Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 25-ЕП
Перник, 24.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване състава на СИК в кметство Изток, град Перник, област Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

           Постъпило е писмо от Кмета на Община Перник, с изх. № 19/СЛУ-1856-12/ 23.04.2019г., заведено в РИК – Перник, с вх. № 13 от 23.04.2019 г.. Към писмото е представен протокол от проведената среща с представителите на парламентарно  представените партии и коалиции, заедно с писмените им предложения за назначаване състава на всички СИК. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на квотното разпределение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на кметство Изток, гр. Перник.

           На основание чл. 72 ал. 1, т.4 от Изборния кодекс и решение № 150-ЕП/11.04.2019г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - Перник

Р Е Ш И :

           Назначава състава на СИК, в кметство Изток, град Перник, област Перник за произвеждане изборите  за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

 

СИК 143200001

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Магдалена Милчова Йотова

зам. председател

Светла Младенова Траянова

секретар

Стефан Христов Панчев

член

Марио Валериев Пенчев

член

Василка Николова Златанова

член

Роза Вангелова Велева

член

Радка Кирилова Дупаринова

член

Росица Росенова Стойнева

член

Цоньо Делчев Дойчинов

 

 

 

 

 

СИК 143200002

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Виолета Йорданова Мечкарска

зам.председател

Веселин Георгиев Асенов

секретар

Цветанка Димитрова Антонова

член

Елена Георгиева Стоянова

член

Габриела Георгиева Пенчева

член

Бетина Миленова Божичкова

член

Теодора Димитрова Евгениева

член

Цветелина Кирилова Зафирова

член

Йоана Василева Велинова

 

 

СИК 143200003

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Анна Костадинова Димитрова

зам.председател

Любка Александрова Средова-Георгиева

секретар

Петър Страшимиров Петров

член

Вела Александрова Стоянова

член

Бисер Иванов Кортов

член

Симона Георгиева Петрова

член

Камелия Георгиева Методиева

член

Мира Венциславова Димитрова

член

Бойка Николова Иванова

 

СИК 143200004

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Цветанка Христова Драгомирова

зам.председател

Снежанка Асенова Николова

секретар

Стаменка Кирилова Велинова

член

Евка Филипова Христова

член

Анжела Методиева Йорданова

член

Милчо Герасимов Стоичков

член

Яна Свиленова Александрова

член

Верка Велинова Миланова

член

Вероника Йорданова Йорданова

 

 

СИК 143200005

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Румяна Момчева Лазарова

зам.председател

Антония Иванова Динева

секретар

Мануела Мончова Славчева

член

Димитринка Стоянова Добренова

член

Албена Георгиева Сълова

член

Витоша Димитрова Симеонова

член

Сабина Георгиева Кирилова

член

Росица Славчева Павлова

член

Анета Николова Алексова

 

 

СИК 143200006

     

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Анна Николова Велинова

зам.председател

Роза Евтимова Христова

секретар

Ваня Владимирова Новакова

член

Десислава Валентинова Чупетловска

член

Десислава Атанасова Любомирова

член

Теменужка Димитрова Грозданова

член

Евгения Иванова Алексиева

член

Габриела Галинова Георгиева

член

Лиляна Александрова Омайска

 

 

СИК 143200007

    

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Людмила Юриевна Стойкова

зам.председател

Августина Аспарухова Стефанова

секретар

Германа Петрова Мишова

член

Антоанета Николова Георгиева

член

Анелия Сашова Иванова

член

Райка Борисова Стаменова

член

Тодор Георгиев Стефанов

член

Драга Симеонова Терзийска

член

Мартин Здравков Николов

 

 

СИК 143200008

      

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Елизабет Олегова Йорданова

зам.председател

Ели Павлова Алексиева

секретар

Методи Павлов Теофилов

член

Кръстинка Найденова Митова

член

Светла Кирилова Георгиева

член

Мариана Иванова Стрехарска

член

Емилия Асенова Теодосиева

член

Милена Иванова Станимирова

член

Габриела Десиславова Аспарухова

 

 

СИК 143200009

    

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Росен Димитров Савов

зам.председател

Величка Тодорова Янева

секретар

Венета Георгиева Маркова

член

Иванка Богданова Бонева

член

Наталия Сотирова Радева

член

Славка Борисова Александрова

член

Йордан Колев Йорданов

член

Вера Симеонова Лозанова

член

Емил Борисов Иванов

 

 

СИК 143200010

     

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Ралица Методиева Георгиева

зам.председател

Цветанка Кирилова Давидкова

секретар

Адриана Красимирова Сегритова

член

Катрин Малинова Бойчева

член

Зорница Маринова Стоянова

член

Бойка Любчова Милева

член

Елеонора Стефанова Давидкова

член

Елена Славчева Асенова

член

Валентина Яворова Благоева

 

 

СИК 143200011

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Мариела Георгиева Григорова

зам.председател

Орлин Симеонов Аврамов

секретар

Снежинка Георгиева Симова

член

Светла Методиева Михалкова

член

Кристиян Мирославов Петров

член

Фани Руменова Манасиева

член

Иванка Маринова Игова

член

Ева Станкова Иванова

член

Доца Рангелова Чакърова

 

 

СИК 143200012

    

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Йорданка Петрова Михайлова

зам.председател

Валентин Кирилов Каратов

секретар

Георги Маринов Никодимов

член

Петя Аспарухова Кирилова

член

Цветанка Христова Димитрова

член

Ралица Мартинова Велизарова

член

Венета Занова Миланова

член

Лиляна Асенова Маркова

член

Любка Генкова Жотева

 

 

СИК 143200013

    

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Калоян Павлов Евтимов

зам.председател

Габриела Емилова Любенова

секретар

Михаела Георгиева Методиева

член

Симеон Мирчев Митов

член

Лилия Йорданова Мицева

член

Мика Иванова Йорданова

член

Ива Кирилова Арсова

член

Елена Димитрова Дарлипанска

член

Кирил Живков Мицев

   

СИК 143200014

    

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Ирена Стойчева Деянова

зам.председател

Даяна Пламенова Арсова

секретар

Евгения Иванова Йозкан

член

Зоя Миланова Бранкова

член

Веска Миткова Иванова

член

Ангел Иванов Новоселски

член

Василка Петрова Василева

 

 

СИК 143200015

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Лозенка Найденова Лозанова

зам.председател

Милена Любомирова Първанова

секретар

Десислава Иванова Георгиева

член

Цветелина Маринова Анастасова

член

Емилия Кръстева Боянова

член

Зоя Петрова Василева

член

Венета Крумова Лазарова

член

Валентина Асенова Будинова

член

Антоанета Йорданова Александрова

СИК 143200016

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Мила Славчева Такова

зам.председател

Силвия Григорова Джамова

секретар

Борис Стоилов Драганов

член

Десислава Маринова Анастасова

член

Симона Миньова Гочева

член

Виолета Цветкова Кръстева

член

Анета Тодорова Василева

член

Ивет Едмонд Димитрова

член

Таня Надкова Николова

 

 

СИК 143200017

    

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Елица Стоянова Христова

зам.председател

Анни Иванова Младенова

секретар

Калина Стефанова Петкова

член

Асен Драгомиров Димитров

член

Галина Ненчова Паракосова

член

Диана Руменова Иванова

член

Цветанка Ананиева Ананиева

член

Катя Бориславова Рангелова

член

Елена Кирилова Александрова

 

 

СИК 143200018

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Павел Георгиев Павлов

зам.председател

Здравко Павлов Наков

секретар

Бойка Костадинова Костова

член

Нора Стоименова Панайотова

член

Петър Валентинов Петков

член

Борислава Борисова Ставрева

член

Мария Петрова Вангелова

член

Сашо Лозанов Георгиев

член

Христина Борисова Пупова

 

 

СИК 143200019

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Валя Кирилова Сергиева

зам.председател

Владимир Боянов Марков

секретар

Вергиния Огнянова Георгиева

член

Снежина Бориславова Георгиева

член

Галина Ценева Станимирова

член

Любка Костадинова Манастирлиева

член

Валентина Стефанова Деянова

член

Камелия Василева Събева

член

Георги Димитров Дурчев

 

 

СИК 143200020

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Любка Иванова Ставрева

зам.председател

Антон Николов Цеков

секретар

Михаела Емилова Иванова

член

Албена Денчова Здравкова

член

Мирослава Симеонова Владова

член

Василка Стойнева Василева

член

Даниела Атанасова Манчева

член

Ася Данаилова Асенова

член

Даниела Лючезарова Митова

 

 

СИК 143200021

    

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Виолета Миланова Нанчева

зам.председател

Румяна Лозанова Димитрова

секретар

Василка Мирчева Лулева

член

Стефка Иванова Александрова

член

Анка Боянова Атанасова

член

Катя Николова Йорданова

член

Катинка Асенова Зарева

член

Здравка Сотирова Иванова

член

Лиляна Седефчова Андреева

   

СИК 143200022

    

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Весела Георгиева Илиева

зам.председател

Невена Нестерова Стойлова

секретар

Мартин Николов Наков

член

Елеонора Димитрова Илиева

член

Васил Йорданов Василев

член

Лиляна Георгиева Крумова

член

Николинка Саздова Стоянова

член

Михаела Димитрова Хараламбиева

член

Радостин Димитров Ангелов

 

СИК 143200023

    

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Павлина Димитрова Вангелова

зам.председател

Аксиния Димитрова Паскалева

секретар

Добринка Димитрова Костова

член

Петранка Рачова Василева

член

Росица Григорова Николова

член

Лиляна Ивайлова Граховска

член

Веселина Колева Стоянова

член

Анна Паскалева Топалова

член

Георги Стойчев Ботев

 

 

СИК 143200024

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Диана Цветанова Петрова

зам.председател

Красимира Захариева Димчева

секретар

Мария Петрова Вангелова

член

Ивайло Илийчов Стоянов

член

Митко Владов Николов

член

Невена Велинова Методиева

член

Мая Славчева Гарова

член

Йорданка Манолова Сергиева

член

Ивелина Теодорова Георгиева

 

 

СИК 143200025

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Ирина Георгиева Костова

зам.председател

Георги Димитров Иванов

секретар

Силвия Яворова Тодорова

член

Снежана Иванова Груева

член

Теодора Юриева Богданова

член

Ленче Тодорова Крайнева

член

Иван Асенов Фотев

член

Ивайло Руменов Димитров

член

Дарина Николова Ненкова

 

 

 

СИК 143200026

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Ивайло Симеонов Захаринов

зам.председател

Роза Ангелова Борисова

секретар

Мария Христова Крайнева

член

Светлана Василева Темелкова

член

Йорданка Василева Лазарова

член

Мариана Методиева Крумова

член

Мария Иванова Миланова

член

Елизабет Пламенова Рангелова

член

Диана Миткова Цветанова

 

 

 

 

СИК 143200027

     

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Галина Георгиева Кирилова

зам.председател

Антоанета Стоилова Арсова

секретар

Мая Христова Кирилова

член

Вергиния Ангелова Методиева

член

Здравка Георгиева Мирчева

член

Любомир Стоилов Николов

член

Десислава Павлова Стоименова

член

Пламен Дукатинов Йорданов

член

Здравка Христова Краева

   

СИК 143200028

    

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Снежанка Йорданова Петрова

зам.председател

Тинка Борисова Милева

секретар

Лора Петрова Лазарова

член

Райна Богомилова Зарева

член

Марио Боянов Бранков

член

Цвета Георгиева Ананкова

член

Надя Симеонова Любенова

член

Марияна Владимирова Станчева

член

Атанас Димитров Димитров

 

 

СИК 143200029

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Валентина Василева Славчева

зам.председател

Мариана Георгиева Владимирова

секретар

Нели Симеонова Христова

член

Красимира Виденова Иванчова

член

Даниела Петрова Стефанова

член

Красимира Василева Мицева

член

Нина Нарцис Христова

 

 

СИК 143200030

    

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Магделена Боянова Стоянова

зам.председател

Зоя Борисова Николова

секретар

Ангел Димитров Крумов

член

Младенка Драгомирова Николова

член

Йорданка Боянова Иванова

член

Емил Капков Костадинов

член

Стефания Маринова Станева-Каракашева

 

 

СИК 143200031

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Лариса Антонова Андреева

зам.председател

Валентина Евлогиева Славчева

секретар

Михаела Петрова Христова

член

Андрей Красимиров Огнянов

член

Моника Симемонова Петрова

член

Василка Евтимова Стойчева

член

Здравко Траянов Здравков

член

Георги Симеонов Търнев

член

Павел Людмилов Александров

 

 

СИК 143200032

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Карина Руменова Илиева

зам.председател

Калоян Кънчев Тодоров

секретар

Ивайло Василев Лазаров

член

Лиляна Димитрова Тупанкова

член

Николина Аспарухова Стоилова

член

Сашка Петрова Попова

член

Петър Стоянов Кръстев

член

Илиян Георгиев Христов

член

Таня Валериева Емилова

 

 

СИК 143200033

    

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Емилия Кирилова Стоянова

зам.председател

Цветелина Лазарва Горанова

секретар

Светлина Росенова Христова

член

Красимира Андреева Стоянова

член

Христина Рангелова Стоянова

член

Цветанка Първанова Миланова

член

Надежда Димитрова Дамянова

член

Деница Стоянова Димитрова

член

Росица Димитрова Иванова

 

 

 

 

СИК 143200034

  

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Юлиана Ефремова Серафимова

зам.председател

Александра Александрова Владимирова

секретар

Елена Методиева Тонева

член

Анелия Георгиева Кирилова

член

Даниела Русева Захова

член

Ася Огнянова Асенова

член

Соня Иванова Господинова

член

Венета Георгиева Иванова

член

Силвия Людмилова Лазова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 24.04.2019 в 18:28 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 345-ЕП / 27.05.2019

  относно: Сигнал на нарушаване на тайната на вота при гласуване с машинно устройство

 • № 344-ЕП / 27.05.2019

  относно: сигнал за неправилно недопуснат избирател да гласува

 • № 343-ЕП / 26.05.2019

  относно: сигнал за неправилно допуснат избирател да гласува с придружител

всички решения