Заседания

Заседание от дата 24.04.2019 от 17:00 часа.

Решения

№ 93-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Чепино, община Ковачевци, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 92-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Eгълница, община Ковачевци, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 91-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Калище, община Ковачевци, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 90-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Лобош,община Ковачевци, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 89-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Ракиловци,община Ковачевци, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 88-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Ковачевци,община Ковачевци, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 87-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Сирищник,община Ковачевци, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 86-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Светля,община Ковачевци, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 85-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Косача,община Ковачевци, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 84-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Ломница, община Трън, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 83-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Ездимирци, община Трън, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 82-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Филиповци, община Трън, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 81-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Неделково, община Трън, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 80-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Велиново, община Трън, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 79-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Глоговица, община Трън, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 78-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Ерул, община Трън, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 77-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Лева река, община Трън, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 76-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Долна Мелна, община Трън, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 75-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Вукан, община Трън, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 74-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Бусинци, община Трън, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 73-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Слишовци, община Трън, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 72-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Главановци, община Трън, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 71-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Зелениград, община Трън, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 70-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Туроковци, община Трън, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 69-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в град Трън, община Трън, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 68-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Слаковци, община Брезник, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 67-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Сопица, община Брезник, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 66-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Велковци, община Брезник, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 65-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Ноевци, община Брезник, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 64-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Непразненци, община Брезник, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 63-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Гигинци,община Брезник, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 62-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Кошарево,община Брезник, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 61-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Долна Секирна,община Брезник, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 60-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Станьовци,община Брезник, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 59-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Банище,община Брезник, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 58-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Бегуновци,община Брезник, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 57-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Режанци,община Брезник, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 56-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Конска,община Брезник, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 55-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Садовик,община Брезник, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 54-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Брезнишки извор,община Брезник, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 53-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Ребро,община Брезник, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 52-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Гърло,община Брезник, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 51-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с.Красава,община Брезник, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 50-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в град Брезник,община Брезник, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 49-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в село Селищен дол, община Перник, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 48-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в село Лесковец, община Перник, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 47-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в село Зидарци, община Перник, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 46-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в село Ярджиловци, община Перник, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 45-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в село Богданов дол, община Перник, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 44-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в село Черна гора, община Перник, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 43-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в град Батановци, община Перник, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 42-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в село Радуй, община Перник, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 41-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в село Вискяр, община Перник, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 40-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в село Расник, община Перник, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 39-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в село Витановци, община Перник, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 38-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в село Мещица, община Перник, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 37-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в село Дивотино, община Перник, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 36-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в село Люлин, община Перник, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 35-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в село Боснек, община Перник, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 34-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в село Кладница, община Перник, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 33-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в село Рударци, община Перник, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 32-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в село Кралев дол, община Перник, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 31-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в село Студена, община Перник, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 30-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в село Драгичево, община Перник, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 29-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в село Големо Бучино, община Перник, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 28-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в кметство Бела вода, град Перник, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 27-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в кметство Калкас, град Перник, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 26-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в кметство Църква, град Перник, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 25-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в кметство Изток, град Перник, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 24-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в град Перник, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 23-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с. Габров дол, общ. Земен, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 22-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с. Елов дол, общ. Земен, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 21-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с. Мурено, общ. Земен, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 20-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с. Горна Врабча, общ. Земен, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 19-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с. Горна Глоговица, общ. Земен, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 18-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с. Дивля, общ. Земен, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 17-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с. Калотинци, общ. Земен, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 16-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с. Враня стена, общ. Земен, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 15-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с. Пещера, общ. Земен, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 14-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с. Жабляно, общ. Земен, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 13-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в с. Блатешница, общ. Земен, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 12-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК в град Земен, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 345-ЕП / 27.05.2019

  относно: Сигнал на нарушаване на тайната на вота при гласуване с машинно устройство

 • № 344-ЕП / 27.05.2019

  относно: сигнал за неправилно недопуснат избирател да гласува

 • № 343-ЕП / 26.05.2019

  относно: сигнал за неправилно допуснат избирател да гласува с придружител

всички решения