Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 244-ПВР
Перник, 20.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник.

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник.

 

Постъпили  са заявления от упълномощени представители на политическите партии и коалиции, заведени с вх. №276 до №282, №284 и № 286 от 20.11.2021 г. за промени в съставите на СИК на територията на област Перник.                              

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Перник

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА предложените за освобождаване длъжностни лица от съответните състави на СИК на територията на област Перник и АНУЛИРА издадените им удостоверения.

НАЗНАЧАВА предложените длъжностни лица, съгласно заявления, постъпили от упълномощени представители на политическите партии и коалиции. На същите ИЗДАВА удостоверения.

Неразделна част от настоящото решение е Приложение 1 на списъчния състав.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му

Приложение 1

 

 

Приложение 1

 

ДО РИК - ПЕРНИК

 

 

 

СИК №

Населено място

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

Три имена

Три имена

143200033

Перник

Андреа Емилова Стоилова

член

Сашка Илиева Иванова

143200080

Перник

Валентин Росенов Георгиев

член

Антоанета Евгениева Малинова

143200079

Перник

Павлина Димитрова Вангелова

член

Кристина Красимирова Вангелова

1432000130

Перник

Илия Станиславов Михалков

Зам. председател

Васил Георгиев Йорданов

143200043

Перник

Офелия Кирилова Костадинова

член

Мариела Владова Първанова

143200033

Перник

Даниел Янков Павлов

член

Иван Павлов Евтимов

145100020

Трън

Цветелина Първанова Владимирова

Зам. председател

Елизабет Росенова Йонева

143600023

Радомир

Горна Диканя

Женя Йорданова Желязкова

член

Нели Иванова Младенова

141900005

с. Жабляно

 

член

Свилена Свиленова Станчева

143200084

Перник

Силвия Георгиева Борисова

зам.председател

Любомир Сашов Данаилов

Председател: Валентин Стефанов Григоров

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 20.11.2021 в 19:35 часа

Календар

Решения

  • № 247-ПВР / 23.11.2021

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 246-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник

  • № 245-ПВР / 20.11.2021

    относно: Публикуване на упълномощен представител при провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения