Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 185-НС
Перник, 11.07.2021

ОТНОСНО: жалба, с вх. № 11/11.07.2021 г., постъпила в 15.49 ч., от Бистра Соколова

Постъпила  е жалба  от Бистра Соколова , в която твърди,че  майка и   е лишена от правото да гласува, тъй като  членовете на СИК143200058 не са я допуснали да  помогне на майка си при гласуването и , поради причината ,че майката на жалбоподателката е възрастна и не може да упражни правото си на глас сама на машината.

След извършена проверка по телефона членовете на СИК дадоха подробни обяснения ,относно създалата се ситуация описана в жалбата. В секцията са влезли  жалбоподателката и нейната майка ,като жалбоподателката  е обяснила, че ще дава указания от разстояние на майка си , но е  взела картата, поставила я е в машината , която е възпроизвела разписка , след ,което Соколова е изкрещяла публично“ Аз знам за кого гласува майка ми – за БСП „Надежда Соколова се ядосала и скъсала контролната разписка. При така установената обстановка се установи, че членовете на СИК са действали адекватно, спазвайки  закона и са повикали органите на МВР да установят нарушението.

 

РИК – Перник разгледа жалбата и установи, че същата е  подадени от оправомощено лице, при наличие на правен интерес, е  допустима. Разгледани по същество същата е  неоснователна, поради следните съображения.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 71, ал. 1, т. 20 от ИК, във връзка Решение № 79 – МИ от 20 май 2021 г. на ЦИК и Решение № 62 от 4 април 2019 г. на ЦИК, РИК – Перник                             

Р Е Ш И :

  1. Оставя без уважение Жалба с вх. № 11 / 11.07.2021 г. постъпила в 18:30 ч. от

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Явор Петров Ангелов

* Публикувано на 11.07.2021 в 20:05 часа

Календар

Решения

  • № 186-НС / 11.07.2021

    относно: жалба с вх. № 12 / 11.07.2021 г. от Марияна Иванова Благоева – техническо лице на СИК 45 „кв. Църква, Помощно училище“

  • № 185-НС / 11.07.2021

    относно: жалба, с вх. № 11/11.07.2021 г., постъпила в 15.49 ч., от Бистра Соколова

  • № 184-НС / 11.07.2021

    относно: Жалба, с вх. № 10/11.07.2021 г., постъпила в 15.49 ч., от Петя Димитрова, в качеството на областен координатор на ПП Има такъв народ

всички решения