Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 65-ПВР/НС
Перник, 21.10.2021

ОТНОСНО: Изменение и допълнение в решение №52-ПВР/НС от 15.10.2021г. на РИК Перник,касаещо промяна в персоналния състав на СИК в община Радомир.

Поради допусната техническа грешка в решение №52-ПВР/НС от 15.10.2021г. на РИК-Перник.

 

            На основание чл. 72 ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА 391(триста деведесет и едно) длъжностни лица от съставите на СИК в община Радомир,съгласно приложения списък.-Приложение 1.

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица на СИК.

 

            НАЗНАЧАВА 379(триста седемдесет и девет) длъжностни лица в съставите на СИК в община Радомир,съгласно приложения списък.-Приложение 2.

            ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Неразделна част от това решение е Приложение 1 и 2 на списъчния състав на СИК.

 

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Приложение 1

Избирателна секция

Три имена

Длъжност

143600001

Корнелия Димитрова Дойчева

председател

143600001

Юлиана Иванова Савова-Стоилова

заместник председател

143600001

Евелина Богомилова Стоичева

секретар

143600001

Даринка Димитрова Кирилова-Стоименова

член

143600001

Анелия Димитрова Александрова

член

143600001

Александър Филипов Георгиев

член

143600001

Любка Петрова Николова

член

143600001

Радка Додева Додева

член

143600001

Силвия Сашова Танчева

член

143600002

Мариан Калинов Огнянов

председател

143600002

Димитринка Николова Найденова

заместник председател

143600002

Антоанета Владимирова Смилкова

секретар

143600002

Вергиния Георгиева Димитрова -Стоянова

член

143600002

Даниела Троянова Маркова

член

143600002

Иванка Георгиева Кирилова

член

143600002

Васил Димитров Ильов

член

143600002

Ася Бориславова Манова

член

143600002

Татяна Йорданова Анева

член

143600003

Мариана Димчева Симеонова

председател

143600003

Нина Огнемирова Николаева

заместник председател

143600003

Румяна Георгиева Димитрова

секретар

143600003

Александра Кирилова Александрова -Борисова

член

143600003

Катя Павлова Гигова

член

143600003

Димитър Василев Димитров

член

143600003

Севделина Димитрова Смилкова

член

143600003

Василка Миткова Георгиева

член

143600003

Ранко Тодоров Танчев

член

143600004

Росица Калинова Петрова

председател

143600004

Мая Кирилова Деянова

заместник председател

143600004

Аксиния Иванова Стаменкова - Кръстева

секретар

143600004

Елена Йорданова Шафкова

член

143600004

Цветана Георгиева Станкова

член

143600004

Николета Светославова Миланова

член

143600004

Татяна Пламенова Петрова

член

143600004

Иван Здравков Димитров

член

143600004

Светослава Александрова Светославова

член

143600005

Силвия Кирилова Ковачева

председател

143600005

Гергана Божидарова Сотирова

заместник председател

143600005

Елизабета Станиславова Иванова

секретар

143600005

Свежа Кирилова Алексиева

член

143600005

Станимира Петрова Славева

член

143600005

Росица Петрова Първанова

член

143600005

Моника Йорданова Митева

член

143600005

Ива Павлова Кирилова-Владимирова

член

143600005

Детелина Добрева Георгиева

член

143600006

Елена Николова Янкова

председател

143600006

Йоана Владимирова Огнянова

заместник председател

143600006

Таня Иванова Костадинова

секретар

143600006

Калинка Емилова  Кирилова

член

143600006

Мериан Богомилова Маноилова

член

143600006

Виолета Стоянова Борисова

член

143600006

Андрея Миткова Лазарова

член

143600006

Радостина Кирилова Владимирова

член

143600006

Галина Николова Костадинова

член

143600007

Петър Методиев Станков

председател

143600007

Татяна Цветанова Цекова

заместник председател

143600007

Илиана Йорданова Боянова

секретар

143600007

Радина Анатолиева Георгиева

член

143600007

Силвия Николова Венкова

член

143600007

Даниел Първанов Йорданов

член

143600007

Тошко Иванов Стоянов

член

143600007

Гергана Огнянова Вангелова

член

143600007

Галина Кирилова Данаилова

член

143600008

Ивиана Иванова Бойкова

председател

143600008

Кристина Иванова Минева

заместник председател

143600008

Радослав Георгиев Панев

секретар

143600008

Гергана Йорданова Кирилова

член

143600008

Александра Петрова Пирева

член

143600008

Валентин Боянов Венков

член

143600008

Младен Славчов Давидков

член

143600008

Гергана Кирилова Божилова

член

143600008

Тодорка Станимирова Михайлова

член

143600009

Лозан Павлов Лозанов

председател

143600009

Наталия Николаева Христова

заместник председател

143600009

Виктор Георгиев Валентинов

секретар

143600009

Росен Иванов Димитров

член

143600009

Рената Стоянова Борисова

член

143600009

Зоя Методиева Евлогиева

член

143600009

Анелия Иванова Димитрова

член

143600009

Нина Василева Божилова

член

143600009

Росица Русева Молева

член

143600010

Анелия Кирилова Котева

председател

143600010

Венцислав Николов Ставрев

заместник председател

143600010

Емилия Асенова Василева

секретар

143600010

Калинка Йорданова Станимирова

член

143600010

Христо Кирилов Гогов

член

143600010

Надя Антонова Сабахова

член

143600010

Мая Данаилова Ватрачка

член

143600010

Юлия Асенова Севделинова

член

143600010

Иванка Венциславова Иванова

член

143600011

Емилия Димитрова Дангърска

председател

143600011

Валентина Симеонова Лазарова

заместник председател

143600011

Петър Иванов Николов

секретар

143600011

Наташа Драганова Христова

член

143600011

Евелина Живкова Пандова

член

143600011

Нина Лазарова Александрова

член

143600011

Анастасия Пламенова Янкова

член

143600012

Кристиана Никифорова Брейчева

председател

143600012

Цветелина Андонова Николова

заместник председател

143600012

Ивелина Валентинова Деянова

секретар

143600012

Анета Христова Костадинова

член

143600012

Владимир Ивов Ивайлов

член

143600012

Вера Иванова Христова

член

143600012

Анна Николаева Софрониева

член

143600012

Милен Богомилов Боянов

член

143600012

Катя Йорданова Баталска

член

143600013

Ирена Георгиева Миркова

председател

143600013

Роберта Павлова Милчова

заместник председател

143600013

Лазарина Димитрова Искренова

секретар

143600013

Миряна Боянова Миткова

член

143600013

Гергана Николова Михайлова

член

143600013

Петрана Георгиева Феодорова

член

143600013

Мариана Георгиева Ковачева

член

143600013

Милена Стоянова Стоилова

член

143600013

Гергана Димитрова Рангелова

член

143600014

Татяна Любомирова Костова

председател

143600014

Милена Драгомирова Драгомирова

заместник председател

143600014

Елена Георгиева Кожухарова

секретар

143600014

Сашка Илиева Маркова

член

143600014

Виолета Андонова Миланова

член

143600014

Роза Стоилова Гогова

член

143600014

Десислава Димитрова Райчева

член

143600014

Мая Драгомирова Писарска

член

143600014

Анета Боянова Георгиева

член

143600015

Силвана Александрова Евлогиева

председател

143600015

Стефка Милчоова Щрапулина

заместник председател

143600015

Райка Първанова Методиева

секретар

143600015

Розалина Георгиева Сергиева

член

143600015

Мартин Любомиров Искренов

член

143600015

Маргарита Станкова Первазова

член

143600015

Невена Аспарухова Панева

член

143600015

Светлана Георгиева Николаева

член

143600015

Петя Олегова Димитрова

член

143600016

Даниела Ангелова Миланова

председател

143600016

Нася Николова Митева

заместник председател

143600016

Милодорка Димитрова Райчева

секретар

143600016

Веселина Методиева Дуева

член

143600016

Диана Владимирова Крумова

член

143600016

Денислав Стойчев Герчов

член

143600016

Анелия Олегова Анева

член

143600017

Станимир Коев Калев

председател

143600017

Василена Бойкова Лазарова

заместник председател

143600017

Яница Тодорова Шафкова

секретар

143600017

Лиляна Ангелова Методиева

член

143600017

Александра Ивова Димитрова

член

143600017

Тодорка Милчова Алексова

член

143600017

Панайот Добрев Тодоров

член

143600017

Оля Кирилова Иванова

член

143600017

Нели Димитрова Иванова

член

143600018

Валентина  Павлова Крумова

председател

143600018

Светла Теофилова Велинова

заместник председател

143600018

Стефани Наталиева Стефанова

секретар

143600018

Елена Велизарова Джибирска

член

143600018

Миглена Валентинова Миткова

член

143600018

Гергана Любомирова Стоилова

член

143600018

Стефанка Кирилова Кралева

член

143600018

Николай Георгиев Николов

член

143600018

Елена Владимирова Йорданова

член

143600019

Соня Георгиева Гьолска

председател

143600019

Петя Николов Василева

заместник председател

143600019

Мариана Седефчова Веселинова

секретар

143600019

Силвия Венциславова Лямова

член

143600019

Десислава Филипова Иванова

член

143600019

Зорка Петрова Кюлумова

член

143600019

Антония Александрова Врашкова

член

143600020

Фиданка Седефчова Рударска

председател

143600020

Яна Иванова Иванова

заместник председател

143600020

Милена Кирилова Благоева

секретар

143600020

Емил Велинов Бикарски

член

143600020

Милена Кирилова Благоева

член

143600020

Росица Драганова Димова

член

143600020

Петя Мирославова Лазарова

член

143600021

Васил Пламенов Василев

председател

143600021

Валентина Методиева Хаджийска

заместник председател

143600021

Копринка Стоичкова Веселинова

секретар

143600021

Сийка Иванова Калейна

член

143600021

Теменужка Иванова Маринова

член

143600021

Елена Николова Търнева

член

143600021

Анита Ивайлова Теофилова

член

143600022

Милена Върбанова Човалинова

председател

143600022

Ива Георгиева Стефанова

заместник председател

143600022

Емил Бойков Бъзовски

секретар

143600022

Снежана Руйчева Цанкова

член

143600022

Детелина Здравкова Давидкова

член

143600022

Галина Огнянова Герчева

член

143600022

Виктор Даниелов Бойчев

член

143600023

Стефани Ивова Любомирова

председател

143600023

Женя Йорданова Желязкова

заместник председател

143600023

Павлин Бойков Бъзовски

секретар

143600023

Виолета Иванова Ангелова

член

143600023

Копринка Огнянова Жаблянова

член

143600023

Елена Георгиева Асенова

член

143600023

Михаил Валентинов Стефанов

член

143600024

Величка Георгиева Кръстева

председател

143600024

Петър Костадинов Николов

заместник председател

143600024

Христина Димчова Видинова

секретар

143600024

Добромира Цветанова Илиева

член

143600024

Елена Ангелова Големанова

член

143600024

Кирил Огнянов Кюлумов

член

143600024

Десислава Димитрова Райчева

член

143600025

Денислава Кирилова Методиева

председател

143600025

Илияна Стоянова Стоянова

заместник председател

143600025

Даниела Симеонова Ваташка

секретар

143600025

Милка Симеонова Пиперкова

член

143600025

Красимира Йорданова Йорданова

член

143600025

Ангелина Николаева Йорданова

член

143600025

Венета Иванова Пиперкова

член

143600026

Мартина Емануилова Дикси

председател

143600026

Ирина Йорданова Ризова

заместник председател

143600026

Ирена Валентинова Георгиева

секретар

143600026

Анелия Драганова Стоилова

член

143600026

Донка Ивайлова Георгиева

член

143600026

Мартина Александрова Герчева

член

143600026

Лилия Иванова Митрина

член

143600027

Екатерина Методиева Николова

председател

143600027

Карамфилка Борисова Жикова

заместник председател

143600027

Галя Ботева Николова

секретар

143600027

Нигрита Йорданова Христова

член

143600027

Сашко Василев Кармиджанов

член

143600027

Зоя Велева Иванова

член

143600027

Силвия Ивова Панова

член

143600028

Ангелина Бориславова Витанова

председател

143600028

Даниела Георгиева Александрова

заместник председател

143600028

Любомир Трифонов Найденов

секретар

143600028

Дария Марио Андонова

член

143600028

Снежана Илиева Йорданова

член

143600028

Валентин Бориславов Манов

член

143600028

Диана Петрова Симова

член

143600029

Юлиана Любомирова Георгиева

председател

143600029

Силвия Кирилова Владимирова

заместник председател

143600029

Живко Спасов Иванов

секретар

143600029

Теодора Йорданова Борисова

член

143600029

Цветелина Василев Христова

член

143600029

Красимир Стоянов Каменов

член

143600029

Марио Маринов Велинов

член

143600030

Асенка  Кирилова Николова

председател

143600030

Галина Борисова Младенова

заместник председател

143600030

Александър Василев Александров

секретар

143600030

Малинка Иванова Радойска

член

143600030

Станислава Каменова Василева

член

143600030

Емилия Славеева Иванова

член

143600030

Елица Йорданова Петрова

член

143600031

Теодора Иванова Георгиева-Лазарова

председател

143600031

Бойка Манчова Йорданова

заместник председател

143600031

Юлияна Стоянова Антова

секретар

143600031

Татяна  Славчова Тренева

член

143600031

Мая Кръстева Иванова

член

143600031

Светла Маринова Михайлова

член

143600031

Ралица Йорданова Стоева

член

143600032

Десита Иванова Кулин

председател

143600032

Георги Ангелов Георгиев

заместник председател

143600032

Радостина Радославова Кирилова

секретар

143600032

Аделина Георгиева Минчева

член

143600032

Анастасия Спасова Чованска

член

143600032

Сашка Ангелова Шадова

член

143600032

Ирена Иванова Исачка

член

143600033

Марияна Петрова Владимирова

председател

143600033

Ирена Петрова Велинова

заместник председател

143600033

Елена Йорданова Стефанова

секретар

143600033

Антоанета Стоилова Карадачка

член

143600033

Радослав Кирилов Илиев

член

143600033

Йордан Райчев Иванов

член

143600033

Анелия Христова Миткова

член

143600034

 

председател

143600034

Мая  Бойчова Димитрова

зам. председател

143600034

Детелина Венциславова Янкова

секретар

143600034

Теодора Василева Стойнева

член

143600034

Янка Иванова Мирчева

член

143600034

 

член

143600035

Албена Божидарова Иванова

председател

143600035

Елина Кирилова Любенова

заместник председател

143600035

Георги Милчов Станиславов

секретар

143600035

Владислав Бориславов Борисов

член

143600035

Сашко Борисов Костадинов

член

143600035

Александра Константинова Дюлгерова

член

143600035

Антон Михайлов Владимиров

член

143600036

Гергана Ангелова Рангелова

председател

143600036

Мария Петрова Стоянова - Стоилова

заместник председател

143600036

Борислав Иванов Борисов

секретар

143600036

Лилия Георгиева Димитрова

член

143600036

Цветанка Любомирова Любомирова

член

143600036

Роза Петрова Лазарова

член

143600036

Ирена Емилова Николова

член

143600037

Стефка Пенева Петрова

председател

143600037

Снежка Тодорова Стефанова

заместник председател

143600037

Ирена Петрова Стоянова

секретар

143600037

Цветелина Димитрова Владимирова-Кирилова

член

143600037

Евелина Кънчева Светославова

член

143600037

Марияна Божидарова Драгомирова

член

143600037

Румяна Илиева Спасова

член

143600038

Радостина Божидарова Димитрова

председател

143600038

Вероника Миткова Иванова

заместник председател

143600038

Йордан Александров Митов

секретар

143600038

Таня Атанасова Колева

член

143600038

Здравчо Станиславов Кирилов

член

143600038

Антоанета Кирилова Петрова

член

143600038

Петър Ангелов Евлогиев

член

143600039

Силвана Боянова Венкова 

председател

143600039

Емилия Йорданова Андонова

заместник председател

143600039

Елена Огнянова Николова

секретар

143600039

Мартин Красимиров Методиев

член

143600039

Мария Кирилова Ликова

член

143600039

Снежана Йорданова Стоянова

член

143600039

Ангел Асенов Златанов

член

143600040

Гергана Йорданова Георгиева

председател

143600040

Галя Захариева Стоянчова

заместник председател

143600040

Богдан Драгомиров Симеонов

секретар

143600040

Йорданка Николова Василева

член

143600040

Мария Лазарова Димитрова

член

143600040

Маргарита Иванова Рачева

член

143600040

Илинка Стефанова Симеонова

член

143600041

Капка Кирилова Александрова

председател

143600041

Илонка Тодорова Костадинова

заместник председател

143600041

Емилия Райчева Врабчанска

секретар

143600041

Нина Борисова Кирилова

член

143600041

Емилия Страхилова Стоянова-Николова

член

143600041

Искра Георгиева Петрова

член

143600041

Златка Владимирова Игнатова

член

143600042

Силвия Иванова Петрова

председател

143600042

Цветанка Георгиева Младенова

заместник председател

143600042

Станка Владимирова Косева

секретар

143600042

Автономка Иванова Златанова

член

143600042

Стоян Асенов Марков

член

143600042

Лорета Кирилова Аспарухова

член

143600042

Румен Стоянов Георгиев

член

143600043

Елизабета Станкова Александрова

председател

143600043

Диляна Станьова Ненкова

заместник председател

143600043

Тамара Христова Иванова

секретар

143600043

Детелина Тодорова Лозанова

член

143600043

Цветелина Георгиева Крумова

член

143600043

Албина Николова Иванова

член

143600043

Ивана Кирилова Иванова

член

143600044

Катрин Емилова Пешева

председател

143600044

Бисер Симеонов Асенов

заместник председател

143600044

Бойко Антов Владимиров

секретар

143600044

Йорданка Стефанова Коцева

член

143600044

Християн Ясенов Крумов

член

143600044

Милена Иванова Станкова

член

143600044

Карина Любомирова Стоилова

член

143600045

Даниела Страхилова Гаджова

председател

143600045

Калин Бойков Владимиров

заместник председател

143600045

Даниела Бойкова Павлова

секретар

143600045

Иво Цветанов Маджарски

член

143600045

Владимир Ангелов Тренев

член

143600045

Мирослав Никодимчев Мирчев

член

143600045

Ралица  Ивова  Станишева

член

143600046

Нора Тихомирова Александрова

председател

143600046

Екатерина Седефчова Методиева

заместник председател

143600046

Янка Иванова Мирчева

секретар

143600046

Росица Василева Шугова

член

143600046

Григор Методиев Григоров

член

143600046

Надка Ангелова Велинова

член

143600046

Даниела Стоянова Митова

член

143600047

Иван Веселинов Стоименов

председател

143600047

Снежана Василева Антонова

заместник председател

143600047

Цветана Валериева Добренова

секретар

143600047

Оля Костадинова Михайлова

член

143600047

 

член

143600047

Александра Иванова Симеонова

член

143600047

Стоян Руменов Стоянов

член

143600048

Пандо Костов Пандов

председател

143600048

Марияна Асенова Асенова

заместник председател

143600048

Ганка Димитрова Димитрова

секретар

143600048

Камелия Стойчова Душкова

член

143600048

Алексндър Методиев Михайлов

член

143600048

Светла Райчева Коцева

член

143600048

Росица Димитрова Стефанова

член

143600049

Людмила Иванова Георгиева

председател

143600049

Елеонора Цветанова Добренова

заместник председател

143600049

Илияна Димитрова Ненкова

секретар

143600049

Кирил Руменов Кирилов

член

143600049

Срефан Емилов Трайков

член

143600049

Димитринка Йорданова Владимирова

член

143600049

Вилиян Петров Владимиров

член

143600050

Катя Иванова Димитрова

председател

143600050

Гергана Асенова Михайлова

заместник председател

143600050

Йорданка Стоянова Врабчанска

секретар

143600050

Гюлка Евлогиева Зюмбюлева

член

143600050

Велко Стоянов Димитров

член

143600050

Рая Славчева Благоева

член

143600050

Деница Руменова Йорданова

член

143600051

Росица Владова Василева

председател

143600051

 

заместник председател

143600051

Василка Георгиева Русинова

секретар

143600051

Роза Методиева Георгиева

член

143600051

Николина Методиева Бачева

член

143600051

Любка Николаева Стоянова

член

143600052

Гергана Стаменова Томанова

председател

143600052

Теодора Цветанова Асенова

зам. председател

143600052

 

секретар

143600052

Зорница Василева Лазарова

член

143600052

Екатерина Иванова Сучева

член

143600052

 

член

143600053

Радостина Андонова Андонова

председател

143600053

Димчо Георгиев Иванов

зам. председател

143600053

Полина Димитрова Станчева

секретар

143600053

 

член

143600053

Станислава Каменова Василева

член

143600053

 

член

 

            НАЗНАЧАВА 379(триста седемдесет и девет) длъжностни лица в съставите на СИК в община Радомир,съгласно приложения списък.-Приложение 2.

            ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Неразделна част от това решение е Приложение 1 и 2 на списъчния състав на СИК.

 

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

                                                                 /……………………../

СЕКРЕТАР :

/………………………/

 

Обявено на…….10.2021г. в……………           Архивирано на………….2021 г.

1…………………                                                     1…………………

2………………..                                                     2………………..

 

 

Приложение 2

Избирателна секция

Три имена

Длъжност

143600001

Корнелия Димитрова Дойчева

председател

143600001

Юлиана Иванова Савова-Стоилова

зам. председател

143600001

Виолета Стоянова Борисова

секретар

143600001

Мариана Андрееван Андреева

член

143600001

Даринка Димитрова Кирилова-Стоименова

член

143600001

Александър Филипов Георгиев

член

143600001

Радостина Андонова Андонова

член

143600001

Любка Петрова Николова

член

143600001

Силвия Сашова Танчева

член

143600002

Йорданка Станкова Петрова

председател

143600002

Димитринка Николова Найденова

зам. председател

143600002

Антоанета Владимирова Смилкова

секретар

143600002

Рената Стоянова Борисова

член

143600002

Румяна Ганьова Ильова

член

143600002

Иванка Георгиева Кирилова

член

143600002

Полина Димитрова Станчева

член

143600002

Ася Бориславова Манова

член

143600002

Татяна Йорданова Анева

член

143600003

Диана Божидарова Асенова

председател

143600003

Александра Кирилова Александрова -Борисова

зам. председател

143600003

Радостина Христозкова Христозкова

секретар

143600003

Ирина Радославова Стойнева

член

143600003

Владислава Васкова Кирилова

член

143600003

Нина Огнемирова Николаева

член

143600003

Севделина Димитрова Смилкова

член

143600003

Валентина Миткова Георгиева

член

143600003

Ранко Тодоров Танчев

член

143600004

Росица Калинова Петрова

председател

143600004

Йоана Владимирова Огнянова

зам. председател

143600004

Аксиния Иванова Стаменкова-Кръстева

секретар

143600004

Румен Стоянов Георгиев

член

143600004

Елена Йорданова Шафкова

член

143600004

Николета Светославова Миланова

член

143600004

Мария Мигленова Матеева-Павлова

член

143600004

Аделина Аспарухова Василева

член

143600004

Владимир Здравков Владимиров

член

143600005

Силва Кирилова Ковачева

председател

143600005

Милодорка Димитрова Райчева

зам. председател

143600005

Петрана Георгиева Феодорова

секретар

143600005

Детелина Добрева Георгиева

член

143600005

Свежа Кирилова Алексиева

член

143600005

Росица Петрова Първанова

член

143600005

Ива Павлова Кирилова-Владимирова

член

143600005

Ивайло Чудомиров Костадинов

член

143600005

Николай Милчов Андонов

член

143600006

Елена Николова Янкова

председател

143600006

Мирослава Стойчева Младенова

зам. председател

143600006

Таня Иванова Костадинова

секретар

143600006

Анатоли Руменов Стоянов

член

143600006

Цветана Георгиева Станкова

член

143600006

Анелия Драганова Стоилова

член

143600006

Андрея Миткова Лазарова

член

143600006

Галина Николова Костадинова

член

143600006

Елена Георгиева Кожухарова

член

143600007

Петър Методиев Станков

председател

143600007

Татяна Цветанова Цекова

зам. председател

143600007

Илиана Йорданова Боянова

секретар

143600007

Мирослав Ивайлов Владимиров

член

143600007

Мария Славчова Евдокимова

член

143600007

Зоя Руменова Драгомирова

член

143600007

Гергана Огнянова Вангелова

член

143600007

Тошко Иванов Стоянов

член

143600007

Татяна Георгиева Класанова

член

143600008

Милена Димитрова Станкова

председател

143600008

Юлия Асенова Севдалинова

зам. председател

143600008

Радослав Георгиев Панев

секретар

143600008

Екатерина Методиева Николова

член

143600008

Владимир Ивов Ивайлов

член

143600008

Гергана Йорданова Кирилова

член

143600008

Младен Славчов Давидков

член

143600008

Гергана Кирилова Божилова

член

143600008

Искра Живкова Милчова

член

143600009

Нина Василева Божилова

председател

143600009

Наталия Николаева Христова

зам. председател

143600009

Лидия  Свиленова Симеонова

секретар

143600009

Светлана Маринова Михайлова

член

143600009

Росен Иванов Димитров

член

143600009

Евелина Богомилова Велинова

член

143600009

Юлия Асенова Севделинова

член

143600009

Анелия Иванова Димитрова

член

143600009

Нина Василева Божилова

член

143600010

Василена Бойкова Лазарова

председател

143600010

Венцислав Николаев Ставрев

зам. председател

143600010

Катрин Емилова Пешева

секретар

143600010

Нася Николова Митева

член

143600010

Христо Кирилов Гогов

член

143600010

Калинка Йорданова Станимирова

член

143600010

Янка Иванова Мирчева

член

143600010

Мая Данаилова Ватрачка

член

143600010

Стана Вангелова Божилова

член

143600011

Емилия Димитрова Дангърска

председател

143600011

Валентина Симеонова Лазарова

зам. председател

143600011

Гергана Евгениева Стефанова

секретар

143600011

Гергана Николова Михайлова

член

143600011

Екатерина Иванова Сучева

член

143600011

Евелина Живкова Пандова

член

143600011

Анастасия Пламенова Янкова

член

143600012

Кристиана Никифорова Брейчева

председател

143600012

Цветелина Андонова Николова

зам. председател

143600012

Нина Ананиева Асенова

секретар

143600012

Роза Стоилова Гогова

член

143600012

Владислав Първанов Никифоров

член

143600012

Анелия Димитрова Александрова

член

143600012

Анна Николаева Софрониева

член

143600012

Милена Стоянова Стоилова

член

143600012

Катя Йорданова Баталска

член

143600013

Вергиния Георгиева Димитрова -Стоянова

председател

143600013

Роберта Павлова Милчова

зам. председател

143600013

Теодора Василиева Стойнева

секретар

143600013

Милена Стоянова Стоилова

член

143600013

Анета Данаилова Кирилова

член

143600013

Миряна Боянова Миткова

член

143600013

Мариана Георгиева Ковачева

член

143600013

Венета Любенова Стоева

член

143600013

Милка Иванова Гикова

член

143600014

Ружа Давидова Лазарова

председател

143600014

Милена Драгомирова Драгомирова

зам. председател

143600014

Румен Василев Арарски

секретар

143600014

Емил Тодоров Евлогиев

член

143600014

Ива Сашкова Никифорова

член

143600014

Татяна Любомирова Костова

член

143600014

Сашка Илиева Маркова

член

143600014

Светлана Георгиева Николаева

член

143600014

Гюла Георгиева Йосифова

член

143600015

Денислав Стойчев Герчов

председател

143600015

Гюлка Евлогиева Зюмбулева

зам. председател

143600015

Валери Алексиев Алексиев

секретар

143600015

Силвана Александрова Евлогиева

член

143600015

Розалина Георгиева Сергиева

член

143600015

Райка Първанова Методиева

член

143600015

Ангелинка Николова Сичанова

член

143600015

Невена Аспарухова Панева

член

143600015

Теодора Янакиева Петрова

член

143600016

Силвия Рангелова Колева

председател

143600016

Мариан Калинов Огнянов

зам. председател

143600016

Гергана Божидарова Сотирова

секретар

143600016

Веселина Методиева Дуева

член

143600016

Мариана Симеонова Радулова

член

143600016

Гергана Николаева Илиева

член

143600016

Слави Миланов Савов

член

143600017

Георги Николаев Георгиев

председател

143600017

Петър Иванов Николов

зам. председател

143600017

Яница Тодорова Шафкова

секретар

143600017

Кристине Иванова Минева

член

143600017

Елизабета Станимирова Иванова

член

143600017

Любка Георгиева Стоилова

член

143600017

Габриела Николаева Николова

член

143600017

Цветанка Димитрова Брейчева

член

143600017

Елвира Ивайлова Пейчева

член

143600018

Десислава Петрова Нединска-Ангелова

председател

143600018

Светла Теофилова Велинова

зам. председател

143600018

Зорница Стефанова Топалова

секретар

143600018

Миглена Валентинова Миткова

член

143600018

Росица Стоименова Кирилова

член

143600018

Елена Велизарова Джибирска

член

143600018

Стефанка Кирилова Кралева

член

143600018

Яна Иванова Иванова

член

143600018

Николай Георгиев Николов

член

143600019

Елена Николова Търнева

председател

143600019

Милена Кирилова Благоева

зам. председател

143600019

Мариана Седефчова Веселинова

секретар

143600019

Магдалена Иванова Андреева

член

143600019

Десислава Филипова Иванова

член

143600019

Диляна Маринова Стоилова

член

143600019

Иван Владимиров Йовчев

член

143600020

Копринка Стоичкова Веселинова

председател

143600020

Галина Огнянова Герчева

зам. председател

143600020

Весела Емилова Бикарска

секретар

143600020

Петър Стоянов Андреев

член

143600020

Спаска Кирилова Велева

член

143600020

Росица Драганова Димова

член

143600020

Хелен Йорданова Илиева

член

143600021

Петя Николова Василева

председател

143600021

Стефани Ивова Любомирова

зам. председател

143600021

Борислав Иванов Борисов

секретар

143600021

Нели Илиева Ватрачка

член

143600021

Христина Димчова Видинова

член

143600021

Теменужка Иванова Маринова

член

143600021

Асен Ромеов Асенов

член

143600022

Милена Върбанова Човалинова

председател

143600022

Ива Георгиева Стефанова

зам. председател

143600022

Виолета Андонова Миланова

секретар

143600022

Снежана Руйчева Цанкова

член

143600022

Детелина Здравкова Давидкова

член

143600022

Илияна Стоянова Стоянова

член

143600022

Диляна Любомирова Огнянова

член

143600023

Мартина Александрова Герчева

председател

143600023

Женя Йорданова Желязкова

зам. председател

143600023

Емилия Арахангелова Василева

секретар

143600023

Виолета Иванова Ангелова

член

143600023

Копринка Огнянова Жаблянова

член

143600023

Елена Георгиева Асенова

член

143600023

Антония Димитрова Валериева

член

143600024

Величка Георгиева Кръстева

председател

143600024

Мариана Иванова Владичка

зам. председател

143600024

Мартин Илиянов Стоянов

секретар

143600024

Добромира Цветанова Илиева

член

143600024

Елена Ангелова Големанова

член

143600024

Павлина Калинова Андонова

член

143600024

Венета Иванова Пиперкова

член

143600025

Денислава Кирилова Методиева

председател

143600025

Валентин Бориславов Манов

зам. председател

143600025

Даниела Симеонова Ваташка

секретар

143600025

Милка Симеонова Пиперкова

член

143600025

Красимира Йорданова Йорданова

член

143600025

Ангелина Николаева Йорданова

член

143600025

Ивета Огнянова Терезова

член

143600026

Елка Ненчева Миркова

председател

143600026

Мария Димитрова Владимирова

зам. председател

143600026

Ирена Валентинова Георгиева

секретар

143600026

Елизабет Колева  Несторова

член

143600026

Силвия Методиева Иванова

член

143600026

Марио Маринов Велинов

член

143600026

Иванка Методиева Филипова

член

143600027

Тошка  Огнянова Шопова

председател

143600027

Карамфилка Борисова Жикова

зам. председател

143600027

Галя Ботева Николова

секретар

143600027

Галина Кирилова Данаилова

член

143600027

Сашко Василев Кармиджанов

член

143600027

Вероника Миткова Иванова

член

143600027

Зоя Велева Иванова

член

143600028

Ангелина Бориславова Витанова

председател

143600028

Даниела Георгиева Александрова

зам. председател

143600028

Николай Василев Асенов

секретар

143600028

Евелина Кънчова Светославова

член

143600028

Снежана Илиева Йорданова

член

143600028

Ралица Йорданова Стоева

член

143600028

Кирил Василев Ваклинов

член

143600029

Юлиана Любомирова Георгиева

председател

143600029

Нина Цветанова Янева

зам. председател

143600029

Десислава Симеонова Боянова

секретар

143600029

Красимир Стоянов Каменов

член

143600029

Даниела Евтимова Накова

член

143600029

Цветелина Василева Христова

член

143600029

Ирена Иванова Исачка

член

143600030

Михаела Йорданова Янева

председател

143600030

Галина Борисова Младенова

зам. председател

143600030

Александър Василев Александров

секретар

143600030

Тодорка Милчова Алексова

член

143600030

Малинка Иванова Радойска

член

143600030

Станислава Каменова Василева

член

143600030

Ирена Петрова Велинова

член

143600031

Теодора Иванова Георгиева-Лазарова

председател

143600031

Бойка Манчова Йорданова

зам. председател

143600031

Юлиана Стоянова Антова

секретар

143600031

Габриела Божидарова Методиева

член

143600031

Теодора Цветанова Асенова

член

143600031

Станислав Ивов Стоянчов

член

143600031

Кирил Методиев Александров

член

143600032

Станислава Ангелова Рангелова

председател

143600032

Мариана Иванова Владичка

зам. председател

143600032

Илияна Кирилова Илиева

секретар

143600032

Моника Иванова Пенкова

член

143600032

Анастасия Спасова Чованска

член

143600032

Гергана Ангелова Рангелова

член

143600032

Сашка Ангелова Шадова

член

143600033

Людмила Миткова Петрова

председател

143600033

Снежка Тодорова Стефанова

зам. председател

143600033

Адриана Кирилова Димова

секретар

143600033

Свилена Свиленова Станчева

член

143600033

Елена Йорданова Стефанова

член

143600033

Йордан Райчев Иванов

член

143600033

Анелия Христова Миткова

член

143600035

Василка Георгиева Русева

председател

143600035

Елина Кирилова Любенова

зам. председател

143600035

Бойко Антов Владимиров

секретар

143600035

Владислав Бориславов Борисов

член

143600035

Сашко Борисов Костадинов

член

143600035

Димчо Георгиев Иванов

член

143600035

Стефка Благоева Благоева

член

143600036

Емилия Йорданова Андонова

председател

143600036

Мария Петрова Стоянова - Стоилова

зам. председател

143600036

Лозан Павлов Лозанов

секретар

143600036

Лилия Георгиева Димитрова

член

143600036

Цветанка Любомирова Любомирова

член

143600036

Роза Петрова Лазарова

член

143600036

Златка Владимирова Игнатова

член

143600037

Стефка Пенева Петрова

председател

143600037

Маргарита Иванова Рачева

зам. председател

143600037

Ирена Петрова Стоянова

секретар

143600037

Силвия Бориславова Янева

член

143600037

Цветелина Димитрова Владимирова-Кирилова

член

143600037

Марияна Божидарова Драгомирова

член

143600037

Вилиан Петров Владимиров

член

143600038

Радостина Божидарова Димитрова

председател

143600038

Искра Георгиева Петрова

зам. председател

143600038

Йордан Александров Митов

секретар

143600038

Радина Анатолиева Георгиева

член

143600038

Гергана Светославова Евтимова

член

143600038

Антоанета Кирилова Петрова

член

143600038

Любка Николаева Стоянова

член

143600039

Елена Стоилова Грозданова

председател

143600039

Жаклин Георгиева Стойнева

зам. председател

143600039

Снежана Йорданова Стоянова

секретар

143600039

Вера Иванова Христова

член

143600039

Валентина Павлова Крумова

член

143600039

Мария Кирилова Ликова

член

143600039

Ангел Асенов Златанов

член

143600040

Гергана Йорданова Георгиева

председател

143600040

Галя Захариева Стоянчова

зам. председател

143600040

Богдан Драгомиров Симеонов

секретар

143600040

Йорданка Николова Василева

член

143600040

Марияна Данаилова Димова

член

143600040

Мария Лазарова Димитрова

член

143600040

Илинка Стефанова Симеонова

член

143600041

Капка Кирилова Александрова

председател

143600041

Илона Тодорова Костадинова

зам. председател

143600041

Емилия Райчева Врабчанска

секретар

143600041

Нина Борисова Кирилова

член

143600041

Даниела Бойкова Павлова

член

143600041

Емилия Страхилова Стоянова-Николова

член

143600041

Васил Костадинов Николов

член

143600042

Асенка Кирилова Николова

председател

143600042

Цветанка Георгиева Младенова

зам. председател

143600042

Станка Владимирова Косева

секретар

143600042

Стоян Асенов Марков

член

143600042

Автономка Иванова Златанова

член

143600042

Илона-Мари Йорданова Брусарска-Александрова

член

143600042

Татяна Богданова Веселинова

член

143600043

Надка Ангелова Велинова

председател

143600043

Диляна Станьова Ненкова

зам. председател

143600043

Емилия Христова Василева

секретар

143600043

Цветелина Георгиева Крумова

член

143600043

Детелина Тодорова Лозанова

член

143600043

Албина Николова Иванова

член

143600043

Ивана Кирилова Иванова

член

143600044

Татяна Славчова Тренева

председател

143600044

Бисер Симеонов Асенов

зам. председател

143600044

Александра Иванова Симеонова

секретар

143600044

Християн Ясенов Крумов

член

143600044

Йорданка Стефанова Коцева

член

143600044

Васил Николаев Асенов

член

143600044

Карина Любомирова Стоилова

член

143600045

Даниела Страхилова Гаджова

председател

143600045

Владимир Ангелов Тренев

зам. председател

143600045

Елена Иванова Стоянова

секретар

143600045

Лазарина Димитрова Искренова

член

143600045

Калин Бойков Владимиров

член

143600045

Мирослав Никодимчев Мирчев

член

143600045

Ралица Ивова Станишева

член

143600046

Нора Тихомирова Александрова

председател

143600046

Екатерина Седефчова Методиева

зам. председател

143600046

Евелина Петрова Методиева

секретар

143600046

Григор Методиев Григоров

член

143600046

Мая Бойчова Димитрова

член

143600046

Димитринка Йорданова Владимирова

член

143600046

Даниела Стоянова Митова

член

143600047

Иван Веселинов Стоименов

председател

143600047

Оля Костадинова Михайлова

зам. председател

143600047

Цветана Валериева Добренова

секретар

143600047

Стоян Руменов Стоянов

член

143600047

Снежана Василева Антонова

член

143600047

Рая Славчева Благоева

член

143600047

Стоян Руменов Стоянов

член

143600048

Пандо Костов Пандов

председател

143600048

Мариана Димчова Сименова

зам. председател

143600048

Ганка Димитрова Димитрова

секретар

143600048

Александър Методиев Михайлов

член

143600048

Мартин Любомиров Искренов

член

143600048

Николина Методиева Бачева

член

143600048

Анелия Олегова Анева

член

143600049

Гинка Иванова Георгиева

председател

143600049

Елеонора Цветанова Добренова

зам. председател

143600049

Александра Константинова Дюлгерова

секретар

143600049

Стефан  Емилов Трайков

член

143600049

Илияна Димитрова Ненкова

член

143600049

 

член

143600049

Петя Олегова Димитрова

член

143600050

Катя Иванова Димитрова

председател

143600050

Гергана Асенова Михайлова

зам. председател

143600050

Йорданка Стоянова Врабчанска

секретар

143600050

Емилия Славчева Иванова

член

143600050

 

член

143600050

Велко Стоянов Димитров

член

143600050

Гергана Благоева Георгиева-Кръстева

член

143600051

Даниела Стаменова Александрова

председател

143600051

Васил Димитров Ильов

зам. председател

143600051

 

секретар

143600051

Магдалена Симеонова Харалампиева

член

143600051

Росица Владова Василева

член

143600051

Роза Методиева Георгиева

член

143600051

Кипра Иванова Станкова

член

 

Председател: Георги Димитров Георгиев

Секретар: Станка Йорданова Рударска

* Публикувано на 21.10.2021 в 19:08 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 247-ПВР / 23.11.2021

  относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 • № 246-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник

 • № 245-ПВР / 20.11.2021

  относно: Публикуване на упълномощен представител при провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения