Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 48-ПВР/НС
Перник, 15.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК на територията на община Брезник в Четиринадесети изборен район – Пернишки за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14.11.2021г.

Постъпило е писмо от Кмета на Община Брезник, с изх. № 370044 от 13.10.2021г., заведено в РИК - Перник с вх. № 29 от 13.10.2021 г. Към писмото е представен протокол от 06.10.2021г. за проведените консултации при кмета за съставите на СИК/ПСИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи. На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите. Постигнато е съгласие между участниците по отношение на ръководството и съставите на СИК на територията община Брезник .

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 от Изборния кодекс и решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021. на ЦИК, Районна избирателна комисия Перник

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА съставите на СИК на територията община Брезник, в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14.11.2021 г., съгласно приложение 1, което е неразделна част от настоящото решение.

На назначените членове на СИК да се издаде Удостоверение – Приложение № 42-ПВР/НС.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Избирателна секция

Три имена

Длъжност

140800001

Снежана Исталиянова Жаблянова

Председател

140800001

Вероника Николова Свиленова-Миткова

Зам.председател

140800001

Безцена Александрова Асенова

Секретар

140800001

Емилия Емилова Димитрова-Свиленова

Член

140800001

Людмила Кирилова Петкова

Член

140800001

Яна Николова Кираджиева

Член

140800001

Сашко Стойнев Евтимов

Член

140800001

Милена Ерменчова Петрова

Член

140800001

Вера Илиева Николова

член

140800002

Пирина Илчева Пиринчева

Председател

140800002

Стефани Пламенова Крумова

Зам.председател

140800002

Димитър ЦветановКарлов

Секретар

140800002

Лиляна Денкова Бунджулова

Член

140800002

Борислава Илчева Боянова

Член

140800002

Вергиния Лозанова Гьорева

Член

140800002

Вергиния Валериева Йорданова

Член

140800002

Диана Миткова Иванова

Член

140800002

Василена Симеонова Свиленова

член

140800003

Станимир Симеонов Алексов

Председател

140800003

Стефан Владимиров Лумбаров

Зам.председател

140800003

Галина Стоянчева Герасимова

Секретар

140800003

Тодор Горянов Цветанов

Член

140800003

Росица Теофилова Стоянова

Член

140800003

Илчо Борисов Боянов

Член

140800003

Даринка Василева Евтимова

Член

140800003

Десислава Георгиева Антонова

Член

140800003

Таня Стефчова Стойнева

член

140800004

Аделина Стаменова Лумбарова

Председател

140800004

Методи Борисов Методиев

Зам.председател

140800004

Никола Сергеев Николаев

Секретар

140800004

Катя Кирилова Тодорова

Член

140800004

Анелия Тодорова Стратиева

Член

140800004

Росица Драганова Георгиева

Член

140800004

Мирослав Богданов Василев

Член

140800004

Ани Божидарова Иванова

Член

140800004

Петя Стефанова Миткова

член

140800005

Златка Максимова Боянова

Председател

140800005

Надка Спасова Петрова

Зам.председател

140800005

Силвия Миткова Генадиева

Секретар

140800005

Росица Георгиева Николова

Член

140800005

Роза Любомирова Цекова

Член

140800005

Гергана Станкова Василева

Член

140800005

Галина Стеменова Григорова

Член

140800006

Анна Аспарухова Стоянова

Председател

140800006

Радка Иванова Георгиева

Зам.председател

140800006

Веско Димитров Соколов

Секретар

140800006

Лорита Михайлова Стоянова

Член

140800006

Виолета Георгиева Димитрова

Член

140800006

Румен Стефанов Теофилов

Член

140800006

Кита  Кирилова Кирилова

Член

140800007

Елеонора Филипова Костова

Председател

140800007

Павлина Кирилова Гигова

Зам.председател

140800007

Катя Тошева Станоева

Секретар

140800007

Христина Димитрова Давидкова

Член

140800007

Иванка Миланова Георгиева 

Член

140800007

Роза Асенова Михайлова

Член

140800007

Анка Кирилова Миланова

Член

140800008

Венелина Петрова Деянова

Председател

140800008

Красимир Иванов Георгиев

Зам.председател

140800008

Нели Стойнева Божилова

Секретар

140800008

Фронка Манчова Първанова

Член

140800008

Петър Стефанов Йосифов

Член

140800008

Антоанета Грозданова Дончева

Член

140800008

Галя Георгиева Пенова

Член

140800009

Ваня Богданова Стоянова

Председател

140800009

Цветелина Русенова Иванова

Зам.председател

140800009

Татяна Богданова Тодорова

Секретар

140800009

Михал Росенов Узунов

Член

140800009

Ангел Борисов Николов

Член

140800009

Десислава Христова Младенова

Член

140800009

Валери Митков Манолов

Член

140800010

Анна Стефанова Огнянова

Председател

140800010

Велислав Марселов Ангелов

Зам.председател

140800010

Петър Митков Петров

Секретар

140800010

Гергана Николова Кираджиева

Член

140800010

Дафина Александрова Тодорова

Член

140800010

Галина Илиева Димитрова

Член

140800010

Детелина Венциславова Котева

Член

140800011

Радослав Цветанов Цветанов

Председател

140800011

Лазар Стефанов Йосифов

Зам.председател

140800011

Пламен ДимитровЯнков

Секретар

140800011

Вяра Димова Добревска

Член

140800011

Мария Богданчева Петрова

Член

140800011

Румяна Цветанова Кръстева

Член

140800011

Рекина Методиева Манолова

Член

140800012

Венера Петрова Никодимова

Председател

140800012

Станка Иванова Крумова

Зам.председател

140800012

Елеонора Владимирова Георгиева

Секретар

140800012

Анжелина Валериева Борисова

Член

140800012

Стоян Георгиев Тодоров

Член

140800012

Боян Андреев Рангелов

Член

140800012

Алекссис Емилов Иванов

Член

140800013

Мария Иванова Янкова

Председател

140800013

Диляна Николаева Стоилкова

Зам.председател

140800013

Кристиян Тодоров Тодоров

Секретар

140800013

Кристиян Бойков Владимиров

Член

140800013

Яна Славчева Рангелова

Член

140800013

Иво Евтимов Крумов

Член

140800013

Дейвид Тодоров Петков

Член

140800014

Симона Иванова Рангелова-Павлова

Председател

140800014

Лъчезар Ивов Александров

Зам.председател

140800014

Евелина Стоилова Живкова

Секретар

140800014

Красимир Ефтимов Темелков

Член

140800014

Елена Иванова Крумова

Член

140800014

Василка Александрова Василева

Член

140800014

Емилия Стойчева Рангелова

Член

140800015

Десислава Михайлова Александрова

Председател

140800015

Бисерчо Кръстов Стоилов

Зам.председател

140800015

Емилия Стоянова Цветкова

Секретар

140800015

Стоян Стойчев Стоянов

Член

140800015

Богомил Бойков Владимиров

Член

140800015

Виолета Михайлова Петрова

Член

140800015

Неделка Кирилова Първанова

Член

140800016

Стефан Стефанов Георгиев

Председател

140800016

Емил Валентинов Стоилов

Зам.председател

140800016

Весела Стоянова Стоянова

Секретар

140800016

Асен Боянов Петрунов

Член

140800016

Кирил Велинов Антов

Член

140800016

Валери Петров Илиев

Член

140800016

Стефан Стоянов Кирилов

Член

140800017

Лиляна Райчева Калчовска

Председател

140800017

Виктория Крумова Станоева

Зам.председател

140800017

Гюргия Йорданова Василева

Секретар

140800017

Симона Божилова Стоянова

Член

140800017

Иван Павлов Ерменков

Член

140800017

Радка Рангелова Петрова

Член

140800017

Екатерина Веселинова Стоянова

Член

140800018

Ваня Иванова Банкова

Председател

140800018

Даниела Тодорова Георгиева

Зам.председател

140800018

Елица Георгиева Тодорова

Секретар

140800018

Витка Йорданова Кръстева

Член

140800018

Георги Тодоров Георгиев

Член

140800018

Людмила Георгиева Стоилова

Член

140800018

Марина Ставрева Иванова

Член

140800019

Владимир Станьов Владов

Председател

140800019

Милена Калинова Иванова

Зам.председател

140800019

Веселинка Стойнева Неделкова

Секретар

140800019

Нели Иванова Минева

Член

140800019

Юлиана Петрова Иванова

Член

140800019

Стоян Радев Стоянов

Член

140800019

Мирослав Валентинов Верчов

Член

140800020

Цвета Борисова Минкова

Председател

140800020

Клара Василева Илиева

Зам.председател

140800020

Райна Стоилова Григорова

Секретар

140800020

Павел Ерменчов Минев

Член

140800020

Станислав Веселинов Беневски

Член

140800020

Зоя Петрова Манасиева

Член

140800020

Маргарита  Драгомирова Младенова

Член

140800021

Росица Георгиева Рангелова

Председател

140800021

Людмила валериева Драганова

Зам.председател

140800021

Румен Любомиров Иванов

Секретар

140800021

Ветка Велинова Божкова

Член

140800021

Младенка Евлогиева Найденова

Член

140800021

Росица Кирилова Станимирова

Член

140800021

Цветанка Стефанова Тодорова

Член

140800022

Босилка Карамфилова Николова

Председател

140800022

Кирил Матев Динев

Зам.председател

140800022

Виолета Лозанова Стоянова

Секретар

140800022

Невянчо Ангелов Милев

Член

140800022

Първан Димитров Първанов

Член

140800022

Виолета Асенова Стоянова

Член

140800022

Кристиан Иванов Иванов

Член

140800023

Здравка Асенова Иванова

Председател

140800023

Стойна Борисова Захариева

Зам.председател

140800023

Лиляна Теофилова Иванова-Арсова

Секретар

140800023

Екатерина Евлогиева Димитрова

Член

140800023

Мирослав Мирославов Петров

Член

140800023

Иванка Петрова Стоянова

Член

140800023

Ивета Руменова Седевчова

Член

140800024

Николай Борисов Котев

Председател

140800024

Илиана Василева Ненкова

Зам.председател

140800024

Любка Миткова Евтимова

Секретар

140800024

Лиляна Йорданова Станимирова

Член

140800024

Петър Стоилов Стоичков

Член

140800024

Лиляна Евлогиева Полигорска

Член

140800024

Валентина Йорданова Карамфилова

Член

140800025

Галина Димитрова Димитрова

Председател

140800025

Цветелина Бойкова Генадиева

Зам.председател

140800025

Емилия Цанкова Иванчева

Секретар

140800025

Венцислав Асенов Петрунов

Член

140800025

Росен Борисов Павлов

Член

140800025

Радослав Асенов Илчов

Член

140800025

Латинка Асенова Ставрева

Член

140800026

Моника Маноилова Неделкова

Председател

140800026

Веселин Цветанов Цветков

Зам.председател

140800026

Венелина Божичкова Илчова

Секретар

140800026

Наташа Костадинова Кръстева

Член

140800026

Виолета Симеонова Максимова

Член

140800026

Методи Велинов Андреев

Член

140800026

Ивана Николаева Николова

Член

 

Председател: Георги Димитров Георгиев

Секретар: Станка Йорданова Рударска

* Публикувано на 15.10.2021 в 19:29 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 247-ПВР / 23.11.2021

  относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 • № 246-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник

 • № 245-ПВР / 20.11.2021

  относно: Публикуване на упълномощен представител при провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения