Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 247-ПВР
Перник, 23.11.2021

ОТНОСНО: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Перник

РЕШИ:

1.Определя следните членове на Районна избирателна комисия Перник, които да предадат на ГД“ ГРАО“ – Перник  получените от секционните избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии: избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите, с правото да подпишат съставения за целта протокол:

- Валентина Велкова – член;

- Александър Вергинов  – заместник-председател;

-  Аделина Атанасова - член ;                                   -  

2.Районна избирателна комисия Перник предоставя избирателните списъци от произведеният нов избор за президент и вицепрезиднет на 21 ноември 2021 г. на ГД“ ГРАО“ – Перник не по-късно от 24 ноември 2021 г. За предаването на списъците се съставя приемо-предавателен протокол в 2 екземпляра между Районна избирателна комисия Перник и ГД“ ГРАО“ – Перник.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в три дневен срок

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

Секретар: Станка Йорданова Рударска

* Публикувано на 23.11.2021 в 18:24 часа

Календар

Решения

  • № 247-ПВР / 23.11.2021

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 246-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник

  • № 245-ПВР / 20.11.2021

    относно: Публикуване на упълномощен представител при провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения