.Благоев“;
 • № СИК 143200116 – гр. Перник, ОУ “Св.Иван Рилски“,кв.“Монте Карло“-1

 

Заявки за извозване с общински транспорт на избиратели със затруднено придвижване ще се приемат от 05.07.2021г. до 10.07.2021г. от 8.00 часа до 17.00 часа на тел. 0882383813, на имейла на общината – [email protected]  и в деловодството на община Перник на адрес : гр.Перник, пл.Свети  Иван Рилски 1А, а за населените места от кметовете, кметските наместници или определените от тях лица.

 

 1. За ОБЩИНА РАДОМИР

 

№ СИК 1436000016 - ОУ“Хр.Смирненски“, гр. Радомир                                    

 

Заявки за  помощ  при придвижване в изборния ден  11.07.2021г. могат да се правят  до 11,00 часа  на тел.: 0882 477 677

 

 1. За ОБЩИНА ТРЪН

 

№ СИК  145100002 – ОУ „Гео Милев“, гр. Трън                          

                                                              

Заявки за помощ при придвижването до избирателната секция в изборния ден ще се приемат от кметските наместници по населени места и служителите на общината на адрес гр.Трън , пл. Владо Тричков № 1 на 09.07.2021г.  и 10.07.2021г. от 8.00 ч. до 17.00 ч. , на 11.07.2021г. от 07.00 ч. до 16.00 часа на следните телефони

 

Р. Драганова, ръководител на ОТП – 0888798688

 

К.Владимирова  гл. спец. „ГРАО“- 0876807882

 

Л.Иванова гл. спец. „ГРАО“- 0886 979 712

 

 

Мерките, посочени по-горе, да се публикуват на интернет страницата на РИК Перник

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от момента на обявяването му.

 

30.06.2021

Съобщение

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК, 

Предоставяме Ви информация за предстоящите обучения на СИК на територията на област Перник, свързани с изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. от членовете на РИК – Перник, както следва:

 1. СИК, намиращи се на територията на община Перник:

- 01.07.2021 г. / четвъртък / от 17:30 ч.;

- 02.07.2021 г. / петък / от 17:30 ч.;

- 03.07.2021 г. / събота / от 10:30 ч.

Обучението ще се извършва в зала „Панорама“, находяща се в сградата на областна администрация – Перник.

 

 1. СИК, намиращи се на територията на община Радомир:

- 03.07.2021 г. / събота / - градски СИК от 09:00 ч.; селски СИК от 11:00 ч.

Обучението ще се извършва в Народно читалище „Напредък 1895“, находящо се в град Радомир.

Обучителен екип – Аделина Стоянова, Снежанка Йорданова, Кристиян Спириев.

 

 1. СИК, намиращи се на територията на община Ковачевци:

– 03.07.2021 г. / събота / от 14:00 ч.;

Обучението ще се извършва в сградата на община Ковачевци.

 

 1. СИК, намиращи се на територията на община Земен:

– 04.07.2021 г. / неделя / от 16:00 ч.;

Обучението ще се извършва в читалището в град Земен.

 1. СИК, намиращи се на територията на община Трън:

- 02.07.2021 г. / петък / от 10:30 ч.

Обучението ще се извършва в Народно Читалище "Гюрга Пинджурова", находящо се в град Трън.

 СИК, намиращи се на територията на община Брезник:

- 07.07.2021 г. / сряда / от 10:00 ч.

Обучението ще се извършва в Читалище "Просвещение", находящо се в град Брезник.

 

 

 

28.06.2021

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11.07.2021

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 Г. 

Образецът на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители в избирателен район 14 Пернишки

изтегли от тук Образец - бюлетина

21.06.2021

УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 Г

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Условията и реда за участие на представители на партии и коалиции в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. са приети с Решение № 184 от 07.06.2021г на ЦИК;

Списъкът с упълномощените представители се подават до 17.00 ч. на 10.07.2021 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Приложение № 1 към Решение № 184-НС от 7 юни 2021 г. – Приложение 1;
 2. Форма в Excel за предоставяне на списък с упълномощени представители – Списък на представители

 

Броят на представителите не може да надхвърля броя на избирателните секции в изборния район

         

 

 

16.06.2021

На вниманието на избирателите!

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят номера и адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/

Чрез SMS:

Изпраща се SMS на единен номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон:

Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Телефон 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Проверката може да се направи и на интернет страницата на съответната общинска администрация, както и на посочен безплатен телефонен номер.

08.06.2021

На вниманието на парламентарно представените партии и коалиции!

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предоставяме на вашето внимание образец на таблица ( Замяна състав на СИК ) за писмено заявление за освобождаване и назначаване на членове на СИК. За отделните общини на територията на област Перник следва да подавате отделни заявления.  Към първоначалното заявление е необходимо да приложите сканирано пълномощно на изрично упълномощено, от съответната ПП/Коалиция, лице.

 

07.06.2021

На вниманието на избирателите!

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден - не по-късно от 26 юни 2021 г. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В електронното заявление избирателят вписва имената си по документ за самоличност, вида и номера на документа за самоличност, датата, мястото и органа на издаването, единния си граждански номер, сравнява постоянния и настоящия си адрес и посочва телефонен номер, като подпис не се изисква. Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" извършва проверка на данните в постъпилите електронни заявления автоматизирано едновременно с подаването им.

31.05.2021

Регистрация на инициативни комитети и регистрация на кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за участие в изборите за народни представители на 11.07.2021г

С решение № 5-НС от 26.05.2021, РИК - Перник обявяви срок за подаване на документи както следва:

1. за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители на 11.07.2021 г.,  -  до  31 май  2021 г (40 дни преди изборния ден), не  по-късно от  17.00 ч.

2. за представяне на предложения за регистрация на кандидатски листи на  партиите, коалициите и инициативните комитети за участие в изборите за народни представители на 11.07.2021г. - до 08.06.2021 г.  включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден)- 17.00 ч.

Когато при проверка на представените документи, се установят непълноти или несъответствия, РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация.

Приемането на документите се извършва всеки календарен ден  - от 9.00 часа до 17.00 часа в сградата на Областна администрация – Перник, пл. „Св. Иван Рилски“, № 1Б, ет. 13, стая 1304.

 

още съобщения

Календар

Решения

 • № 186-НС / 11.07.2021

  относно: жалба с вх. № 12 / 11.07.2021 г. от Марияна Иванова Благоева – техническо лице на СИК 45 „кв. Църква, Помощно училище“

 • № 185-НС / 11.07.2021

  относно: жалба, с вх. № 11/11.07.2021 г., постъпила в 15.49 ч., от Бистра Соколова

 • № 184-НС / 11.07.2021

  относно: Жалба, с вх. № 10/11.07.2021 г., постъпила в 15.49 ч., от Петя Димитрова, в качеството на областен координатор на ПП Има такъв народ

всички решения