Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 52-ПВР/НС
Перник, 15.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК на територията на община Радомир в Четиринадесети изборен район – Пернишки за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14.11.2021г.

Постъпило е писмо от Кмета на Община Радомир, заведено в РИК - Перник с вх. № 36 от 14.10.2021 г. Към писмото е представен протокол от 08.10.2021г. за проведените консултации при кмета за съставите на СИК/ПСИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи. На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

          От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите. Постигнато е съгласие между участниците по отношение на ръководството и съставите на СИК на територията община Радомир.

            На основание чл. 72 ал. 1, т.4 от Изборния кодекс и решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Перник

Р Е Ш И :

            НАЗНАЧАВА съставите на СИК на територията община Радомир, в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14.11.2021 г., съгласно приложение 1, което е неразделна част от настоящото решение.

            На назначените членове на СИК да се издаде Удостоверение – Приложение № 42-ПВР/НС.

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Избирателна секция

Три имена

Длъжност

143600001

Корнелия Димитрова Дойчева

председател

143600001

Юлиана Иванова Савова-Стоилова

заместник председател

143600001

Евелина Богомилова Стоичева

секретар

143600001

Даринка Димитрова Кирилова-Стоименова

член

143600001

Анелия Димитрова Александрова

член

143600001

Александър Филипов Георгиев

член

143600001

Любка Петрова Николова

член

143600001

Радка Додева Додева

член

143600001

Силвия Сашова Танчева

член

143600002

Мариан Калинов Огнянов

председател

143600002

Димитринка Николова Найденова

заместник председател

143600002

Антоанета Владимирова Смилкова

секретар

143600002

Вергиния Георгиева Димитрова -Стоянова

член

143600002

Даниела Троянова Маркова

член

143600002

Иванка Георгиева Кирилова

член

143600002

Васил Димитров Ильов

член

143600002

Ася Бориславова Манова

член

143600002

Татяна Йорданова Анева

член

143600003

Мариана Димчева Симеонова

председател

143600003

Нина Огнемирова Николаева

заместник председател

143600003

Румяна Георгиева Димитрова

секретар

143600003

Александра Кирилова Александрова -Борисова

член

143600003

Катя Павлова Гигова

член

143600003

Димитър Василев Димитров

член

143600003

Севделина Димитрова Смилкова

член

143600003

Василка Миткова Георгиева

член

143600003

Ранко Тодоров Танчев

член

143600004

Росица Калинова Петрова

председател

143600004

Мая Кирилова Деянова

заместник председател

143600004

Аксиния Иванова Стаменкова - Кръстева

секретар

143600004

Елена Йорданова Шафкова

член

143600004

Цветана Георгиева Станкова

член

143600004

Николета Светославова Миланова

член

143600004

Татяна Пламенова Петрова

член

143600004

Иван Здравков Димитров

член

143600004

Светослава Александрова Светославова

член

143600005

Силвия Кирилова Ковачева

председател

143600005

Гергана Божидарова Сотирова

заместник председател

143600005

Елизабета Станиславова Иванова

секретар

143600005

Свежа Кирилова Алексиева

член

143600005

Станимира Петрова Славева

член

143600005

Росица Петрова Първанова

член

143600005

Моника Йорданова Митева

член

143600005

Ива Павлова Кирилова-Владимирова

член

143600005

Детелина Добрева Георгиева

член

143600006

Елена Николова Янкова

председател

143600006

Йоана Владимирова Огнянова

заместник председател

143600006

Таня Иванова Костадинова

секретар

143600006

Калинка Емилова  Кирилова

член

143600006

Мериан Богомилова Маноилова

член

143600006

Виолета Стоянова Борисова

член

143600006

Андрея Миткова Лазарова

член

143600006

Радостина Кирилова Владимирова

член

143600006

Галина Николова Костадинова

член

143600007

Петър Методиев Станков

председател

143600007

Татяна Цветанова Цекова

заместник председател

143600007

Илиана Йорданова Боянова

секретар

143600007

Радина Анатолиева Георгиева

член

143600007

Силвия Николова Венкова

член

143600007

Даниел Първанов Йорданов

член

143600007

Тошко Иванов Стоянов

член

143600007

Гергана Огнянова Вангелова

член

143600007

Галина Кирилова Данаилова

член

143600008

Ивиана Иванова Бойкова

председател

143600008

Кристина Иванова Минева

заместник председател

143600008

Радослав Георгиев Панев

секретар

143600008

Гергана Йорданова Кирилова

член

143600008

Александра Петрова Пирева

член

143600008

Валентин Боянов Венков

член

143600008

Младен Славчов Давидков

член

143600008

Гергана Кирилова Божилова

член

143600008

Тодорка Станимирова Михайлова

член

143600009

Лозан Павлов Лозанов

председател

143600009

Наталия Николаева Христова

заместник председател

143600009

Виктор Георгиев Валентинов

секретар

143600009

Росен Иванов Димитров

член

143600009

Рената Стоянова Борисова

член

143600009

Зоя Методиева Евлогиева

член

143600009

Анелия Иванова Димитрова

член

143600009

Нина Василева Божилова

член

143600009

Росица Русева Молева

член

143600010

Анелия Кирилова Котева

председател

143600010

Венцислав Николов Ставрев

заместник председател

143600010

Емилия Асенова Василева

секретар

143600010

Калинка Йорданова Станимирова

член

143600010

Христо Кирилов Гогов

член

143600010

Надя Антонова Сабахова

член

143600010

Мая Данаилова Ватрачка

член

143600010

Юлия Асенова Севделинова

член

143600010

Иванка Венциславова Иванова

член

143600011

Емилия Димитрова Дангърска

председател

143600011

Валентина Симеонова Лазарова

заместник председател

143600011

Петър Иванов Николов

секретар

143600011

Наташа Драганова Христова

член

143600011

Евелина Живкова Пандова

член

143600011

Нина Лазарова Александрова

член

143600011

Анастасия Пламенова Янкова

член

143600012

Кристиана Никифорова Брейчева

председател

143600012

Цветелина Андонова Николова

заместник председател

143600012

Ивелина Валентинова Деянова

секретар

143600012

Анета Христова Костадинова

член

143600012

Владимир Ивов Ивайлов

член

143600012

Вера Иванова Христова

член

143600012

Анна Николаева Софрониева

член

143600012

Милен Богомилов Боянов

член

143600012

Катя Йорданова Баталска

член

143600013

Ирена Георгиева Миркова

председател

143600013

Роберта Павлова Милчова

заместник председател

143600013

Лазарина Димитрова Искренова

секретар

143600013

Миряна Боянова Миткова

член

143600013

Гергана Николова Михайлова

член

143600013

Петрана Георгиева Феодорова

член

143600013

Мариана Георгиева Ковачева

член

143600013

Милена Стоянова Стоилова

член

143600013

Гергана Димитрова Рангелова

член

143600014

Татяна Любомирова Костова

председател

143600014

Милена Драгомирова Драгомирова

заместник председател

143600014

Елена Георгиева Кожухарова

секретар

143600014

Сашка Илиева Маркова

член

143600014

Виолета Андонова Миланова

член

143600014

Роза Стоилова Гогова

член

143600014

Десислава Димитрова Райчева

член

143600014

Мая Драгомирова Писарска

член

143600014

Анета Боянова Георгиева

член

143600015

Силвана Александрова Евлогиева

председател

143600015

Стефка Милчоова Щрапулина

заместник председател

143600015

Райка Първанова Методиева

секретар

143600015

Розалина Георгиева Сергиева

член

143600015

Мартин Любомиров Искренов

член

143600015

Маргарита Станкова Первазова

член

143600015

Невена Аспарухова Панева

член

143600015

Светлана Георгиева Николаева

член

143600015

Петя Олегова Димитрова

член

143600016

Даниела Ангелова Миланова

председател

143600016

Нася Николова Митева

заместник председател

143600016

Милодорка Димитрова Райчева

секретар

143600016

Веселина Методиева Дуева

член

143600016

Диана Владимирова Крумова

член

143600016

Денислав Стойчев Герчов

член

143600016

Анелия Олегова Анева

член

143600017

Станимир Коев Калев

председател

143600017

Василена Бойкова Лазарова

заместник председател

143600017

Яница Тодорова Шафкова

секретар

143600017

Лиляна Ангелова Методиева

член

143600017

Александра Ивова Димитрова

член

143600017

Тодорка Милчова Алексова

член

143600017

Панайот Добрев Тодоров

член

143600017

Оля Кирилова Иванова

член

143600017

Нели Димитрова Иванова

член

143600018

Валентина  Павлова Крумова

председател

143600018

Светла Теофилова Велинова

заместник председател

143600018

Стефани Наталиева Стефанова

секретар

143600018

Елена Велизарова Джибирска

член

143600018

Миглена Валентинова Миткова

член

143600018

Гергана Любомирова Стоилова

член

143600018

Стефанка Кирилова Кралева

член

143600018

Николай Георгиев Николов

член

143600018

Елена Владимирова Йорданова

член

143600019

Соня Георгиева Гьолска

председател

143600019

Петя Николов Василева

заместник председател

143600019

Мариана Седефчова Веселинова

секретар

143600019

Силвия Венциславова Лямова

член

143600019

Десислава Филипова Иванова

член

143600019

Зорка Петрова Кюлумова

член

143600019

Антония Александрова Врашкова

член

143600020

Фиданка Седефчова Рударска

председател

143600020

Яна Иванова Иванова

заместник председател

143600020

Милена Кирилова Благоева

секретар

143600020

Емил Велинов Бикарски

член

143600020

Милена Кирилова Благоева

член

143600020

Росица Драганова Димова

член

143600020

Петя Мирославова Лазарова

член

143600021

Васил Пламенов Василев

председател

143600021

Валентина Методиева Хаджийска

заместник председател

143600021

Копринка Стоичкова Веселинова

секретар

143600021

Сийка Иванова Калейна

член

143600021

Теменужка Иванова Маринова

член

143600021

Елена Николова Търнева

член

143600021

Анита Ивайлова Теофилова

член

143600022

Милена Върбанова Човалинова

председател

143600022

Ива Георгиева Стефанова

заместник председател

143600022

Емил Бойков Бъзовски

секретар

143600022

Снежана Руйчева Цанкова

член

143600022

Детелина Здравкова Давидкова

член

143600022

Галина Огнянова Герчева

член

143600022

Виктор Даниелов Бойчев

член

143600023

Стефани Ивова Любомирова

председател

143600023

Женя Йорданова Желязкова

заместник председател

143600023

Павлин Бойков Бъзовски

секретар

143600023

Виолета Иванова Ангелова

член

143600023

Копринка Огнянова Жаблянова

член

143600023

Елена Георгиева Асенова

член

143600023

Михаил Валентинов Стефанов

член

143600024

Величка Георгиева Кръстева

председател

143600024

Петър Костадинов Николов

заместник председател

143600024

Христина Димчова Видинова

секретар

143600024

Добромира Цветанова Илиева

член

143600024

Елена Ангелова Големанова

член

143600024

Кирил Огнянов Кюлумов

член

143600024

Десислава Димитрова Райчева

член

143600025

Денислава Кирилова Методиева

председател

143600025

Илияна Стоянова Стоянова

заместник председател

143600025

Даниела Симеонова Ваташка

секретар

143600025

Милка Симеонова Пиперкова

член

143600025

Красимира Йорданова Йорданова

член

143600025

Ангелина Николаева Йорданова

член

143600025

Венета Иванова Пиперкова

член

143600026

Мартина Емануилова Дикси

председател

143600026

Ирина Йорданова Ризова

заместник председател

143600026

Ирена Валентинова Георгиева

секретар

143600026

Анелия Драганова Стоилова

член

143600026

Донка Ивайлова Георгиева

член

143600026

Мартина Александрова Герчева

член

143600026

Лилия Иванова Митрина

член

143600027

Екатерина Методиева Николова

председател

143600027

Карамфилка Борисова Жикова

заместник председател

143600027

Галя Ботева Николова

секретар

143600027

Нигрита Йорданова Христова

член

143600027

Сашко Василев Кармиджанов

член

143600027

Зоя Велева Иванова

член

143600027

Силвия Ивова Панова

член

143600028

Ангелина Бориславова Витанова

председател

143600028

Даниела Георгиева Александрова

заместник председател

143600028

Любомир Трифонов Найденов

секретар

143600028

Дария Марио Андонова

член

143600028

Снежана Илиева Йорданова

член

143600028

Валентин Бориславов Манов

член

143600028

Диана Петрова Симова

член

143600029

Юлиана Любомирова Георгиева

председател

143600029

Силвия Кирилова Владимирова

заместник председател

143600029

Живко Спасов Иванов

секретар

143600029

Теодора Йорданова Борисова

член

143600029

Цветелина Василев Христова

член

143600029

Красимир Стоянов Каменов

член

143600029

Марио Маринов Велинов

член

143600030

Асенка  Кирилова Николова

председател

143600030

Галина Борисова Младенова

заместник председател

143600030

Александър Василев Александров

секретар

143600030

Малинка Иванова Радойска

член

143600030

Станислава Каменова Василева

член

143600030

Емилия Славеева Иванова

член

143600030

Елица Йорданова Петрова

член

143600031

Теодора Иванова Георгиева-Лазарова

председател

143600031

Бойка Манчова Йорданова

заместник председател

143600031

Юлияна Стоянова Антова

секретар

143600031

Татяна  Славчова Тренева

член

143600031

Мая Кръстева Иванова

член

143600031

Светла Маринова Михайлова

член

143600031

Ралица Йорданова Стоева

член

143600032

Десита Иванова Кулин

председател

143600032

Георги Ангелов Георгиев

заместник председател

143600032

Радостина Радославова Кирилова

секретар

143600032

Аделина Георгиева Минчева

член

143600032

Анастасия Спасова Чованска

член

143600032

Сашка Ангелова Шадова

член

143600032

Ирена Иванова Исачка

член

143600033

Марияна Петрова Владимирова

председател

143600033

Ирена Петрова Велинова

заместник председател

143600033

Елена Йорданова Стефанова

секретар

143600033

Антоанета Стоилова Карадачка

член

143600033

Радослав Кирилов Илиев

член

143600033

Йордан Райчев Иванов

член

143600033

Анелия Христова Миткова

член

143600034

 

председател

143600034

Мая  Бойчова Димитрова

зам. председател

143600034

Детелина Венциславова Янкова

секретар

143600034

Теодора Василева Стойнева

член

143600034

Янка Иванова Мирчева

член

143600034

 

член

143600035

Албена Божидарова Иванова

председател

143600035

Елина Кирилова Любенова

заместник председател

143600035

Георги Милчов Станиславов

секретар

143600035

Владислав Бориславов Борисов

член

143600035

Сашко Борисов Костадинов

член

143600035

Александра Константинова Дюлгерова

член

143600035

Антон Михайлов Владимиров

член

143600036

Гергана Ангелова Рангелова

председател

143600036

Мария Петрова Стоянова - Стоилова

заместник председател

143600036

Борислав Иванов Борисов

секретар

143600036

Лилия Георгиева Димитрова

член

143600036

Цветанка Любомирова Любомирова

член

143600036

Роза Петрова Лазарова

член

143600036

Ирена Емилова Николова

член

143600037

Стефка Пенева Петрова

председател

143600037

Снежка Тодорова Стефанова

заместник председател

143600037

Ирена Петрова Стоянова

секретар

143600037

Цветелина Димитрова Владимирова-Кирилова

член

143600037

Евелина Кънчева Светославова

член

143600037

Марияна Божидарова Драгомирова

член

143600037

Румяна Илиева Спасова

член

143600038

Радостина Божидарова Димитрова

председател

143600038

Вероника Миткова Иванова

заместник председател

143600038

Йордан Александров Митов

секретар

143600038

Таня Атанасова Колева

член

143600038

Здравчо Станиславов Кирилов

член

143600038

Антоанета Кирилова Петрова

член

143600038

Петър Ангелов Евлогиев

член

143600039

Силвана Боянова Венкова 

председател

143600039

Емилия Йорданова Андонова

заместник председател

143600039

Елена Огнянова Николова

секретар

143600039

Мартин Красимиров Методиев

член

143600039

Мария Кирилова Ликова

член

143600039

Снежана Йорданова Стоянова

член

143600039

Ангел Асенов Златанов

член

143600040

Гергана Йорданова Георгиева

председател

143600040

Галя Захариева Стоянчова

заместник председател

143600040

Богдан Драгомиров Симеонов

секретар

143600040

Йорданка Николова Василева

член

143600040

Мария Лазарова Димитрова

член

143600040

Маргарита Иванова Рачева

член

143600040

Илинка Стефанова Симеонова

член

143600041

Капка Кирилова Александрова

председател

143600041

Илонка Тодорова Костадинова

заместник председател

143600041

Емилия Райчева Врабчанска

секретар

143600041

Нина Борисова Кирилова

член

143600041

Емилия Страхилова Стоянова-Николова

член

143600041

Искра Георгиева Петрова

член

143600041

Златка Владимирова Игнатова

член

143600042

Силвия Иванова Петрова

председател

143600042

Цветанка Георгиева Младенова

заместник председател

143600042

Станка Владимирова Косева

секретар

143600042

Автономка Иванова Златанова

член

143600042

Стоян Асенов Марков

член

143600042

Лорета Кирилова Аспарухова

член

143600042

Румен Стоянов Георгиев

член

143600043

Елизабета Станкова Александрова

председател

143600043

Диляна Станьова Ненкова

заместник председател

143600043

Тамара Христова Иванова

секретар

143600043

Детелина Тодорова Лозанова

член

143600043

Цветелина Георгиева Крумова

член

143600043

Албина Николова Иванова

член

143600043

Ивана Кирилова Иванова

член

143600044

Катрин Емилова Пешева

председател

143600044

Бисер Симеонов Асенов

заместник председател

143600044

Бойко Антов Владимиров

секретар

143600044

Йорданка Стефанова Коцева

член

143600044

Християн Ясенов Крумов

член

143600044

Милена Иванова Станкова

член

143600044

Карина Любомирова Стоилова

член

143600045

Даниела Страхилова Гаджова

председател

143600045

Калин Бойков Владимиров

заместник председател

143600045

Даниела Бойкова Павлова

секретар

143600045

Иво Цветанов Маджарски

член

143600045

Владимир Ангелов Тренев

член

143600045

Мирослав Никодимчев Мирчев

член

143600045

Ралица  Ивова  Станишева

член

143600046

Нора Тихомирова Александрова

председател

143600046

Екатерина Седефчова Методиева

заместник председател

143600046

Янка Иванова Мирчева

секретар

143600046

Росица Василева Шугова

член

143600046

Григор Методиев Григоров

член

143600046

Надка Ангелова Велинова

член

143600046

Даниела Стоянова Митова

член

143600047

Иван Веселинов Стоименов

председател

143600047

Снежана Василева Антонова

заместник председател

143600047

Цветана Валериева Добренова

секретар

143600047

Оля Костадинова Михайлова

член

143600047

 

член

143600047

Александра Иванова Симеонова

член

143600047

Стоян Руменов Стоянов

член

143600048

Пандо Костов Пандов

председател

143600048

Марияна Асенова Асенова

заместник председател

143600048

Ганка Димитрова Димитрова

секретар

143600048

Камелия Стойчова Душкова

член

143600048

Алексндър Методиев Михайлов

член

143600048

Светла Райчева Коцева

член

143600048

Росица Димитрова Стефанова

член

143600049

Людмила Иванова Георгиева

председател

143600049

Елеонора Цветанова Добренова

заместник председател

143600049

Илияна Димитрова Ненкова

секретар

143600049

Кирил Руменов Кирилов

член

143600049

Срефан Емилов Трайков

член

143600049

Димитринка Йорданова Владимирова

член

143600049

Вилиян Петров Владимиров

член

143600050

Катя Иванова Димитрова

председател

143600050

Гергана Асенова Михайлова

заместник председател

143600050

Йорданка Стоянова Врабчанска

секретар

143600050

Гюлка Евлогиева Зюмбюлева

член

143600050

Велко Стоянов Димитров

член

143600050

Рая Славчева Благоева

член

143600050

Деница Руменова Йорданова

член

143600051

Росица Владова Василева

председател

143600051

 

заместник председател

143600051

Василка Георгиева Русинова

секретар

143600051

Роза Методиева Георгиева

член

143600051

Николина Методиева Бачева

член

143600051

Любка Николаева Стоянова

член

143600052

Гергана Стаменова Томанова

председател

143600052

Теодора Цветанова Асенова

зам. председател

143600052

 

секретар

143600052

Зорница Василева Лазарова

член

143600052

Екатерина Иванова Сучева

член

143600052

 

член

143600053

Радостина Андонова Андонова

председател

143600053

Димчо Георгиев Иванов

зам. председател

143600053

Полина Димитрова Станчева

секретар

143600053

 

член

143600053

Станислава Каменова Василева

член

143600053

 

член

Председател: Георги Димитров Георгиев

Секретар: Станка Йорданова Рударска

* Публикувано на 15.10.2021 в 19:34 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 247-ПВР / 23.11.2021

  относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 • № 246-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник

 • № 245-ПВР / 20.11.2021

  относно: Публикуване на упълномощен представител при провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения