Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 184-НС
Перник, 11.07.2021

ОТНОСНО: Жалба, с вх. № 10/11.07.2021 г., постъпила в 15.49 ч., от Петя Димитрова, в качеството на областен координатор на ПП Има такъв народ

Постъпила  е жалба  от Петя Димитрова, в качеството на областен координатор на ПП Има такъв народ, в която твърди, че в СИК 84 община Перник  секретарят на секцията извършва незаконосъобразни действия, които довеждат до разкриване на тайната на вота. Прилагат се 4 броя снимки. При извършена проверка се установи, че  секретарят на СИК е помогнал на 85 годишен избирател да постави картата в специализираното устройство за машинно гласуване, за да се визуализира бюлетината на екрана. След което, секретарят на СИК е оставил избирателя да направи своя избор, без да има визуален контакт с екрана на специализираното устройство за машинно гласуване.

РИК – Перник разгледа жалбата и установи, че същата е  подадени от оправомощено лице, при наличие на правен интерес, е  допустима. Разгледани по същество същите са неоснователни, поради следните съображения.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 71, ал. 1, т. 20 от ИК, във връзка Решение № 79 – МИ от 20 май 2021 г. на ЦИК и Решение № 62 от 4 април 2019 г. на ЦИК, РИК – Перник                             

Р Е Ш И :

  1. Оставя без уважение Жалба с вх. № 10 / 11.07.2021 г. постъпила в 15:49 ч. от Петя Димитрова, в качеството на областен координатор но ПП Има такъв народ, като неоснователна .

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Явор Петров Ангелов

* Публикувано на 11.07.2021 в 18:44 часа

Календар

Решения

  • № 186-НС / 11.07.2021

    относно: жалба с вх. № 12 / 11.07.2021 г. от Марияна Иванова Благоева – техническо лице на СИК 45 „кв. Църква, Помощно училище“

  • № 185-НС / 11.07.2021

    относно: жалба, с вх. № 11/11.07.2021 г., постъпила в 15.49 ч., от Бистра Соколова

  • № 184-НС / 11.07.2021

    относно: Жалба, с вх. № 10/11.07.2021 г., постъпила в 15.49 ч., от Петя Димитрова, в качеството на областен координатор на ПП Има такъв народ

всички решения