Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 186-НС
Перник, 11.07.2021

ОТНОСНО: жалба с вх. № 12 / 11.07.2021 г. от Марияна Иванова Благоева – техническо лице на СИК 45 „кв. Църква, Помощно училище“

Постъпила е жалба с вх. № 12 / 11.07.2021 г. от Марияна Иванова Благоева – техническо лице на СИК 45 „кв. Църква, Помощно училище“, че лицето Нина Матева Димитрова – председател на СИК 45 „кв. Църква, Помощно училище“ се намира в нетрезво състояние.   

На 11.07.2021 г. РИК Перник разгледа жалбата и установи, че същата е подадена от оправомощено лице, при наличие на правен интерес, в законоустановения срок, поради което е допустима.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна, поради следните съображения:

Явор Петров Ангелов - Секретар на РИК – Перник и Станка Рударска – член на РИК – Перник извърши проверка на посочените в жалбата обстоятелства, като не са установили, че лицето Нина Матева Димитрова – председател на СИК 45 „кв. Църква, Помощно училище“ се намира в нетрезво състояние.

 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 71, ал. 1, т. 20 от ИК, във връзка Решение № 79 – МИ от 20 май 2021 г. на ЦИК и Решение № 62 от 4 април 2019 г. на ЦИК, РИК – Перник                           

                                                        Р Е Ш И :

Оставя без уважение Жалба с вх. № 12 / 11.07.2021 г. от Марияна Иванова Благоева – техническо лице на СИК 45 „кв. Църква, Помощно училище“

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Явор Петров Ангелов

* Публикувано на 11.07.2021 в 20:11 часа

Календар

Решения

  • № 186-НС / 11.07.2021

    относно: жалба с вх. № 12 / 11.07.2021 г. от Марияна Иванова Благоева – техническо лице на СИК 45 „кв. Църква, Помощно училище“

  • № 185-НС / 11.07.2021

    относно: жалба, с вх. № 11/11.07.2021 г., постъпила в 15.49 ч., от Бистра Соколова

  • № 184-НС / 11.07.2021

    относно: Жалба, с вх. № 10/11.07.2021 г., постъпила в 15.49 ч., от Петя Димитрова, в качеството на областен координатор на ПП Има такъв народ

всички решения