Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 75- ПВР/НС
Перник, 26.10.2021

ОТНОСНО: Постъпило е писмо от СИЕЛА – НОРМА, с приложен график за доставка на специализирани устройства за електронно машинно гласуване в област Перник.

            На основание чл. 72 ал. 1, т.4 от Изборния кодекс и решение на, Районна избирателна комисия Перник

Р Е Ш И :

Одобрява изпратения график от СИЕЛА – НОРМА ,за специализирани устройства за електронно машинно гласуване  на територията на област Перник.

Съгласно посечените лъчове и часове в приложението.

        Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

1

14

1

1

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. РАДОМИР, ГР. РАДОМИР

НУ "Любословие" ж.к.Арката

143600002

1

16:00

2

14

1

2

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. РАДОМИР, ГР. РАДОМИР

НУ "Арх. Зиновий" ул."Батенберг" 51

143600001

1

16:20

3

14

1

2

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. РАДОМИР, ГР. РАДОМИР

НУ "Арх. Зиновий" ул."Батенберг" 51

143600003

1

16:20

4

14

1

2

99

РИК № 14 #, ОБЩ. РАДОМИР, ГР. РАДОМИР

НУ "Арх. Зиновий" ул."Батенберг" 51

143600003

2

16:20

5

14

1

3

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. РАДОМИР, ГР. РАДОМИР

ПГТ "Юрий Гагарин" ул."Черковна" 18

143600004

1

16:40

6

14

1

3

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. РАДОМИР, ГР. РАДОМИР

ПГТ "Юрий Гагарин" ул."Черковна" 18

143600005

1

16:40

7

14

1

3

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. РАДОМИР, ГР. РАДОМИР

ПГТ "Юрий Гагарин" ул."Черковна" 18

143600007

1

16:40

8

14

1

4

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. РАДОМИР, ГР. РАДОМИР

ТПГ "Н. Й. Вапцаров" ул."Цар Освободител" 4

143600006

1

17:00

9

14

1

4

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. РАДОМИР, ГР. РАДОМИР

ТПГ "Н. Й. Вапцаров" ул."Цар Освободител" 4

143600011

1

17:00

10

14

1

4

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. РАДОМИР, ГР. РАДОМИР

ТПГ "Н. Й. Вапцаров" ул."Цар Освободител" 4

143600012

1

17:00

11

14

1

4

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. РАДОМИР, ГР. РАДОМИР

ТПГ "Н. Й. Вапцаров" ул."Цар Освободител" 4

143600017

1

17:00

12

14

1

5

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. РАДОМИР, ГР. РАДОМИР

ОУ "Христо Смирненски" ул."Р. Даскалов" 55

143600008

1

17:20

13

14

1

5

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. РАДОМИР, ГР. РАДОМИР

ОУ "Христо Смирненски" ул."Р. Даскалов" 55

143600009

1

17:20

14

14

1

5

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. РАДОМИР, ГР. РАДОМИР

ОУ "Христо Смирненски" ул."Р. Даскалов" 55

143600010

1

17:20

15

14

1

5

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. РАДОМИР, ГР. РАДОМИР

ОУ "Христо Смирненски" ул."Р. Даскалов" 55

143600013

1

17:20

16

14

1

5

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. РАДОМИР, ГР. РАДОМИР

ОУ "Христо Смирненски" ул."Р. Даскалов" 55

143600014

1

17:20

17

14

1

5

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. РАДОМИР, ГР. РАДОМИР

ОУ "Христо Смирненски" ул."Р. Даскалов" 55

143600015

1

17:20

18

14

1

5

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. РАДОМИР, ГР. РАДОМИР

ОУ "Христо Смирненски" ул."Р. Даскалов" 55

143600016

1

17:20

19

14

1

6

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. РАДОМИР, ГР. РАДОМИР

кв.Върба Читалището

143600018

1

17:30

20

14

1

7

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. РАДОМИР, С. ИЗВОР

Читалище

143600037

1

17:50

21

14

1

8

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ЗЕМЕН, ГР. ЗЕМЕН

Клуб на пенсионера гр.Земен, ул."Земенски манастир" № 47

141900002

1

18:10

22

14

1

9

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ЗЕМЕН, ГР. ЗЕМЕН

СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Земен, ул."Груйова" № 2

141900003

1

18:10

23

14

2

1

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Изток - ПГТС "арх.Й.Миланов" ул."Младен Стоянов" 1

143200001

1

12:30

24

14

2

1

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Изток - ПГТС "арх.Й.Миланов" ул."Младен Стоянов" 1

143200002

1

12:30

25

14

2

1

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Изток - ПГТС "арх.Й.Миланов" ул."Младен Стоянов" 1

143200003

1

12:30

26

14

2

1

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Изток - ПГТС "арх.Й.Миланов" ул."Младен Стоянов" 1

143200003

2

12:30

27

14

2

3

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, С. КРАЛЕВ ДОЛ

Читалище

143200048

1

15:30

28

14

2

3

99

РИК № 14 #, ОБЩ. ПЕРНИК, С. КРАЛЕВ ДОЛ

Читалище

143200048

2

12:50

29

14

2

4

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Изток - X-то ОУ ул."Клемент Готвалд" 2

143200011

1

13:10

30

14

2

4

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Изток - X-то ОУ ул."Клемент Готвалд" 2

143200012

1

13:10

31

14

2

4

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Изток - X-то ОУ ул."Клемент Готвалд" 2

143200013

1

13:10

32

14

2

4

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Изток - X-то ОУ ул."Клемент Готвалд" 2

143200014

1

13:10

33

14

2

5

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Изток - XI-то ОУ "Елин Пелин" ул."Минск" 1

143200015

1

13:30

34

14

2

5

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Изток - XI-то ОУ "Елин Пелин" ул."Минск" 1

143200016

1

13:30

35

14

2

5

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Изток - XI-то ОУ "Елин Пелин" ул."Минск" 1

143200018

1

13:30

36

14

2

5

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Изток - XI-то ОУ "Елин Пелин" ул."Минск" 1

143200018

2

13:30

37

14

2

5

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Изток - XI-то ОУ "Елин Пелин" ул."Минск" 1

143200021

1

13:30

38

14

2

5

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Изток - XI-то ОУ "Елин Пелин" ул."Минск" 1

143200022

1

13:30

39

14

2

5

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Изток - XI-то ОУ "Елин Пелин" ул."Минск" 1

143200024

1

13:30

40

14

2

5

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Изток - XI-то ОУ "Елин Пелин" ул."Минск" 1

143200025

1

13:30

41

14

2

5

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Изток - XI-то ОУ "Елин Пелин" ул."Минск" 1

143200033

1

13:30

42

14

2

5

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Изток - XI-то ОУ "Елин Пелин" ул."Минск" 1

143200033

2

13:30

43

14

2

5

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Изток - XI-то ОУ "Елин Пелин" ул."Минск" 1

143200034

1

13:30

44

14

2

6

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Изток - XI-то ОУ "Елин Пелин" ул."Минск" 1

143200023

1

13:30

45

14

2

7

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Изток - XI-то ОУ "Елин Пелин" ул."Минск" 1

143200017

1

13:30

46

14

2

8

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Изток - XIII-то ОУ ул."Младен Стоянов" 2

143200006

1

13:50

47

14

2

8

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Изток - XIII-то ОУ ул."Младен Стоянов" 2

143200010

1

13:50

48

14

2

8

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Изток - XIII-то ОУ ул."Младен Стоянов" 2

143200010

2

13:50

49

14

2

9

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Изток - XIII-то ОУ ул."Младен Стоянов" 2

143200007

1

13:50

50

14

2

10

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Изток - XIII-то ОУ ул."Младен Стоянов" 2

143200005

1

13:50

51

14

2

11

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Изток - XIII-то ОУ ул."Младен Стоянов" 2

143200009

1

13:50

52

14

2

12

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Изток - XIII-то ОУ ул."Младен Стоянов" 2

143200004

1

13:50

53

14

2

13

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Изток - XIII-то ОУ ул."Младен Стоянов" 2

143200008

1

13:50

54

14

2

14

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Изток - филиал XIII-то ОУ ул."Рига" 1 /сграда на бивше IV-то СОУ/

143200027

1

14:10

55

14

2

15

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Изток - филиал XIII-то ОУ ул."Рига" 1 /сграда на бивше IV-то СОУ/

143200031

1

14:10

56

14

2

16

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Изток - филиал XIII-то ОУ ул."Рига" 1 /сграда на бивше IV-то СОУ/

143200019

1

14:10

57

14

2

16

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Изток - филиал XIII-то ОУ ул."Рига" 1 /сграда на бивше IV-то СОУ/

143200020

1

14:10

58

14

2

16

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Изток - филиал XIII-то ОУ ул."Рига" 1 /сграда на бивше IV-то СОУ/

143200026

1

14:10

59

14

2

16

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Изток - филиал XIII-то ОУ ул."Рига" 1 /сграда на бивше IV-то СОУ/

143200028

1

14:10

60

14

2

16

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Изток - филиал XIII-то ОУ ул."Рига" 1 /сграда на бивше IV-то СОУ/

143200029

1

14:10

61

14

2

16

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Изток - филиал XIII-то ОУ ул."Рига" 1 /сграда на бивше IV-то СОУ/

143200030

1

14:10

62

14

2

16

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Изток - филиал XIII-то ОУ ул."Рига" 1 /сграда на бивше IV-то СОУ/

143200032

1

14:10

63

14

2

17

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

Пътен комбинат-предверие

143200094

1

14:30

64

14

2

17

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

Пътен комбинат-предверие

143200095

1

14:30

65

14

2

18

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Църква - Читалище "Просвета" ул."Димитър Благоев"

143200039

1

14:50

66

14

2

18

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Църква - Читалище "Просвета" ул."Димитър Благоев"

143200040

1

14:50

67

14

2

18

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Църква - Читалище "Просвета"

143200041

1

15:10

68

14

3

1

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

ЦПЛР-ОДК ул."Физкултурна" 12

143200104

1

12:10

69

14

3

1

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

ЦПЛР-ОДК ул."Физкултурна" 12

143200105

1

12:10

70

14

3

2

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

ОУ "Св. Иван Рилски" кв."Монте Карло" 1

143200115

1

12:30

71

14

3

2

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

ОУ "Св. Иван Рилски" кв."Монте Карло" 1

143200116

1

12:30

72

14

3

2

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

ОУ "Св. Иван Рилски" кв."Монте Карло" 1

143200117

1

12:30

73

14

3

2

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

ОУ "Св. Иван Рилски" кв."Монте Карло" 1

143200117

2

12:30

74

14

3

3

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

ПГЕМП "Христо Ботев" ул."Силистра" 10

143200066

1

12:50

75

14

3

3

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

ПГЕМП "Христо Ботев" ул."Силистра" 10

143200067

1

12:50

76

14

3

3

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

ПГЕМП "Христо Ботев" ул."Силистра" 10

143200068

1

12:50

77

14

3

4

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

ОУ "Св.К.К. Философ" ж.к. "Тева"

143200053

1

13:10

78

14

3

4

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

ОУ "Св.К.К. Философ" ж.к. "Тева"

143200054

1

13:10

79

14

3

4

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

ОУ "Св.К.К. Философ" ж.к. "Тева"

143200055

1

13:10

80

14

3

4

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

ОУ "Св.К.К. Философ" ж.к. "Тева"

143200056

1

13:10

81

14

3

4

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

ОУ "Св.К.К. Философ" ж.к. "Тева"

143200057

1

13:10

82

14

3

4

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

ОУ "Св.К.К. Философ" ж.к. "Тева"

143200058

1

13:10

83

14

3

4

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

ОУ "Св.К.К. Философ" ж.к. "Тева"

143200059

1

13:10

84

14

3

4

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

ОУ "Св.К.К. Философ" ж.к. "Тева"

143200060

1

13:10

85

14

3

4

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

ОУ "Св.К.К. Философ" ж.к. "Тева"

143200061

1

13:10

86

14

3

5

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

Спортна зала "Б. Гюдеров"

143200063

1

13:30

87

14

3

5

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

Спортна зала "Борис Гюдеров"

143200112

1

13:50

88

14

3

5

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

Спортна зала "Борис Гюдеров"

143200112

2

13:50

89

14

3

5

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

Спортна зала "Борис Гюдеров"

143200113

1

13:50

90

14

3

5

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

Спортна зала "Борис Гюдеров"

143200114

1

13:50

91

14

3

7

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

VIII-мо ОУ "Кракра Пернишки" кв."Клепало"

143200106

1

14:10

92

14

3

7

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

VIII-мо ОУ "Кракра Пернишки" кв."Клепало"

143200107

1

14:10

93

14

3

7

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

VIII-мо ОУ "Кракра Пернишки" кв."Клепало"

143200108

1

14:10

94

14

3

7

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

VIII-мо ОУ "Кракра Пернишки" кв."Клепало"

143200109

1

14:10

95

14

3

7

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

VIII-мо ОУ "Кракра Пернишки" кв."Клепало"

143200110

1

14:10

96

14

3

7

99

РИК № 14 #, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

VIII-мо ОУ "Кракра Пернишки" кв."Клепало"

143200110

2

14:10

97

14

3

7

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

VIII-мо ОУ "Кракра Пернишки" кв."Клепало"

143200111

1

14:10

98

14

3

9

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. БРЕЗНИК, ГР. БРЕЗНИК

СУ "В.Левски", ул."Ангел Коцелянов" №9

140800001

1

14:30

99

14

3

9

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. БРЕЗНИК, ГР. БРЕЗНИК

Бивша ПГСС "Н. Вапцаров", ул."Андрей Михайлов" №75

140800002

1

14:50

100

14

3

9

99

РИК № 14 #, ОБЩ. БРЕЗНИК, ГР. БРЕЗНИК

Бивша ПГСС "Н. Вапцаров", ул."Андрей Михайлов" №75

140800002

2

14:50

101

14

3

9

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. БРЕЗНИК, ГР. БРЕЗНИК

Бивш ДНА, ул."9-ти септември" №1

140800003

1

15:40

102

14

3

9

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. БРЕЗНИК, ГР. БРЕЗНИК

Бивш ДНА, ул."9-ти септември" №1

140800003

2

15:40

103

14

3

9

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. БРЕЗНИК, ГР. БРЕЗНИК

Читалище "Просвещение" , пл."9-ти септември" №1

140800004

1

16:00

104

14

3

9

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. БРЕЗНИК, ГР. БРЕЗНИК

Читалище "Просвещение" , пл."9-ти септември" №1

140800004

2

16:00

105

14

3

10

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, С. МЕЩИЦА

Читалище

143200121

1

15:20

106

14

3

11

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ТРЪН, ГР. ТРЪН

СУ "Гео Милев"

145100001

1

16:20

107

14

3

11

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ТРЪН, ГР. ТРЪН

СУ "Гео Милев"

145100002

1

16:20

108

14

3

11

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ТРЪН, ГР. ТРЪН

СУ "Гео Милев"

145100003

1

16:20

109

14

3

11

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ТРЪН, ГР. ТРЪН

СУ "Гео Милев"

145100004

1

16:20

110

14

4

1

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

Профилакториум

143200101

1

12:10

111

14

4

1

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

Профилакториум

143200101

2

12:10

112

14

4

3

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

V-то СУ ул."Г. Мамарчев" 2

143200064

1

17:30

113

14

4

3

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

V-то СУ ул."Г. Мамарчев" 2

143200065

1

17:30

114

14

4

3

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

Клуб "Железничар"

143200074

1

14:30

115

14

4

3

99

РИК № 14 #, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

Клуб "Железничар"

143200074

2

12:30

116

14

4

4

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

VII-мо ОУ ул."Стара Планина" №14

143200089

1

13:50

117

14

4

4

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

VII-мо ОУ ул."Стара Планина" №14

143200090

1

13:50

118

14

4

4

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

VII-мо ОУ ул."Стара Планина" №14

143200091

1

13:50

119

14

4

4

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

VII-мо ОУ ул."Стара Планина" 14

143200097

1

14:10

120

14

4

4

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

VII-мо ОУ ул."Стара Планина" 14

143200098

1

14:10

121

14

4

4

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

VII-мо ОУ ул."Стара Планина" 14

143200099

1

14:10

122

14

4

4

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

VII-мо ОУ ул."Стара Планина" 14

143200100

1

14:10

123

14

4

6

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

IX-то ОУ кв."Твърди ливади"

143200062

1

14:50

124

14

4

6

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

IX-то ОУ кв."Твърди ливади"

143200069

1

14:50

125

14

4

6

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

IX-то ОУ кв."Твърди ливади"

143200070

1

14:50

126

14

4

6

99

РИК № 14 #, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

IX-то ОУ кв."Твърди ливади"

143200070

2

14:50

127

14

4

6

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

IX-то ОУ кв."Твърди ливади"

143200071

1

14:50

128

14

4

6

99

РИК № 14 #, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

IX-то ОУ кв."Твърди ливади"

143200071

2

14:50

129

14

4

6

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

XII-то ОУ ул."Никола Козлев" 33

143200092

1

15:30

130

14

4

6

99

РИК № 14 #, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

XII-то ОУ ул."Никола Козлев" 33

143200092

2

15:30

131

14

4

6

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

XII-то ОУ ул."Никола Козлев" 33

143200093

1

15:30

132

14

4

6

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

XII-то ОУ ул."Никола Козлев" 33

143200096

1

15:30

133

14

4

7

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Бела вода - Читалище "Пробуда-1935" кв. Бела вода

143200102

1

15:10

134

14

4

7

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Бела вода - Читалище "Пробуда-1935" кв. Бела вода

143200103

1

15:10

135

14

4

8

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. БАТАНОВЦИ

ОУ "Христо Ботев"

143200126

1

15:50

136

14

4

8

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. БАТАНОВЦИ

ОУ "Христо Ботев"

143200127

1

15:50

137

14

4

8

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. БАТАНОВЦИ

ОУ "Христо Ботев"

143200128

1

15:50

138

14

4

9

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

Клуб по конен спорт "Давид"

143200072

1

16:10

139

14

4

10

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, С. БОГДАНОВ ДОЛ

Читалище

143200130

1

16:20

140

14

4

11

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Калкас - Бивша здравна служба

143200073

1

16:50

141

14

4

11

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Калкас - Бивша здравна служба

143200073

2

16:50

142

14

4

12

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, С. ЯРДЖИЛОВЦИ

ОУ "Отец Паисий"

143200131

1

17:10

143

14

4

12

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, С. ЯРДЖИЛОВЦИ

ОУ "Отец Паисий"

143200132

1

17:10

144

14

4

13

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. БРЕЗНИК, С. НОЕВЦИ

Читалище с.Ноевци 1-ви етаж /бивша сладкарница/

140800023

1

17:50

145

14

5

2

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

VI-то СУ ул."Кракра" 69

143200079

1

12:10

146

14

5

2

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

VI-то СУ ул."Кракра" 69

143200080

1

12:10

147

14

5

2

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

VI-то СУ ул."Кракра" 69

143200083

1

12:10

148

14

5

2

99

РИК № 14 #, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

VI-то СУ ул."Кракра" 69

143200083

2

12:10

149

14

5

2

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

VI-то СУ ул."Кракра" 69

143200085

1

12:10

150

14

5

2

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

VI-то СУ ул."Кракра" 69

143200086

1

12:10

151

14

5

2

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

VI-то СУ ул."Кракра" 69

143200087

1

12:10

152

14

5

2

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

VI-то СУ ул."Кракра" 69

143200088

1

12:10

153

14

5

3

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

Спортна зала "Кракра"

143200081

1

12:30

154

14

5

3

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

Спортна зала "Кракра"

143200082

1

12:30

155

14

5

3

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

Спортна зала "Кракра"

143200084

1

12:30

156

14

5

3

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

Спортна зала "Кракра"

143200084

2

12:30

157

14

5

5

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

СУРИЧЕ "П. Берон" ул. "Отец Паисий" №10

143200075

1

12:50

158

14

5

5

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

СУРИЧЕ "П. Берон" ул."Отец Паисий" №10

143200076

1

12:50

159

14

5

5

99

РИК № 14 #, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

СУРИЧЕ "П. Берон" ул."Отец Паисий" №10

143200076

2

12:50

160

14

5

5

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

СУРИЧЕ "П. Берон" ул."Отец Паисий" №10

143200077

1

12:50

161

14

5

5

99

РИК № 14 #, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

СУРИЧЕ "П. Берон" ул."Отец Паисий" №10

143200077

2

12:50

162

14

5

5

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

СУРИЧЕ "П. Берон" ул."Отец Паисий" №10

143200078

1

12:50

163

14

5

6

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, С. ДИВОТИНО

Механа Кьоша - ул.1 №13

143200120

1

13:10

164

14

5

8

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, С. ДИВОТИНО

Училище

143200119

1

13:20

165

14

5

8

99

РИК № 14 #, ОБЩ. ПЕРНИК, С. ДИВОТИНО

Училище

143200119

2

13:20

166

14

5

9

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, С. ЛЮЛИН

Читалище

143200118

1

13:40

167

14

5

10

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, С. ГОЛЕМО БУЧИНО

Читалище

143200035

1

14:00

168

14

5

11

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Църква - XVI-то ОУ ул."Димитър Благоев" №154

143200042

1

14:20

169

14

5

11

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Църква - XVI-то ОУ ул."Димитър Благоев" №154

143200043

1

14:20

170

14

5

11

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Църква - XVI-то ОУ ул."Димитър Благоев" №154

143200044

1

14:20

171

14

5

11

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, ГР. ПЕРНИК

км.Църква - Помощно училище

143200045

1

14:30

172

14

5

12

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, С. ДРАГИЧЕВО

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" ул."Възраждане" 66

143200036

1

14:50

173

14

5

12

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, С. ДРАГИЧЕВО

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" ул."Възраждане" 66

143200037

1

14:50

174

14

5

12

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, С. ДРАГИЧЕВО

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" ул."Възраждане" 66

143200038

1

14:50

175

14

5

13

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, С. РУДАРЦИ

Кметство

143200049

1

15:10

176

14

5

13

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, С. РУДАРЦИ

Кметство

143200136

1

15:10

177

14

5

14

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, С. КЛАДНИЦА

ОУ "Св. Климент Охридски"

143200050

1

15:30

178

14

5

14

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, С. КЛАДНИЦА

ОУ "Св. Климент Охридски"

143200050

2

15:30

179

14

5

16

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, С. СТУДЕНА

Училище

143200046

1

15:50

180

14

5

16

99

РИК № 14 #, ОБЩ. ПЕРНИК, С. СТУДЕНА

Училище

143200046

2

15:50

181

14

5

16

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. ПЕРНИК, С. СТУДЕНА

Училище

143200047

1

15:50

182

14

5

17

0

РИК № 14 ПЕРНИК, ОБЩ. РАДОМИР, С. ДРЕН

с.Дрен Училището

143600020

1

16:10

 

Председател: Георги Димитров Георгиев

Секретар: Станка Йорданова Рударска

* Публикувано на 26.10.2021 в 18:40 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 247-ПВР / 23.11.2021

  относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 • № 246-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник

 • № 245-ПВР / 20.11.2021

  относно: Публикуване на упълномощен представител при провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения