Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 53-ПВР/НС
Перник, 15.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК на територията на община Трън в Четиринадесети изборен район – Пернишки за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14.11.2021г.

Постъпило е писмо от Кмета на Община Трън, заведено в РИК - Перник с вх. № 31 от 14.10.2021 г. Към писмото е представен протокол от 08.10.2021г. за проведените консултации при кмета за съставите на СИК/ПСИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи. На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

          От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите. Постигнато е съгласие между участниците по отношение на ръководството и съставите на СИК на територията община Трън .

            На основание чл. 72 ал. 1, т.4 от Изборния кодекс и решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021. на ЦИК, Районна избирателна комисия Перник

Р Е Ш И :

            НАЗНАЧАВА съставите на СИК на територията община Трън, в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14.11.2021 г., съгласно приложение 1, което е неразделна част от настоящото решение.

            На назначените членове на СИК да се издаде Удостоверение – Приложение № 42-ПВР/НС.

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Избирателна секция

Три имена

Длъжност

145100001

Ромео Стаменов Никифоров

Председател

145100001

Илияна Божидарова Ахчийска

Заместник председател

145100001

Райна Владимирова Димитрова

Секретар

145100001

Валентина Иванова Цветанова

Член

145100001

Любомира Първанова Борисова

Член

145100001

Емилия Григорова Тошева

Член

145100001

Славчо Цветанов Андреев

Член

145100001

Анита Славчева Иванова

Член

145100001

Ангелина Павлова Асенова

Член

145100002

Стефан Симеонов Георгиев

Председател

145100002

Галина Стоянова Илиева

Заместник председател

145100002

Марияна Валентинова Любенова

Секретар

145100002

Ангел Пламенов Андонов

Член

145100002

Нина Димитрова Иванова

Член

145100002

Владимир Радославов Боянов

Член

145100002

Величка Николова Томова

Член

145100003

Венета Еремова Тренкова

Председател

145100003

Димитър Людмилов Александров

Заместник председател

145100003

Смиля Димитрова Миланова

Секретар

145100003

Живко Калинов Галинов

Член

145100003

Иванка Аврамова Соколава

Член

145100003

Ваня Карамфилова Борисова

Член

145100003

Кирил Марков Михайлов

Член

145100003

Валентина Димитрова Димитрова

Член

145100003

Асен Николов Инджев

Член

145100004

Любка Димитрова Стратиева

Председател

145100004

Денислав Славчев Янчев

Заместник председател

145100004

Адриан Симеонов Кралчев

Секретар

145100004

Анжело Димитров Лазаров

Член

145100004

Пенка Юлианова Павлова

Член

145100004

Цветанка Младенова Аврамова

Член

145100004

Станка Асенова Бояджиева

Член

145100004

Валентина Спасова Аначкова

Член

145100004

Васил Петров Иванов

Член

145100005

Иван Кирилов Рангелов

Председател

145100005

Николай Борисов Крумов

Заместник председател

145100005

Христина Боянова Станкова

Секретар

145100005

Атанаска Бориславова Йорданова

Член

145100005

Благородка Радославова Герасимова

Член

145100005

Десислава Методиева Младенова

Член

145100005

Георги Рангелов Томов

Член

145100006

Любка Маринова Стратиева

Председател

145100006

Маргарита Георгиева Стоянова

Заместник председател

145100006

Милка Георгиева Илиева

Секретар

145100006

Борислав Петров Славчев

Член

145100006

Милка Борисова Николова

Член

145100006

Валентина Йорданова Димитрова

Член

145100006

Стефан Томов Банков

Член

145100007

Николай Димитров Колев

Председател

145100007

Румяна Иванова Ефтова

Заместник председател

145100007

Райна Благоева Виденова

Секретар

145100007

Янка Миткова Петрова

Член

145100007

Ивана Александрова Стоянова

Член

145100007

Тодорка Асенова Димова

Член

145100007

Любомир Митков Стоянов

Член

145100008

Димчо Георгиев Иванов

Председател

145100008

Магдалена Богданова Станкова

Заместник председател

145100008

Соня Ефтимова Софрониева

Секретар

145100008

Едуард Емилов Димитров

Член

145100008

Петя Огнянова Огнянова

Член

145100008

Цветанка Димитрова Захариева

Член

145100008

Виктория Любомирова Цокова

Член

145100009

Мица Николова Петрова

Председател

145100009

Икония Ефтимова Стоичкова

Заместник председател

145100009

Вера Николайчова Панова

Секретар

145100009

Лиляна Евгениева Асенова

Член

145100009

Катя Николова Григорова

Член

145100009

Райна Александрова Димитрова

Член

145100009

Иван Захариев Павлов

Член

145100010

Рилка Иванова Йорданова

Председател

145100010

Дарина Петрова Стоянова

Заместник председател

145100010

Зорница Юлиянова Иванова

Секретар

145100010

Камелия Василева Георгиева

Член

145100010

Иван Владимиров Симов

Член

145100010

Цветанка Благоева Виденова

Член

145100010

Любомир Рачев Цоков

Член

145100011

Веселина Петрова Иванова

Председател

145100011

Германа Райчева Златанова

Заместник председател

145100011

Александра Стоянова Стоянова

Секретар

145100011

Стоян Иванов Павлов

Член

145100011

Росен Димитров Миронов

Член

145100011

Николай Методиев Младенов

Член

145100011

Тодорка Асенова Такова

Член

145100012

Богданка Димитрова Аризанова

Председател

145100012

Дарина Иванова Асенова-Стоянова

Заместник председател

145100012

Георги Иванов Костов

Секретар

145100012

Петър Миланов Китанов

Член

145100012

Евелин Иванова Колева

Член

145100012

Бойка Александрова Мирчева

Член

145100012

Йордан Лазаров Стайков

Член

145100013

Маринела Георгиева Николова

Председател

145100013

Марин Рангелов Маринов

Заместник председател

145100013

Мария Йорданова Алексова

Секретар

145100013

Новко Стоилков Манов

Член

145100013

Красимира Георгиева Симова

Член

145100013

Стоян Петков Стоянов

Член

145100013

Снежа Стаменова Шишкова

Член

145100014

Екатерина Данаилова Цонева

Председател

145100014

Велика Георгиева Асенова

Заместник председател

145100014

Силвия Кирилова Павлова

Секретар

145100014

Венелина Бойчова Кирилова

Член

145100014

Крум Крумов Аспарухов

Член

145100014

Йордан Боянов Димитров

Член

145100014

Емил Митков Василев

Член

145100015

Вероника Манолова Станимирова

Председател

145100015

Вячеслав Христов Димитров

Заместник председател

145100015

Румен Григоров Ваклинов

Секретар

145100015

Деница Ивайлова Димитрова

Член

145100015

Александър Мирославов Захариев

Член

145100015

Славяна Златанова Иванова

Член

145100015

Петър Петров Динев

Член

145100016

Райна Йорданова Минкова

Председател

145100016

Димитър Георгиев Петров

Зам. председател

145100016

Лиляна Александрова Жотева

Секретар

145100016

Ивайло Георгиев Тодоров

Член

145100016

Олга Викторова Огнянова

Член

145100016

Петрана Илиева Михайлова

Член

145100016

Теменужка Йорданова Стайкова

Член

145100017

Георги Искренов Дойчев

Председател

145100017

Мария Николова Станкова

Заместник председател

145100017

Виолета Василева Иванова

Секретар

145100017

Илиян Петров Динев

Член

145100017

Надя Димитрова Бонева

Член

145100017

Пенка Стоянова Кюлина

Член

145100017

Светломир Валериев Йорданов

Член

145100018

Асен Спасов Асенов

Председател

145100018

Игнат Игнатов Иванов

Заместник председател

145100018

Крум Георгиев Крумов

Секретар

145100018

Николета Радославова Иванова

Член

145100018

Велко Бориславов Милоев

Член

145100018

Лия Николаева Величкова

Член

145100018

Иван Пламенов Попов

Член

145100019

Анита Владимирова Почекаина

Председател

145100019

Любен Иванов Гълъбов

Заместник председател

145100019

Петя Велинова Петрова

Секретар

145100019

Юлия Борисова Цветкова

Член

145100019

Силва Кръстева Златкова

Член

145100019

Методи Венциславов Иванов

Член

145100019

Стефан Спасов Асенова

Член

145100020

Гергана Миткова Георгиева

Председател

145100020

Цветелина Първанова Владимирова

Заестник председател

145100020

Емилия Георгиева Иванова

Секретар

145100020

Емилия Василева Георгиева

Член

145100020

Георги Костадинов Миленков

Член

145100020

Христина Славчева Виденова

Член

145100020

Борислав Иванов Благоев

Член

145100021

Антон Антонов Аначков

Председател

145100021

Даниела Митова Витомирова

Заместник председател

145100021

Божурка Ботьова Почекаина

Секретар

145100021

Антоанета Иванова Христова

Член

145100021

Йорданка Богданова Диманова

Член

145100021

Лилия Илиева Динева

Член

145100021

Светла Александрова Павлова

Член

145100022

Росен Цанков Славов

Председател

145100022

Станка Любомирова Банкова

Заместник председател

145100022

Юлия Петрова Симеонова

Секретар

145100022

Паолина Богданова Владиславова

Член

145100022

ЛюбомирПетров Аначков

Член

145100022

Славка Владимирова Иванова

Член

145100022

Снежана Иванова Найденова

Член

145100023

Григор Славчев Гопин

Председател

145100023

Миглена Кирилова Трайкова

Заместник председател

145100023

Евелина Димитрова Петрова

Секретар

145100023

Николайчо Панов Станков

Член

145100023

Димитър Кирилов Миланов

Член

145100023

Севделин Сергеев Харалампиев

Член

145100023

Ленка Мирчева Димитрова

Член

Председател: Георги Димитров Георгиев

Секретар: Станка Йорданова Рударска

* Публикувано на 15.10.2021 в 19:35 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 247-ПВР / 23.11.2021

  относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 • № 246-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник

 • № 245-ПВР / 20.11.2021

  относно: Публикуване на упълномощен представител при провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения