Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 51-ПВР/НС
Перник, 15.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК на територията на община Перник в Четиринадесети изборен район – Пернишки за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14.11.2021г.

Постъпило е писмо от Кмета на Община Перник, заведено в РИК - Перник с вх. №32 от 14.10.2021 г. Към писмото е представен протокол от 07.10.2021г. за проведените консултации при кмета за съставите на СИК/ПСИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи. На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

          От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите. Постигнато е съгласие между участниците по отношение на ръководството и съставите на СИК на територията община Перник.

            На основание чл. 72 ал. 1, т.4 от Изборния кодекс и решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Перник

Р Е Ш И :

            НАЗНАЧАВА съставите на СИК на територията община Перник, в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14.11.2021 г., съгласно приложение 1, което е неразделна част от настоящото решение.

            На назначените членове на СИК да се издаде Удостоверение – Приложение № 42-ПВР/НС.

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок

СИК №

Населено място

Три имена

143200001

председател

Василка Николова Сергиева

143200001

зам. председател

Георги Стефанов Христов

143200001

секретар

Росица Йорданова Иванова

143200001

член

Росица Иванова Иванова

143200001

член

Марио Валериев Пенчев

143200001

член

Рая Рангелова Кирилова

143200001

член

Вера Владимирова Банчева

143200001

член

Магдалена Илиева Младенова

143200001

член

Павлина Божичкова Крумова

143200002

председател

Симеон Спасов Шопски

143200002

зам.председател

Владимир Веселинов Йовчев

143200002

секретар

Виолета Йорданова Мечкарска

143200002

член

Пламен Тодоров Сергиев

143200002

член

Габриела Георгиева Пенчева

143200002

член

Георги Георгиев Георгиев

143200002

член

Николета Велизар Николаева

143200002

член

Виктор Арсов Молов

143200002

член

Румяна Василева Йорданова

143200003

председател

Радослав Бойчев Йорданов

143200003

зам.председател

Петър Румянов Станчев

143200003

секретар

Рая Кирилова Здравкова

143200003

член

Кимбърли Антонова Божичкова

143200003

член

Йоана Цветанова Христова

143200003

член

Валентин Иванов Гюров

143200003

член

Екатерина Бориславова Рангелова

143200003

член

Красимира Георгиева Асенова

143200003

член

Георги Георгиев Стоянов

143200004

председател

Петя Стефанова Накева

143200004

зам.председател

Снежинка Асенова Николова

143200004

секретар

Стамена Кирилова Велинова

143200004

член

Цветелин Владимиров Владимиров

143200004

член

Елица Кирилова Грозданова

143200004

член

Йорданка Димитрова Венкова

143200004

член

Анжела Методиева Йорданова

143200004

член

Евелина Кирилова Асенова

143200004

член

Милена Георгиева Димитрова

143200005

председател

Радислав Пламенов Тодоров

143200005

зам.председател

Дафина Александрова Георгиева

143200005

секретар

Йоанна Росенова Василева

143200005

член

СтефаниАлександрова Здравкова

143200005

член

Ивелина Ивайлова Емилова

143200005

член

Мануела Мончова Славчева

143200005

член

Албена Георгиева Сълова

143200005

член

Румяна Момчева Лазарова

143200005

член

Офелия Юлиянова Камберова

143200006

председател

Милена Цветанова Сергиева-Маджарова

143200006

зам.председател

Ванеса Страшимирова Василева

143200006

секретар

Надя Емилова Георгиева

143200006

член

Димо Славчев Йовев

143200006

член

Роберто Стефанов Стефанов

143200006

член

Даниела Кирилова Георгиева

143200006

член

Кристина Емилова Атанасова

143200006

член

 

143200006

член

 

143200007

председател

Августина Аспарухова Стефанова

143200007

зам.председател

Цветанка Христова Драгомирова

143200007

секретар

Десислава Иванова Стоева

143200007

член

Андрей Иванов Стойков

143200007

член

Антоанета Николова Георгиева

143200007

член

Ива Методиева Иванова

143200007

член

Магдалена Йосифова Ганкова

143200007

член

Драга Симеонова Терзийска

143200007

член

Денислава Росенова Григорова

143200008

председател

Георги Стоянов Георгиев

143200008

зам.председател

Райна Георгиева Савова

143200008

секретар

Методи Павлов Теофилов

143200008

член

Бойка Николова Иванова

143200008

член

Юлиана Жориева Бунджалова

143200008

член

Недялка Николова Костадинова

143200008

член

Георги Димитров Иванов

143200008

член

Милчо Герасимов Стоичков

143200008

член

Михаела Викторова Молова

143200009

председател

Цвенанка Павлова Боянова

143200009

зам.председател

Антония Иванова Динева

143200009

секретар

Сабина Георгиева Кирилова

143200009

член

Жана Велкова Чачулова

143200009

член

Иван Борисов Тодоров

143200009

член

Ирена Христова Славова

143200009

член

Петър Рангелов Шадов

143200009

член

Сузана Мартинова Бозаджийска

143200009

член

Митко Михайлов Димитров

143200010

председател

Лариса Юриева Корольова

143200010

зам.председател

Вергиния Ангелова Методиева

143200010

секретар

Доника Петрова Владимрова

143200010

член

Занка Иванова Илиева

143200010

член

Костадин Лозанов Павлов

143200010

член

Бойка Любчова Милева

143200010

член

Катерина Димитрова Зъбчева

143200010

член

Боряна Цонева Хинова

143200010

член

Нина Йорданова Димитрова

143200011

председател

Никълъс Петров Тодоров

143200011

зам.председател

Мариела Георгиева Григорова

143200011

секретар

Алберто Любомиров Кирилов

143200011

член

Василка Николова Златанова

143200011

член

Светла Методиева Михалкова

143200011

член

Елица Кирилова Димчовска

143200011

член

Гергана Васдилева Евстатиева

143200011

член

Пенка Никодимова Игнатова

143200011

член

Минчо Малинов Владимиров

143200012

председател

Стефан Христов Станчев

143200012

зам.председател

Юлиан Димитров Евтимов

143200012

секретар

Валентин Кирилов Каратов

143200012

член

Людмила Фиданова Зафирова

143200012

член

Илияна Георгиева Иванова

143200012

член

Кристиян Мирославов Петров

143200012

член

Пламен Ананков Илиев

143200012

член

Николета Радославова Манова

143200012

член

Силвия Иванова Костадинова

143200013

председател

Никол Бориславова Симеонова

143200013

зам.председател

Белослава Славчева Йорданова

143200013

секретар

Джулио Йорданов Йорданов

143200013

член

Фани Руменова Манасиева

143200013

член

Александра Юриева Стефанова

143200013

член

Стоянка Димитрова Георгиева -Петрова

143200013

член

Лилия Йорданова Мицева

143200013

член

Иванка Димитрова Стоичкова

143200013

член

Лилия Иванова Методиева

143200014

председател

Ирина Георгиева Костова

143200014

зам.председател

Даниела Тошкова Костадинова

143200014

секретар

Венера Петрова Нешкова

143200014

член

Иван Илиянов Гоцев

143200014

член

Димитър Николов Димитров

143200014

член

Никола Красимиров Кръстев

143200014

член

Елена Христова Милева

143200015

председател

Мая Христова Кирилова

143200015

зам.председател

Ирена Стойчева Деянова

143200015

секретар

Мариела Спасова Велинова

143200015

член

Ивайло Благоев Борисов

143200015

член

Анелия Красимирова Драгомирова

143200015

член

Ирена Петрова Цанова

143200015

член

Анна Георгиева Цветанова

143200015

член

Радка Христова Чакалова

143200015

член

Надежда Илиева Стамболийска

143200016

председател

Петя Стоянова Йорданова

143200016

зам.председател

Александра Цветанова Стоилова

143200016

секретар

Петя Николаева Петрова

143200016

член

Евгения Кънчева Николова

143200016

член

Стела Атанасова Сотирова

143200016

член

Биляна Владимирова Делчева

143200016

член

Виолета Цветкова Кръстева

143200016

член

Георги Динков Динев

143200016

член

Мериан Валентинова Желязкова

143200017

председател

Силви Стоянова Седевчева

143200017

зам.председател

Симона Йорданова Томова

143200017

секретар

Емилия Стоянова Кирилова

143200017

член

Цветелина Бориславова Антова

143200017

член

Ерик Димчев Иванов

143200017

член

Виктория Костадинова Викторова

143200017

член

Венелина Седефова Велинова

143200017

член

Стоян Василев Димитров

143200017

член

Сашка Стоянова Боянова

143200018

председател

Росен Димитров Савов

143200018

зам.председател

Здравко Павлов Наков

143200018

секретар

Боряна Емилова Николова

143200018

член

Михаела Богомилова Христова

143200018

член

Ели Тошева Крумова

143200018

член

Симеон Георгиев Георгиев

143200018

член

Диана Руменова Иванова

143200018

член

Людмила Ненчова Чирпанска

143200018

член

Силвия Кирилова ненкова

143200019

председател

Александрина Иванова Генева

143200019

зам.председател

Лиляна Стоянова Ангелова

143200019

секретар

Германа Петрова Мишова

143200019

член

Боряна Кирилова Максимова

143200019

член

Валя Кирилова Сергиева

143200019

член

Снежина Бориславова Георгиева

143200019

член

Калоян Антонов Шаренков

143200019

член

Недина Красенова Калева

143200019

член

Изабела Бисерова Богосолвова

143200020

председател

Васислав Николаев Колев

143200020

зам.председател

Светлана Илиева Боянова

143200020

секретар

Емануел Стаменов Павлов

143200020

член

Петър Валериев Максимов

143200020

член

Диана Кирилова манолова

143200020

член

Моника Симеонова Петрова

143200020

член

Николай Георгиев Николов

143200020

член

Маринела Богданова Вълчева

143200020

член

Кирил Бойчев Георгиев

143200021

председател

Мартин Илиев Иванов

143200021

зам.председател

Елизабет Темелкова Червенкова

143200021

секретар

Миглена Петьова Станимирова

143200021

член

Мелани Николаева Максимова

143200021

член

Биляна Георгиева Богомилова

143200021

член

Михаела Георгиева Методиева

143200021

член

Невена Несторова Стоилова

143200021

член

Християна Тихомирова Тихомирова

143200021

член

Цветан тодоров Въловски

143200022

председател

Добрина Димитрова Костова

143200022

зам.председател

Силвия Яворова Тодорова

143200022

секретар

Анелия Славчева Динева

143200022

член

Летисия Венциславова Йорданова

143200022

член

Иво Пламенов Иванов

143200022

член

Теодора Юриева Богданова

143200022

член

Иван Стоянов Михайлов

143200022

член

Веселин Бисеров Веселинов

143200022

член

Емилия Божичкова Ковачева

143200023

председател

Павел Георгиев Черийски

143200023

зам.председател

Симеон Кирилов Симеонов

143200023

секретар

Ели Иванова Драгомирова

143200023

член

Володия Маринов Морарски

143200023

член

Паулина Кирилова Грозданова

143200023

член

Петранка Рачова Василева-Димитрова

143200023

член

Катина Асенова Зарева

143200023

член

Димитричка Миткова Михайлова

143200023

член

Екатерина Калева

143200024

председател

Кристина Кирилова Николова

143200024

зам.председател

Васил Йорданов Петров

143200024

секретар

Жасмина Йорданова Димитрова

143200024

член

Анелия Богданова Никифорова

143200024

член

Митко Владов Николов

143200024

член

Нели Момчилова Георгиева

143200024

член

Диляна Стоянова Динчева-Франческел

143200024

член

Ефтика Богомилова Георгиева

143200024

член

Емилия Райчова Станимирова

143200025

председател

Димитър Стефанов Митов

143200025

зам.председател

Алекс Иванов Георгиев

143200025

секретар

Антоанета Каменова Тодорова

143200025

член

Моника Бисерова Кардашева

143200025

член

Нелина Лъчезарова Димитрова

143200025

член

Едмонд Ивайлов Спасов

143200025

член

Владимир Костадинов Гаров

143200025

член

Сабрина Йорданова Йорданова

143200025

член

Валентин Николов Ковачев

143200026

Председател

Галина Георгиева Кирилова

143200026

зам.председател

Марияна Иванова Горолова

143200026

секретар

Ванеса Ивайлова Гърбонова

143200026

член

Габриела Галинова Георгиева

143200026

член

Милен Василев Милчев

143200026

член

Мирослав Дженков Яръмов

143200026

член

Вяра Рашкова Младенова

143200026

член

Елица Руменова Михова

143200026

член

Стефани Наталиева Стефанова

143200027

председател

Елеонора Миткова Драганова

143200027

зам.председател

Румяна Валентинова Райчева

143200027

секретар

Антоанета Стоилова Арсова

143200027

член

Васил Янков Павлов

143200027

член

Весела Георгиева Илиева

143200027

член

Симона Красимирова Петрова

143200027

член

Румяна Благоева Боянова

143200027

член

Цветанка Димитрова Антова

143200027

член

Емануела Георгиева Емилова

143200028

председател

Даниела Силвиева Лефтерова

143200028

зам.председател

Александра Александрова Владимирова

143200028

секретар

Иванета Бончева Бонева

143200028

член

Людмила Райчева Савева

143200028

член

Даниела Василева Христова

143200028

член

Филип Руменов Кирилов

143200028

член

Милена Иванова Станимирова

143200028

член

Олга Колева Тошева

143200028

член

Василка Методиева Николова

143200029

председател

Валентина Василева Славчева

143200029

зам.председател

Ирена Георгиева Узунова

143200029

секретар

Бойка Георгиева Адамова

143200029

член

Гергана Боянова Спасова

143200029

член

Вяра Венциславова Рангелова

143200029

член

Боряна Александрова Йонкова

143200029

член

Моника Кирилова Илиева

143200030

председател

Сийка Николова Мануилова

143200030

зам.председател

Зоя Борисова Николова

143200030

секретар

Даниела Стоянова Петрова

143200030

член

Цветанка Димитрова Антонова

143200030

член

Венета Филипова Кирилова

143200030

член

Антоанета Рафаилова Миленова

143200030

член

Лъчезар Владимиров Сотиров

143200031

председател

Иванина Славчева Богданова

143200031

зам.председател

Антоанета Любомирова Карамфилова

143200031

секретар

Кристина Вълева Христова-Евтимова

143200031

член

Кристин Антонова Кирилова

143200031

член

Стефка Иванова Александрова

143200031

член

Валентина Евлогиева Славчева-Илиева

143200031

член

Руслан Красимиров Милчов

143200031

член

Виолина Пламенова Димчова

143200031

член

Мартин Людмилов Йорданов

143200032

председател

Каролина Емилова Василева

143200032

зам.председател

Моника Росенова Неофитова

143200032

секретар

Георги Димитров Георгиев

143200032

член

Денис Емилов Стамнов

143200032

член

Давид Радославов Петков

143200032

член

Ина Петрова Стоилова

143200032

член

Венелина Миткова Иванова

143200032

член

Осман Ахмедов Османов

143200032

член

Петя Илиева Петрова

143200033

председател

Евтимка Алексиева Димитрова

143200033

зам.председател

Даниела Борисова Стоилкова

143200033

секретар

Валери Петров Божилов

143200033

член

Красен Крумов Петров

143200033

член

Даниел Янков Павлов

143200033

член

Андреа Емилова Стоилова

143200033

член

Карина Руменова Илиева

143200033

член

Адриан Георгиев Георгиев

143200033

член

Анелия Стойчева Йорданова

143200034

председател

Миглена Василева Йорданова

143200034

зам.председател

Цветанка Първанова Миланова

143200034

секретар

Татяна Славчева Виолетова

143200034

член

Кристиян Владимиров Василев

143200034

член

Симона Венциславова Симова

143200034

член

Милена Савкова Василева

143200034

член

Даниела Русева Захова

143200034

член

Милка Николова Витанова

143200034

член

Петя Владимирова донева

143200035

председател

Венелин Божидаров Михайлов

143200035

зам.председател

Еманоела Венцидлавова Драгомирова

143200035

секретар

Елена Василева Милеткова

143200035

член

Христина Любомирова Богданова

143200035

член

Елеонора Методиева Милошева

143200035

член

Аделина Спасова Миткова

143200035

член

Станка Иванова Микова

143200036

председател

Светослава Христова Василева

143200036

зам.председател

Диана Василева Димитрова

143200036

секретар

Гергана Кирилова Божилова

143200036

член

Благой Асенов Базунчев

143200036

член

Антон Николов Цеков

143200036

член

Мария Миланова Миланова

143200036

член

Ирена Симеонова Христова

143200036

член

Лилия Стефанова Иванова

143200036

член

Йоан Георгиев Кирилов

143200037

председател

Филип Петров Петров

143200037

зам.председател

Елеонора Горянова Иванова

143200037

секретар

Роберто Димитров Димитров

143200037

член

Валентина Йонова Георгиева

143200037

член

Тончо Иванов Тонев

143200037

член

Цветелина Иванова Маркова

143200037

член

Кристиян Георгиев Кирилов

143200038

председател

Десислава Чавдарова Кирилова

143200038

зам.председател

Тонка Миланова Попова

143200038

секретар

Боряна Бойчева Цветкова

143200038

член

Михаил Илиев Ваташки

143200038

член

Цветомир Стойчев Благоев

143200038

член

Габриел Георгиев Иванов

143200038

член

Силвия Василева Тодорова

143200038

член

Стойна Найчова Иванова

143200038

член

Пенка Любенова Данаилова

143200039

председател

Трифон Христов Трифонов

143200039

зам.председател

Радослава Рангелова Драганова

143200039

секретар

Татяна Стоянова Стоянова

143200039

         член

Илиян Светославов Сашов

143200039

член

Виолета Стоилова Деянова

143200039

член

Васил Станков Сергиев

143200039

член

Лилия Кирилова Радославова

143200039

член

Румяна Лозанова Евтимова

143200039

член

Бистра Стоилова Ангелова

143200040

председател

Ася Петрова Соколова

143200040

зам.председател

Кристин Николаева Тодорова

143200040

секретар

Митко Богоев Асенов

143200040

член

Ивона Димитрова Гинина

143200040

член

Иван Петров Иванов

143200040

член

Йоана Димитрова Христова

143200040

член

Йоана Юлиянова Илова

143200040

член

Христина Борисова Георгиева

143200040

член

Силвия Йорданова Братова

143200041

председател

Гергана Димитрова Христова

143200041

зам.председател

Кристина Иванова Иванова

143200041

секретар

Христина Иванова Андреева

143200041

член

Елина Валериева Стоянова

143200041

член

Ваня Валентинова Коцева

143200041

член

Цвета Енчева Петрушинова

143200041

член

Петър Антонов Шаренков

143200041

член

Петър Димитров Йоргов

143200041

член

Георги Димитров Георгиев

143200042

председател

Юлияна Велинова Видинова

143200042

зам.председател

Албена Ангелова Аспарухова

143200042

секретар

Явор Младенов Рангелов

143200042

член

Жасмина Симеонова Бележкова

143200042

член

Анита Радоилова Траянова

143200042

член

Петър Веселинов Такев

143200042

член

Галина Георгиева Борисова

143200042

член

Александра Красимирова Димитрова

143200042

член

 

143200043

председател

Десислава Руменова Рангелова

143200043

зам.председател

Тенка Борисова Иванова

143200043

секретар

Катя Лазарова Борисова

143200043

член

Светла Евгениева Евгениева

143200043

член

Никол Илиева Колева

143200043

член

Офелия Кирилова Костадинова

143200043

член

Вергиния Стоянова Божилова

143200043

член

Аспарух Анатолиев Аспарухов

143200043

член

Симона Мартинова попова

143200044

председател

Славка Василева Панева

143200044

зам.председател

Димитър Николов Димитров

143200044

секретар

Гергана Стефанова Димитрова

143200044

член

Ангел Симеонов Рангелов

143200044

член

Любослава Бойкова Темелакиева

143200044

член

Ивета Росенова Петрова

143200044

член

Дана Велинова Николова

143200044

член

Мартин Иванов Григоров

143200044

член

Мартин Тодоров попов

143200045

председател

Десислава Христова Григорова

143200045

зам.председател

Десислава Любомирова Асенова

143200045

секретар

Цветелина Василева Петрова

143200045

член

Ивайло Валериев Димитров

143200045

член

Радостина Петрова Дукова

143200045

член

Василка Асенова Костадинова

143200045

член

Калин Руменов Кирилов

143200045

член

Илиан Йорданов Нешков

143200045

член

Вяра Божидарова Петрова

143200046

председател

Петя Николаева Георгиева

143200046

зам.председател

Ивелина Росенова Михайлова

143200046

секретар

Албена Методиева Иванова

143200046

член

Калин Олегов Димитров

143200046

член

Александър Илиев Христов

143200046

член

Пламен Василев Кирилов

143200046

член

Мария Борисова Георгиева

143200046

член

Росен Кирилов Борисов

143200046

член

Ивайло Бойков Кодуски

143200047

Председател

Лариса Руменова Латинова

143200047

зам.председател

Мартина Николаева Георгиева

143200047

Секретар

Васил Петров Кирилов

143200047

член

Василена Василева Георгиева

143200047

член

Диана Страхилова Ценева

143200047

член

Румен Илиев Китов

143200047

член

Надежда Костадинова Йораднова

143200047

член

Мариан Атанасов Пасков

143200047

член

Виктория валентинова Кирилова

143200048

Председател

Ирена Страхилова Викторова

143200048

зам.председател

Светлана Петрова Драгомирова

143200048

секретар

Даниела Илиева Борисова

143200048

член

Кристиян Боянов Бонев

143200048

член

Гошо Крумов Кирилов

143200048

член

Цветан Стоилов Драганов

143200048

член

Николина Иванова Милушева

143200049

Длъжност

 

143200049

председател

Антонина Тодорова Тодорова

143200049

зам.председател

Анна Кирилова Йорданова

143200049

секретар

Светла Русанова Янкова

143200049

член

Тодорка Петрова Димитрова

143200049

член

Божидар Василев Стоичков

143200049

член

Емилия Стоядинова Колева

143200049

член

Марина Асенова Чолакова

143200050

Председател

Милена Райчева Тутулова

143200050

зам.председател

Стилиян Йорданов Момчилов

143200050

секретар

Лидия Лазарова Стоилова

143200050

член

Орлин Желязков Томов

143200050

член

Даниела Йорданова Крумова

143200050

член

Янка Руменова Живкова

143200050

член

Стефка Станоева Стойнева

143200050

член

Стоян Петков Стоянов

143200050

член

Александра Павлинова Здравкова

143200051

председател

Цветелина Милчева Георгиева

143200051

зам.председател

Радослав Иванов Кюркчийски

143200051

секретар

Зорница Василева Лазарова

143200051

член

Райчо Илиев Тутулов

143200051

член

Денис Михайлов Стоев

143200051

член

Валентин Стоилов Григоров

143200051

член

Ивайло Стефанов Костадинов

143200052

председател

Сийка Димитрова Дурева-Шилева

143200052

зам.председател

Златка Михайлова Стоянова

143200052

секретар

Анита Георгиева Дойчева

143200052

член

Емилия Велинова Атанасова

143200052

член

Михаела Емилова Василева

143200052

член

Йорданка Йорданова Деянова

143200053

председател

Росица Кирилова Евтимова

143200053

зам.председател

Бойка Цветкова Александрова

143200053

секретар

Роберто Олегов Петров

143200053

член

Ангелина Кирилова Арсова

143200053

член

Лъчезар Георгиев Василев

143200053

член

Димитрина Красимирова Георгиева

143200053

член

Светлана Петрова Богданова

143200053

член

Петя Антонова Кирилова

143200053

член

Василка Юриева Миланова

143200054

председател

Валентина Юлиянова Велкова

143200054

зам.председател

Татяна Нинова Борисова

143200054

секретар

Милка Димитрова Стоймирска

143200054

член

Биляна Кирилова Стоилова

143200054

член

Параскева Иванова Рангелова

143200054

член

Александра Кирилова Спасова

143200054

член

Вера Димитрова Теофилова

143200054

член

Едуард Ивайлов Балтов

143200054

член

Елизабета Петрова Методиева

143200055

председател

Аделина Йорданова Левтерова

143200055

зам.председател

Ангел Цветанов Иванов

143200055

секретар

Катя Александрова Борисова

143200055

член

Мартин Емилов Николов

143200055

член

Сашка Тодорова Велинова

143200055

член

Емилия Илиева Методиева

143200055

член

Костадинка Андрова Първанова

143200055

член

Веселина Николова Теофилова

143200055

член

Любка Владимирова Найденова

143200056

председател

Йорданка Любомирова Василева

143200056

зам.председател

Румяна Тодорова Веселинова

143200056

секретар

Беатрис Яворова Аврадалиева

143200056

член

Борислав Василев Йорданов

143200056

член

Йорданка Герасимова Николова

143200056

член

Орлин Стефанов Рачев

143200056

член

Силвия Данчова Спасова

143200056

член

Ива Кирилова Арсова

143200056

член

Миглена Пламенова

143200057

председател

Елизабета Благоева Драгомирова-Заревева

143200057

зам.председател

Силвия Рангелова Божидарова

143200057

секретар

Мариета Иванова Станчева

143200057

член

Мая Красимирова Гогева

143200057

член

Даниела Спасова Тронкова

143200057

член

Аделина Стоянова Танева

143200057

член

Михалина Борисова Боянова

143200057

член

Илиана Маринова Христова

143200057

член

Даяна Пламенова Арсова

143200058

председател

Митко Веселинов Митков

143200058

зам.председател

Диляна Кирилова Димитрова

143200058

секретар

Искра Макариева Миланова

143200058

член

Мариана Николайчова Иванова

143200058

член

Симона Георгиева Иванова

143200058

член

Валерияна Георгиева Павлова

143200058

член

Станислава Георгиева Симеонова

143200058

член

Адриан Димитров Димитров

143200058

член

Галина Георгиева димитрова

143200059

председател

Биляна Евгениева Миткова

143200059

зам.председател

Станка Велинова Живкова

143200059

секретар

Мишел Ивайлова Цветанова

143200059

член

Мирослав Юлианов Кирилов

143200059

член

Маруся Левтерова Христова

143200059

член

Василка Иванова Николова

143200059

член

Румяна Александрова Николова

143200059

член

Зорница Стоянова Бойкова

143200059

член

Нелина Мариянова Асенова

143200060

председател

Златина Данаилова Василева

143200060

зам.председател

Ана Пламенова Момъкова

143200060

секретар

Катрин Иннова Здравкова

143200060

член

Станислава Кирилова Арсова

143200060

член

Елена Петрова Романова

143200060

член

Валентина Ставрева Богоева

143200060

член

Бистра Колева Павлова

143200060

член

Мария Николаева Николова

143200060

член

Мариела Петрова Симеонова

143200061

председател

Десислава Григорова Цонева-Иванова

143200061

зам.председател

Александра Димитрова Симеонова

143200061

секретар

Марияна Славчева Василева

143200061

член

Анна Боянова Григорова

143200061

член

Борислава Илиева Спасова

143200061

член

Милена Цветанова Виткова -Стаменова

143200061

член

Йоан Любомиров Александров

143200061

член

Мериам Сухел Абузахер

143200061

член

Силвия Господинова Тодорова

143200062

председател

Робертина Кирилова Петрова

143200062

зам.председател

Венета Леденчова Венкова

143200062

секретар

Росица Георгиева Александрова

143200062

член

Ивона Димитрова Гинина

143200062

член

Любомира Симеонова Йорданова

143200062

член

Елица Йорданова Крумова

143200062

член

Владимир Весиславов Ташов

143200062

член

Ралица Методиева Георгиева

143200062

член

Анна Паскалева Топалова-Иванова

143200063

председател

Васил Михайлов Златков

143200063

зам.председател

Емилия Ивова Иванова

143200063

секретар

Мира Венциславова Димитрова

143200063

член

Асен Радков Аначков

143200063

член

Николай Първанов Рашев

143200063

член

Веселина Петрова Василева

143200063

член

Велчо Кирилов Велчев

143200063

член

Денислав Йорданов Димитров

143200063

член

Симона Петрова Боянова

143200064

председател

Емилия Асенова Николова

143200064

зам.председател

Мая Йорданова Симеонова

143200064

секретар

Диана Василева Гьорева

143200064

член

Габриела Стоянова Петрова

143200064

член

Йордан Александров Мирчев

143200064

член

Мария Наскова Михайлова

143200064

член

Румяна Евтимова Цветанова

143200064

член

Оля Кирилова Богомилова

143200064

член

Калоян Венциславов Колев

143200065

председател

Силвия Георгиева Драгомирова

143200065

зам.председател

Адрияна Недкова Борисова

143200065

секретар

Василка Георгиева Ганикова

143200065

член

Станка Славчева Аризанова

143200065

член

Илияна Иванова Иванова

143200065

член

Наталия Росенова Якимова

143200065

член

Ася Игнатова Иванова

143200065

член

Фердо Асенов Варадинов

143200065

член

Пенка Николова Владимирова

143200066

председател

Коена Иванова Крумова

143200066

зам.председател

Росен Антов Симеонов

143200066

секретар

Станка Найденова Панова

143200066

член

Веска Мирчева Василева

143200066

член

Кристияна Красимирова Богданова

143200066

член

Ивайло Ангелов Славов

143200066

член

Мая Стефанова Ангелова

143200066

член

Александър Василев Александров

143200066

член

Ирена Паскалева Топалова

143200067

председател

Иван Страхилов Панов

143200067

зам.председател

Ели Емилова Тронкова-Миланова

143200067

секретар

Лилия Боянова Стоядинова

143200067

член

Кирил Любенов Стоядинов

143200067

член

Албена Боянова Стоева

143200067

член

Лиляна Костадинова Тонева

143200067

член

Мария Александрова Кариф

143200068

председател

Нина Матева Димитрова

143200068

зам.председател

Елена Павлова андреева

143200068

секретар

Светла Ненкова Сотирова

143200068

член

Мартин Кирилов Любенов

143200068

член

Капка Спасова Станчева

143200068

член

Мая Георгиева Стоева

143200068

член

Марияна Маринова Варадинова

143200068

член

Валентин Петров Костадинов

143200068

член

Мариана Луканова Михайлова

143200069

председател

Даниел Йорданов Петров

143200069

зам.председател

Йордан Сашов Андонов

143200069

секретар

Анжела Кирилова Сергиева

143200069

член

Иванка Петрова Митова

143200069

член

Михаела Миленова Димитрова

143200069

член

Снежка Асенова Владимирова

143200069

член

Любка Димитрова Йорданова

143200069

член

Лидия Асенова Петрова

143200069

член

Мартин веселинов Венев

143200070

председател

Теменужка Ставриева Миленова

143200070

зам.председател

Розалия Живкова Борисова

143200070

секретар

Елена Тодорова Малинчова

143200070

член

Божидар Радославов Владимиров

143200070

член

Петя Стоянова Гинина

143200070

член

Анета Огнянова Бабунска

143200070

член

Наташа Арсова Йорданова

143200070

член

Христина Жечева Раденкова

143200070

член

Костадин Славчев Костадинов

143200071

председател

Живко Борисов Никулин

143200071

зам.председател

Анна Андонова Костадинова

143200071

секретар

Диана Димитрова Петрова

143200071

член

Искра Тодорова Горянова

143200071

член

Надежда Дамянова Милтенова

143200071

член

Мария Владимирова Русева

143200071

член

Сия Петрова Георгиева

143200071

член

Боряна Гергинова Арсова

143200071

член

Румен Йорданов Миланов

143200072

председател

Владимир Иванов Владимиров

143200072

зам.председател

Теодора петрова Крумова

143200072

секретар

Петър Йорданов Петров

143200072

член

Емилия Илиева Илиева

143200072

член

Андрея Божидаров Стоичков

143200072

член

Емил Богомилов Владимиров

143200072

член

Зорница Кирилова Георгиев

143200072

член

Мартин Веселинов Манасиев

143200072

член

Георги Иванов Георгиев

143200073

председател

София Росенова Гергинова

143200073

зам.председател

Ирина Петрова Димитрова

143200073

секретар

Йоана Пламенова Арсова

143200073

член

Силвия Василева Станкова

143200073

член

Ирена Славчева Боянова

143200073

член

Иглика Кирилова Димитрова

143200073

член

Валентина Тодорова Гюрова

143200073

член

Людмила Първанова Иванова

143200073

член

Силвия Стоянова Иванова

143200074

председател

Мартин Бисеров Борисов

143200074

зам.председател

Ивайло Любенов Велков

143200074

секретар

Камен Стоичков Изворски

143200074

член

Магдалина Иванова Крумова

143200074

член

Виолета Димитрова Димитрова

143200074

член

Катя Евтимова Христова

143200074

член

Анита Валтерова Григорова

143200074

член

Людмила Любенова Динчева

143200074

член

Искра Тодорова Горанова

143200075

председател

Катерина Емилова Лазарова

143200075

зам.председател

Десислава Милчева Стефанова

143200075

секретар

Летисия Милчева Рангелова

143200075

член

Йорданка Драганова Стоева

143200075

член

Милена Любомирова Исаева

143200075

член

Юлияна Иванова Лазарова

143200075

член

Благовеста Александрова Георгиева

143200076

председател

Евелина Борисова Скримова

143200076

зам.председател

Анелия Пламнова Калева-Василева

143200076

секретар

Христина Владимирова Стоянова -Василева

143200076

член

Анжело Бориславов Ацев

143200076

член

Вела Александрова Стоянова

143200076

член

Юлия Боянова Костадинова

143200076

член

Маруся Борисова Станкова

143200076

член

Евгени Миланов Кръстев

143200076

член

Александър Александров Георгиев

143200077

председател

Емил Георгиев Станков

143200077

зам.председател

Джулия Димитрова Йорданова

143200077

секретар

Светлана Винченцова Аврамова

143200077

член

Росица Димитрова Иванова

143200077

член

Евелина Манолова Славейкова

143200077

член

Роза Милачкова Стаменкова

143200077

член

Даниел Ивайлов Илев

143200077

член

Жасмина Пламенова Калева

143200077

член

Явор Петров Ангелов

143200078

председател

Яна Асенова Илиева

143200078

зам.председател

Дияна Енчева Божилова

143200078

секретар

Антоанета Сашова Кръстева

143200078

член

Елизабет Савова Славейкова

143200078

член

Гергана Драгомирова Милчева

143200078

член

Любка Цветанова Стаменова

143200078

член

Любов Михайловна Сосновска

143200078

член

Вера Миткова Йорданова

143200078

член

Елвира Петрова Димитрова

143200079

председател

Рая Илиева Зикатанова

143200079

зам.председател

Анета Драгомирова Иванова

143200079

секретар

Иванка Любомирова Романова

143200079

член

Лилия Божичкова Евтимова

143200079

член

Силвия Димитрова Владимирова

143200079

член

Цветелина Димитрова Дамянова

143200079

член

Стефан Иванов Асенов

143200079

член

Емили Вълкова Маринова

143200079

член

Димитър Сашков Димитров

143200080

председател

Симона Цветанова Иванова

143200080

зам.председател

Камелия Кирилова Вълкова

143200080

секретар

Явор Бисеров данаилов

143200080

член

Даниела Стоянова Стойнева

143200080

член

Мария Рангелова Кирилова

143200080

член

Ангелина Борисова Михайлова

143200080

член

Ирена Лазарова Райчева

143200080

член

Боряна Борисова Иванова

143200080

член

Калинка Ганева Минчева

143200081

председател

Лъчезар Евгениев Христов

143200081

зам.председател

Владимир Любомиров Николов

143200081

секретар

Тодор Антониев Глушков

143200081

член

Асенка Петрова Василева

143200081

член

Кристиян Димитров Йорданов

143200081

член

Георги Николов Шутев

143200081

член

Магдалена Асенова Иванова

143200081

член

Мартин Емилов Станоев

143200081

член

Даниела Стоянова Стойнева

143200082

председател

Атанас Богомилов Атанасов

143200082

зам.председател

Аделина Любомирова Павлова

143200082

секретар

Анета Олегова Кирилова

143200082

член

Росица Николова Милачкова

143200082

член

Деян Николаев Николов

143200082

член

Весела Димитрова Златкова

143200082

член

Георги Милчев Станимиров

143200082

член

Екатерина Илиева Спасова

143200082

член

Светлана Георгиева Димитрова

143200083

председател

Венцислав Витков Варадинов

143200083

зам.председател

Ивайло василев Савов

143200083

секретар

Пламен Василев Маджаров

143200083

член

Силвия Емилова Костадинова

143200083

член

Цветелина Страшимирова Боянова

143200083

член

Лушка Гешева Станчева

143200083

член

Мариана Стоянова Стойкова

143200083

член

Венета Стойнева Андреева

143200083

член

Снежанка Кирилова Иванова

143200084

председател

Жанет Йорданова Кръстева

143200084

зам.председател

Силвия Георгиева Борисова

143200084

секретар

Венета Стойнева Андреева

143200084

член

Даниела Илиева Венева

143200084

член

Моника Венциславова Стоянова

143200084

член

Виолета Мариова Славчева

143200084

член

Станислав Дончев Стоилков

143200084

член

Цветозара Петрова Блажева

143200084

член

Стефка Андонова Костадинова

143200085

председател

Камелия Любенова Шутева

143200085

зам.председател

Ирина Николова Димитрова

143200085

секретар

Галина Цветанова Блажева

143200085

член

Антоанета Таскова Асенова

143200085

член

Константин Славчев Костадинов

143200085

член

Елизабета Методиева Иванова

143200085

член

Николай Славчов Николов

143200085

член

Румяна Стоянова Слишкова

143200085

член

Вероника Ивайлова василева

143200086

председател

Ирина Симеонова Атанасова

143200086

зам.председател

Весела Драгомирова Благоева

143200086

секретар

Екатерина Кирилова Александрова

143200086

член

Габриела Ивова Маркова

143200086

 член

Венета Василева Живкова

143200086

член

Силвия Антонова Богомилова

143200086

член

Валентина Симеонова Владимирова

143200086

член

Петя Костова Янакиева

143200086

член

Василка димитрова Бабова

143200087

председател

Теменужка Кирилова Михайлова

143200087

зам.председател

Елизабета Петрова Цветанова

143200087

секретар

Милена Петрова Ризова

143200087

член

Калин Николаев Асенов

143200087

член

Гергана Боянова Славчева

143200087

член

Снежана Първанова Георгиева

143200087

член

Теодора Младенова Михайлова

143200087

член

МаксимилианоВенциславов Станимиров

143200087

член

Росица Кирилова Тодорова

143200088

председател

Методи Симеонов Симеонов

143200088

зам. председател

Михаела Руменова Стефанова

143200088

секретар

Кристина Огнянова Черногорова

143200088

член

Ива Кирилова Методиева

143200088

член

Стамислава Христова Ефтимова

143200088

член

Роза Цветанова Христова

143200088

член

Стамена Павлова Пенева

143200088

член

Емил Владимиров Спасов

143200088

член

Светла Кирилова Зарева

143200089

председател

Валерия Михайлова Такева

143200089

зам.председател

Илияна Добренова Петрова

143200089

секретар

Лилия Боянова Стоядинова

143200089

член

Елена Сергеева Георгиева

143200089

член

Стоянка Кръстева Гаджева-Костадинова

143200089

член

Вера Сименовова Лозанова

143200089

член

Ясена Йорданова

143200090

председател

Емануела Иванова Иванова

143200090

зам.председател

Любомир Сашков Любенов

143200090

секретар

Далина Валентинова Топалова

143200090

член

Калина Росенова Андонова

143200090

член

Росица Иванова Йорданова

143200090

член

Лидия Здравкова Милева

143200090

член

Милена Кирилова Здравкова

143200090

член

Веска Асенова Николова

143200090

член

Анелия Начева Димитрова

143200091

председател

Мелани Любомирова Витанова

143200091

зам.председател

Венелина Веселинова Петрова

143200091

секретар

Мария Димитрова Митичева

143200091

член

Божидара Руменова Мирчева

143200091

член

Емилия Георгиева Илиева

143200091

член

Ясен Асенов Балканджийски

143200091

член

Лъчезара Благоева Лазарова

143200091

член

Стефка Велинова Пашина

143200091

член

Милена Драганова зарева

143200092

председател

Сийка Асенова Маркова

143200092

зам.председател

Милка Георгиева Георгиева

143200092

секретар

Александра Василева Данчева

143200092

член

Радостин Руменов Денчов

143200092

член

Мариела Георгиева Несторова

143200092

член

Цветелина Огнянова Димитрова

143200092

член

Лъчезар Стефанов Асенов

143200092

член

Дияна Стоянова Джорджина

143200092

член

Борислава Иванова Стойнева

143200093

председател

Диана Антонова Ковачева

143200093

зам.председател

Павлинка Димитрова Димитрова

143200093

секретар

Ивайло Михайлов Борисов

143200093

член

Весела Иванова Денчова

143200093

член

Бойко Петров Костадинов

143200093

член

Еленка Виденова Петрова

143200093

член

Асен Борисов Иванов

143200093

член

Дарин Здравков Джорджина

143200093

член

Благовест Олегов Борисов

143200094

председател

Гергана Иванова Иванова

143200094

зам.председател

Християна Руменова Цанкова

143200094

секретар

Десислава Делчева Калистратова

143200094

член

Владимир Лозанов Грозданов

143200094

член

Димитър Юриев Радков

143200094

член

Владимир Ивов Ивайлов

143200094

член

Виолета Стойнева Якимова

143200094

член

Марияна Петрова Илиева

143200094

член

Василка Милчева Стоименова

143200095

председател

Йонита Миткова Стоянова-Петрова

143200095

зам.председател

Надя Костадинова Алексиева

143200095

секретар

Милка Додева Добревска

143200095

член

Венета Стефанова Симеонова

143200095

член

Ангелина Станкова Стефанова

143200095

член

Невяна Иванова Йончева

143200095

член

Аделина Сашкова Асенова

143200095

член

Адриана Евстатиева Илиева

143200095

член

Жива Георгиева Стоименова

143200096

председател

Елена Стефанова Асенова-Костадинова

143200096

зам.председател

Кристиана Кирилова Сотирова

143200096

секретар

Емилия Димитрова Кирилова

143200096

член

Даниела Михайлова Иванова

143200096

член

Светослава Кирилова Николова

143200096

член

Васил Петров Стоилков

143200096

член

Даниела Лъчезарова Богданова

143200096

член

Румяна Любчева Евтимова

143200096

член

Елизабет Ивова Толумска

143200097

председател

Нели Владимирова Александрова

143200097

зам.председател

Десислава Бориславова Деспотова

143200097

секретар

Людмила Живкова Михалкова

143200097

член

Анелия Иванова Найденова

143200097

член

Лозан Григоров Лозанов

143200097

член

Иван Виталиев Станков

143200097

член

Еленка Сергиева Димитрова

143200097

член

Александър Димитров Атанасов

143200097

член

Ивелина димитрова Стоилова-Брънзова

143200098

председател

Петър Венциславов Андонов

143200098

зам.председател

Юлиян Александров Александров

143200098

секретар

Габриела Ивайлова Василева

143200098

член

Бисер Христов Стоянов

143200098

член

Ася Стоянова Огнянова

143200098

член

Борислав Бисеров Величков

143200098

член

Лариса Петрова Найденова

143200098

член

Снежанка Димитрова Константинова

143200098

член

Велизар Даниелов Динолов

143200099

председател

Анита Енчева Петрунова

143200099

зам.председател

Борис Димитров Михалков

143200099

секретар

Антоанета Стефанова Йорданова

143200099

член

Аделина Григорова Кошева

143200099

член

Гергана Лозанова Николова

143200099

член

Георги Михайлов Асенов

143200099

член

Радостин Бисеров Величков

143200099

член

Павлина Ивова Георгива-Станкова

143200099

член

Евелина кирилова Цветанова

143200100

председател

Ирена Василева Почекайна

143200100

зам.председател

Гено Енчев Кошев

143200100

секретар

Димитър Георгиев Николов

143200100

член

Ивайло Руменов Петрунов

143200100

член

Ива Богомилова Кръстева

143200100

член

Алекс Ангелов Ангелов

143200100

член

Аделина Илкова Миронова

143200100

член

 

143200100

член

 

143200101

председател

Соня Найчова Станишева

143200101

зам.председател

Кристина Иванова Кирилова -Райчева

143200101

секретар

Ирина Атанасова Методиева

143200101

член

Васил Божидаров Стоичков

143200101

член

Лили Стефанова Петрова

143200101

член

Силвия Христова Андонова

143200101

член

Алекс Василев Алексиев

143200101

член

Иванка Боянова Младенова

143200101

член

Мартина Стефанова Николова

143200102

председател

Ирина Павлова Евгениева

143200102

зам.председател

Стефан Йорданов Пейчев

143200102

секретар

Силвия Георгиева Георгиева

143200102

член

Людмила Иванова Иванова

143200102

член

Алекзандър Ивайлов Петров

143200102

член

Габриела Ивайлова Стойнева

143200102

член

Диляна Кърдинова Токманова

143200103

председател

Владимир Николаев Ачев

143200103

зам.председател

Ивелина Феодорова Георгиева

143200103

секретар

Александър Антониев Глушков

143200103

член

Стефка Петрова Седефчева

143200103

член

Ирена Станкова Петрова

143200103

член

Румяна Омортагова Николова

143200103

член

Даяна Йорданова Рангелова

143200104

председател

Лиляна Стефанова Лозанова

143200104

зам.председател

Зоя Кънчева Георгиева

143200104

секретар

Александър Симеонов Михайлов

143200104

член

Жасмина Василева Петрова

143200104

член

Румяна Руменова Стоянова

143200104

член

Детелин Иванов Ставрев

143200104

член

Зоя Борисова Георгиева-Ачева

143200104

член

Лиляна Стаменкова Арсова

143200104

член

Ваня Методиева маринова

143200105

председател

Диляна Георгиева Димитрова

143200105

зам.председател

Ванеса Красимирова Василева

143200105

секретар

Боряна Кръстева Иванова-Стоичкова

143200105

член

Павлина Велинова Мартинова

143200105

член

Десислава Георгиева Ставрева

143200105

член

Невена Александрова Анева

143200105

член

Симеон Манолов Симов

143200105

член

Йордан Павлов Янков

143200105

член

Йорданка Богданова николова

143200106

председател

Мариана Костадинова Стоичкова

143200106

зам.председател

Стела Христова Шаркова

143200106

секретар

Мариета Ангелова Стефанова

143200106

член

Моника Кирилова Джорджина

143200106

член

Йордан Благоев Щреков

143200106

член

Сийка Костадинова Кръстева

143200106

член

Румяна Руменова Стефанова

143200106

член

Румяна Стефанова Владимирова

143200106

член

Зорница тодорова Максимова

143200107

председател

Тереза Светославова Илиева

143200107

зам.председател

Росица Любенова Колева

143200107

секретар

Красимира Вертерова Борисова

143200107

член

Алекса Мирославова Джорджина

143200107

член

Тодор Йорданов Николов

143200107

член

Валентина Иванова Димитрова

143200107

член

Симона Симеонова Велинова

143200107

член

Ани Емилова Иванова

143200107

член

Бистра Стаматиева Владимирова

143200108

председател

Милен Ангелов Таков

143200108

зам.председател

Наташа Василева Димитрова

143200108

секретар

Виктория Пенчева Стефанова

143200108

член

Венцислав Бончев Бонев

143200108

член

Кръстинка Цветанова Атанасова

143200108

член

Ася Николова Йорданова

143200108

член

Соня Райкова Гълъбова-Рангелова

143200108

член

Марияна Василева Стефанова

143200108

член

Йорданка Борисова Зарева

143200109

председател

Валентина Любомирова Андреева

143200109

зам.председател

Катя Георгиева Панева

143200109

секретар

Любка Василева Симеонова

143200109

член

Людмила Борисова Димитрова

143200109

член

Борка Иванова Максимова

143200109

член

Захаринка Миткова Цветкова

143200109

член

Емилия Миркова Николова

143200109

член

Любомир Данаилов Стефанов

143200109

член

Бойка Стефанова Георгиева

143200110

председател

Десислава Емилова Данчова

143200110

зам.председател

Юлия Стефанова Янкова

143200110

секретар

Анета василева Андонова

143200110

член

Емилия Радославова Спасова-Асенова

143200110

член

Любка Иванчова Пресолска

143200110

член

Силва Славчова Нотева

143200110

член

Станислава Стефанова Гюрова

143200110

член

Даниел Богданов Йорданов

143200110

член

Пена Кръстева Цветкова

143200111

председател

Калина Асенова Димитрова

143200111

зам.председател

Денис Даниславов Йорданов

143200111

секретар

Милена Иванова Миланова

143200111

член

Боряна Цветанова Драганова

143200111

член

Петя Георгиева Георгиева

143200111

член

Стефка Иванова Миланова

143200111

член

Гинка Богданова Йорданова

143200111

член

Петър Крумов Дамянов

143200111

член

Стилян Станиславов Йорданов

143200112

председател

Таня Стойчова Митева

143200112

зам.председател

Робърт Василев Йорданов

143200112

секретар

Росита Росенова Стойнева

143200112

член

Адриана Радоева Валериева

143200112

член

Мая Фиданова Димитрова

143200112

член

Кирил Иванов Никоилов

143200112

член

Доброслав Александров Гогев

143200112

член

Даниела Стефанова Николаева

143200112

член

Татяна Мирчева Райчева

143200113

председател

Силвия Емилова Драгомирова

143200113

зам.председател

Мариета Владимирова Владимирова

143200113

секретар

Десислава Антонова Аспарухова

143200113

член

Пламен Димчов Стоименов

143200113

член

Антоанета Йорданова Ацева

143200113

член

Николай Иванович Сивков

143200113

член

Галин Георгиев Киров

143200114

председател

Албена Христова Славева

143200114

зам.председател

Калоян Кънчев Тодоров

143200114

секретар

Пламена Кирилова Велчева

143200114

член

Андрей Стефанов Валентинов

143200114

член

Анета Стоянова Бонева

143200114

член

Николай Руменов Димитров

143200114

член

Симона Антонова Аспарухова

143200114

член

Звезделина Драгомирова Сергиева

143200114

член

Александър Александров Христов

143200115

председател

Красимир Христов Цанков

143200115

зам.председател

Славей Христов Славев

143200115

секретар

 

143200115

член

Силвана Симеонова Методиева

143200115

член

Антонио Данчов Аначков

143200115

член

Станка Станимирова Величкова

143200115

член

Малина Николова Димитрова

143200115

член

Калина Стоянова Михайлова

143200115

член

Радонеса Георгиева Евлогиева

143200116

председател

Стоилка Манолова Йорданова

143200116

зам.председател

Христо Красимиров Цанков

143200116

секретар

Анжела Бориславова Недялкова

143200116

член

Емил Кирилов Найденов

143200116

член

Анета Кирилова Петрова

143200116

член

Росица Стойнева Любомирова

143200116

член

Деян Андреев лазаров

143200117

председател

Невена Симеонова Сотирова

143200117

зам.председател

Николай Ангелов Петров

143200117

секретар

Антоанета Миткова Искренова

143200117

член

Донка Велинова Ваклиева

143200117

член

Роберт Вениаминов Величков

143200117

член

Малина Красимирова Асенова

143200117

член

Мариана Иванова Стрехарска

143200117

член

Любомир Димитров Йорданов

143200117

член

Виолета Петрова Николова

143200118

председател

Гергана Георгиева Гаджова

143200118

зам.председател

Светлана Георгиева Асенова

143200118

секретар

Стефка Пенева Петрова

143200118

член

Иванка Цветанова Рангелова

143200118

член

Надежда Ефтимова Евгениева

143200118

член

Детелина Лазарова Петрова

143200118

член

Гергана Ивайлова Георгиева

143200118

член

Юлия Михайлова Лозанова

143200118

член

Милена Богомилова Младенова

143200119

председател

Бисер Йорданов Крумов

143200119

зам.председател

Петър Георгиев Георгиев

143200119

секретар

Емилия Стефанова Боянова

143200119

член

Павел Руменов Наков

143200119

член

Цветелина Стефанова Григорова

143200119

член

Елена Димитрова Никифорова

143200119

член

Мариела Станиславова Георгиева

143200119

член

Десислава Петьова Иванова

143200119

член

Здравко Сашов Маринов

143200120

председател

Драгомир Николаев Славчов

143200120

зам.председател

Нели Стоилова Борисова

143200120

секретар

Ивета Людмилова Накова

143200120

член

Симона Симеонова Минчева

143200120

член

Таня Райчева Димитрова

143200120

член

Евдокия Миткова Кръстева

143200120

член

Гергана Емилова Григорова

143200120

член

Василка Петрова Василева

143200120

член

Светлана Цекова рафаилова

143200121

председател

Красимир Николаев Спасов

143200121

зам.председател

Ерма Исаева Крумова

143200121

секретар

Ели Ивова Стефанова

143200121

член

Нася Григорова Александрова

143200121

член

Лиляна Алексиева Асенова

143200121

член

Емилия Велинова Янакиева-Иванова

143200121

член

Лили Мариова Стойнева

143200121

член

Диляна Маринова Стоилова

143200121

член

Деница Пламенова Ангелова

143200122

председател

Иво Милчов Александров

143200122

зам.председател

Антон Николаев Вълков

143200122

секретар

Татяна Добринова Цонева

143200122

член

Бладимир Живков Талазов

143200122

член

Изабела Георгиева Александрова

143200122

член

Лидия Седефчова Стефанова

143200122

член

Емил Методиев Стефанов

143200123

председател

Мила Евгениева Кръстева

143200123

зам.председател

Мая Данчова Николова

143200123

секретар

Анета Янкова Спасова

143200123

член

Лидия Миткова Тодорова

143200123

член

Илиян Стефанов Иванов

143200123

член

Павлина Калинова Андонова

143200123

член

Симеон Петров Велинов

143200124

председател

Полка Стефанова Стоименова

143200124

зам.председател

Емилия Димитрова Петрова

143200124

секретар

Анна Каменова Лозанова

143200124

член

София Харалампиева Петкова

143200124

член

Севделина Евгениева Славова

143200124

член

Нели Николаева Радославова

143200124

член

Надежда Цветанова Венева

143200125

председател

Мирела Ивайлова Делчева-Павлова

143200125

зам.председател

Ромео Георгиев Аначков

143200125

секретар

Изабела димитрова Панталеева

143200125

член

Веселин Огнянов Темелков

143200125

член

Катина Димитрова Георгиева

143200125

член

Мариана Кирчева Стефанова

143200125

член

Светлин Малинов Владов

143200126

председател

Венелина Маринова Николова

143200126

зам.председател

Силвия Владимирова Пейчева

143200126

секретар

Анелия Йорданова Тодорова

143200126

член

Антоанета Лилчова Пуленова

143200126

член

Цветелина Любомирова Цветанова

143200126

член

Цеца Младенова Николова

143200126

член

Мария Йорданова Савева

143200126

член

Снежана Янкова Арсенова

143200126

член

Бояна Павлова Савова

143200127

председател

Емил Борисов Николов

143200127

зам.председател

Таня Стефанова Александрова

143200127

секретар

Христо Сибинов Петков

143200127

член

Нешо Владиславов Топалов

143200127

член

Мирослав Венетиев Митков

143200127

член

Наталия Пламенова Методиева

143200127

член

Николай Симеонов Борисов

143200127

член

Айше Мехмедова Чакова

143200127

член

Йордан Ангелов Костов

143200128

председател

Елеонора Аткова Владимирова

143200128

зам.председател

Силвия Витанова Янева

143200128

секретар

Десислава Георгиева Лазарова

143200128

член

Илия Йорданов Борански

143200128

член

 

143200128

член

Габриела Калинова Валентинова

143200128

член

Марияна Евстатиева Сергиева

143200128

член

Александра Антонова Малинова

143200128

член

Зорница Данчева Вангелова

143200129

председател

Стивън Павлов Павлов

143200129

зам.председател

Соня Иванова Господинова

143200129

секретар

Десислава Тодорова Славчева

143200129

член

Бойка Страхилова Тренева

143200129

член

Валентина Вангелова Мартинова

143200129

член

Еманоела Евгениева Димитрова

143200129

член

Денис Станиславов Йорданов

143200130

председател

Светлана Емилова Илиева

143200130

зам.председател

Илия Станиславов Михалков

143200130

секретар

Милка Димитрова Андреева

143200130

член

Виолета Кирилова Методиева

143200130

член

Малийца Кирилова Малинова

143200130

член

Лора веселинова Иванова

143200130

член

Мая Радославова коритарова

143200131

председател

Любомира Иванова Лозанова

143200131

зам.председател

Стефани Александрова Стефанова

143200131

секретар

Габриела Йорданова Лозанова

143200131

член

Миглена Василева Ирикова

143200131

член

Кристиян Михайлов Фиданов

143200131

член

Николай Георгиев Николов

143200131

член

Радостина Людмилова Методиева

143200132

председател

Ралица Любомирова Коритарова-Димова

143200132

зам.председател

Йорданка Стоилова Йорданова

143200132

секретар

Ангелина Розанова Михайлова

143200132

член

Лиляна Статкова Стоянова

143200132

член

Велин Величков Йорданов

143200132

член

Йоана Стефанова Любчова

143200132

член

Роза Методиева Георгиева

143200133

председател

Петър Тодоров Христов

143200133

зам.председател

Гергана Младенова Григорова

143200133

секретар

Петко Георгиев Костадинов

143200133

член

Волита Любомирова Асенова

143200133

член

Даниела Лозанова Славова

143200133

член

Димитър Иванов Димитров

143200133

член

Валя Евтимова Стефанова

143200134

председател

Елка Тодорова Ранева

143200134

зам.председател

Мартин Красимиров Недялков

143200134

секретар

Илиян Евгениев Иванов

143200134

член

Лилия Василева Михайлова

143200134

член

Гергана Илинчева Стоянова

143200134

член

Методи Иванов Методиев

143200134

член

Иванка Йорданова Милева

143200135

председател

Анелия Йорданова Лазарова

143200135

зам.председател

Малин Владимиров Димитров

143200135

секретар

Людмил Стоянов Петров

143200135

член

Иван Михайлов Георгиев

143200135

член

Иво Кирилов Любенов

143200135

член

Владимир Петров Димитров

143200135

член

Елена Стефанова Петрова

143200136

председател

Елеонора Йорданова Такова

143200136

зам.председател

Станка Сашова Йорданова

143200136

секретар

Александър Нетков Лазаров

143200136

член

Спас Зафиров Първанов

143200136

член

Иванка Григорова Борисова

143200136

член

Мариана Борисова Драгомирова

143200136

член

Цветелина Иванова Ангелова

143200136

член

Антон Василев Тодоров

143200136

член

Антоан Станиславов Александров

Председател: Георги Димитров Георгиев

Секретар: Станка Йорданова Рударска

* Публикувано на 15.10.2021 в 19:33 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 247-ПВР / 23.11.2021

  относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 • № 246-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник

 • № 245-ПВР / 20.11.2021

  относно: Публикуване на упълномощен представител при провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения