Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 239-ПВР
Перник, 19.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Анастас Герджиков и независим кандидат за вицепрезидент Невяна Митева-Матеева на Републиката при провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 254 от 17.11.2021г., подадено от Радомир Чолаков, упълномощен представител на инициативния комитет, чрез Емил Костадинов. Представен е списък на хартиен и електронен носител за 211 /двеста и единадесет/ броя упълномощени представители при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г

 

След извършена проверка РИК-Перник констатира, че за 213 / двеста и тринадесет/ броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.124 от Изборния кодекс и Решение № 832-ПВР/НС/29.10.2021 г. на ЦИК.

 

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка с чл. 124 Изборния кодекс и Решение № 832-ПВР/НС/29.10.2021 г. на ЦИК, РИК-Перник

 

Р Е Ш И:

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Перник 211 / двеста и единадесет/ упълномощени представители на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Анастас Герджиков и независим кандидат за вицепрезидент  Невяна Митева-Матеева на Републиката“, съгласно Приложение 1, неразделна част от настоящото решение.

Решението на РИК подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

  

 

Приложение 1

1

Лора Александрова Симеонова

1/17.11.2021г.

2

Ася Венциславова Иванова

2/17.11.2021г.

3

Рашка Лазарова Велинова

3/17.11.2021г.

4

Димитър Николов Митков

4/17.11.2021г.

5

Иванка Петрова Костадинова

5/17.11.2021г.

6

Елза Ангелова Цанкова

6/17.11.2021г.

7

Росица Мариова Грозданова

7/17.11.2021г.

8

АНГЕЛИНА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА-КОЛЕВА

8/17.11.2021г.

9

Величка Асенова Михайлова

9/17.11.2021г.

10

Стефан Методиев Арсов

10/17.11.2021г.

11

Ивета Ивова Владимирова

11/17.11.2021г.

12

Петър Лазаров Петков

12/17.11.2021г.

13

Иван Костадинов Иванов

13/17.11.2021г.

14

Виолета Иванова Младенова

14/17.11.2021г.

15

СТИЛИЯН РУМЕНОВ ИВАНОВ

15/17.11.2021г.

16

Красимир Кольов Радков

16/17.11.2021г.

17

Румен Борисов А лександров

17/17.11.2021г.

18

Емил Ангелов Георгиев

18/17.11.2021г.

19

Елена Иванова Найденова

19/17.11.2021г.

20

Росен Иванов Крумов

20/17.11.2021г.

21

Пепи Димитров Борисов

21/17.11.2021г.

22

Надя Грозданова Петрова

22/17.11.2021г.

23

Александър Иванов Симеонов

23/17.11.2021г.

24

Радостина Добрева Илиева

24/17.11.2021г.

25

Босилка Йорданова Стоянова

25/17.11.2021г.

26

Димитрина Цветанова Борисова

26/17.11.2021г.

27

Албена Петрова Георгиева

27/17.11.2021г.

28

ЕЛЕОНОРА ВАСИЛЕВА БОРИСОВА

28/17.11.2021г.

29

ПЕТЪР ВАЛЕНТИНОВ ПЕТКОВ

29/17.11.2021г.

30

Марио Антонов Методиев

30/17.11.2021г.

31

Росен Рангелов Владимиров

31/17.11.2021г.

32

Димитър Иванов Кочарков

32/17.11.2021г.

33

Малинка Венкова Георгиева

33/17.11.2021г.

34

Седефчо Василев Карин

34/17.11.2021г.

35

Нели Милчова Методиева

35/17.11.2021г.

36

Любчо Методиев Асенов

36/17.11.2021г.

37

Тинка Харалампиева Георгиева

37/17.11.2021г.

38

Павлина Асенова Николова

38/17.11.2021г.

39

Райко Александров Георгиев

39/17.11.2021г.

40

Любка Методиева Стойнева

40/17.11.2021г.

41

Светлин Павлов Петров

41/17.11.2021г.

42

Елеонора Владкова Асенова

42/17.11.2021г.

43

Евтим Христов Стоянов

43/17.11.2021г.

45

Милен Георгиев Стоянов

45/17.11.2021г.

46

Миглена Валентинова Генадиева

46/17.11.2021г.

47

Стоян Сотиров Анестиев

47/17.11.2021г.

48

Олег Димитров Цветанов

48/17.11.2021г.

50

Емил Елинчов Колев

50/17.11.2021г.

51

Тони Руменов Кирилов

51/17.11.2021г.

52

Камелия Стойчова Душкова

52/17.11.2021г.

53

Красимир Богданов Крумов

53/17.11.2021г.

54

Антонио Емилов Антонов

54/17.11.2021г.

55

Радослав ЛюдмиловЙорданов

55/17.11.2021г.

56

Кирил Руменов Кирилов

56/17.11.2021г.

57

Данаил Милчев Цветков

57/17.11.2021г.

58

Александър Георгиев Тимофеев

58/17.11.2021г.

59

Венера Василева Димитрова

59/17.11.2021г.

60

Красимир Димитров Крумов

60/17.11.2021г.

61

Емил Илиев Тронков

61/17.11.2021г.

62

Мариан Ненчев Асенов

62/17.11.2021г.

63

Румен Руменов Борисов

63/17.11.2021г.

64

Светлана Кирилова Асенова

64/17.11.2021г.

65

Владислав Петров Борисов

65/17.11.2021г.

66

Антоанета Иванова Огнянова

66/17.11.2021г.

67

Ивона Антониева Любенова

67/17.11.2021г.

68

Албена Николова Момчилова

68/17.11.2021г.

69

Румен Петров Сергиев

69/17.11.2021г.

70

Елена Ненкова Стоилова

70/17.11.2021г.

71

Любен Иванов Стоилов

71/17.11.2021г.

72

Лиляна Евгениева Игнатова

72/17.11.2021г.

73

Атанас Иванов Багриев

73/17.11.2021г.

74

Кристиян Людмилов Стефанов

74/17.11.2021г.

75

Иванка Славова Златанова

75/17.11.2021г.

76

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ

76/17.11.2021г.

77

Златка Драганова Василева

77/17.11.2021г.

78

Павлина Николова Борисова

78/17.11.2021г.

79

Аделина Владимирова Пенева

79/17.11.2021г.

80

Искра Любомирова Григорова

80/17.11.2021г.

81

Йорданка Петрова Колева

81/17.11.2021г.

82

Параскева Михайлова Иванова

82/17.11.2021г.

83

Михаил Валериев Манов

83/17.11.2021г.

84

Русиана Русева Асенова

84/17.11.2021г.

85

Тодор Любенов Димитров

85/17.11.2021г.

86

Марияна Цанкова Аврамова

86/17.11.2021г.

87

Елеонора Людмилова Симеонова

87/17.11.2021г.

88

Здравка Викторова Евтимова

88/17.11.2021г.

89

Яна Симеонова Симеонова

89/17.11.2021г.

90

Руси Тодоров Пенев

90/17.11.2021г.

91

Лозан Георгиев Лозанов

91/17.11.2021г.

92

Дора Денчева Димитрова

92/17.11.2021г.

93

Иво Йорданов Войнов

93/17.11.2021г.

94

Сашо Милчев Александров

94/17.11.2021г.

95

Станислав Венев Борисов

95/17.11.2021г.

96

Ангел Георгиев Анев

96/17.11.2021г.

97

Веселина Руменова Иванова

97/17.11.2021г.

98

Веселин Христов Стоев

98/17.11.2021г.

99

Виолета Неделкова Маринова

99/17.11.2021г.

100

Диана Петрова Денева

100/17.11.2021г.

101

Петър Цветанов Станков

101/17.11.2021г.

102

Кирил Славчев Антов

102/17.11.2021г.

103

Габи Кирилова Славчева

103/17.11.2021г.

104

Цветелина Григорова Антова

104/17.11.2021г.

105

Виктория Цветанова Симеонова

105/17.11.2021г.

106

Атанаска Миладинова Гергинова

106/17.11.2021г.

107

Ромислава Христова Аспарухова

107/17.11.2021г.

108

Михала Валериева Павлова

108/17.11.2021г.

109

Валери Евтимов Панев

109/17.11.2021г.

110

Калин Любомиров Костов

110/17.11.2021г.

111

Милена Емилова Панева

111/17.11.2021г.

112

Мирела Красимирова Николова

112/17.11.2021г.

113

Румяна Стоянова Цакманова

113/17.11.2021г.

114

Ивайло Любомиров Костов

114/17.11.2021г.

115

Кристин Станиславова Христова

115/17.11.2021г.

116

Станислава Емилова Никифорова

116/17.11.2021г.

117

Стилиян Руменов Евтимов

117/17.11.2021г.

118

Михаела Бисерова Борисова

118/17.11.2021г.

119

Георги Асенов Станимиров

119/17.11.2021г.

120

Людмила Василева Владимирова

120/17.11.2021г.

121

Албена Славчева Григорова

121/17.11.2021г.

122

Нина Стоянова Евлогиева

122/17.11.2021г.

123

Тонино Илиян Виденов

123/17.11.2021г.

124

Огнян Темелков Асенов

124/17.11.2021г.

125

Радостина Тодорова Максимова

125/17.11.2021г.

126

Борислав Валериев Тодоров

126/17.11.2021г.

127

Пламен Николаев Велинов

127/17.11.2021г.

128

Капка Иванова Казакова

128/17.11.2021г.

129

Красимир Радославов Банчев

129/17.11.2021г.

130

Снежанка Николова Симеонова

130/17.11.2021г.

131

Гергана Десиславова Георгиева

131/17.11.2021г.

132

Райка Дамянова Димитрова

132/17.11.2021г.

133

Ангелина Тодорова Величкова

133/17.11.2021г.

134

Димитър Василев Стоичков

134/17.11.2021г.

135

Иван Йорданов Кръстев

135/17.11.2021г.

136

Богомил Валериев Иванов

136/17.11.2021г.

137

Елизабет Руменова Иванова

137/17.11.2021г.

138

Росен  Димитров Напалеонов

138/17.11.2021г.

139

Марияна Кирилова Асенова

139/17.11.2021г.

140

Станка Георгиева Сергиева

140/17.11.2021г.

141

Милена Стоилова Паракосова

141/17.11.2021г.

142

Ива Йорданова Иванова

142/17.11.2021г.

143

Цветелина Борисова Стефанова

143/17.11.2021г.

144

Капка Тодорова Такова

144/17.11.2021г.

145

Христо Иванов Мудрев

145/17.11.2021г.

146

Васил Стоянов Василев

146/17.11.2021г.

147

Павлина Благоева Колева

147/17.11.2021г.

148

Христо Христов Паскалев

148/17.11.2021г.

149

ВЕСЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ ЙОРДАНОВ

149/17.11.2021г.

150

Нина Кирилова Василева

150/17.11.2021г.

151

Георги Стефанов Душанов

151/17.11.2021г.

152

Николай Иванов Димитров

152/17.11.2021г.

153

Христо Величков Велков

153/17.11.2021г.

154

Христина  Харалампиева Димитрова

154/17.11.2021г.

155

Анета Андреева Ананиева

155/17.11.2021г.

156

Анелия Владимирова Стоянова

156/17.11.2021г.

157

Стела Борисова Стефанова

157/17.11.2021г.

158

Димитър Владимиров Костов

158/17.11.2021г.

159

ЙОРДАНКА ВЛАДИМИРОВА БЛАГОЕВА

159/17.11.2021г.

160

Евелина Валериева Раденкова

160/17.11.2021г.

161

НАДЕЖДА ДОЧОВА ИВАНЧЕВА

161/17.11.2021г.

162

Марио Кирилов Розанов

162/17.11.2021г.

163

Емануил Здравков Стоилов

163/17.11.2021

164

Христиан Ангелов Стоянов

164/17.11.2021

165

Десислава Славчева Божичкова

165/17.11.2021

166

Малин Бойчев Малинов

166/17.11.2021

167

Стоян Илиев Стоянчев

167/17.11.2021

168

Асен Николов Бръндев

168/17.11.2021

169

Силвия Методиева Благоева

169/17.11.2021

170

Симеон Николаев Ников

170/17.11.2021

171

Людмила Петрова Аспарухова

171/17.11.2021

172

ЛЮБОМИР ИЛЧЕВ ГРИГОРОВ

172/17.11.2021

173

Методи Михайлов Стоилов

173/17.11.2021

174

Красимира Димитрова Тасева

174/17.11.2021

175

Мариета Димитрова Стоилова

175/17.11.2021

176

Катя Вескова Йорданова

176/17.11.2021

177

Наталия Сотирова Радева

177/17.11.2021

178

Албена Иванова Михайлова

178/17.11.2021

179

НАТАША ВАСИЛИЕВА НИКОЛОВА

179/17.11.2021

180

Лилия Любенова Спасова

180/17.11.2021

181

Димитър КрасимировТърнев

181/17.11.2021

182

Анатоли Христов Шарков

182/17.11.2021

183

Димитринка Иванова Григорова

183/17.11.2021

184

Владислав Мирославов Добренов

184/17.11.2021

185

Богомилка Иванова Димитрова

185/17.11.2021

186

Зорница Маринова Любенова

186/17.11.2021

187

Красимир Павлов Борисов

187/17.11.2021

188

Гинка Бойчева Ганчева

188/17.11.2021

189

Генади Цанков Вътов

189/17.11.2021

190

Йорданка Василева Лазарова

190/17.11.2021

191

Иванка Георгиева Цанкова

191/17.11.2021

192

Ивайло Илийчов Стоянов

192/17.11.2021

193

Гергана Крумова Станиславова

193/17.11.2021

194

Адриан Емилов Николов

194/17.11.2021

195

Михаил Крумов Динев

195/17.11.2021

196

Михаела Владкова Методиева

196/17.11.2021

197

Бойко Иванов Митков

197/17.11.2021

198

Карина Георгиева Кирилова

198/17.11.2021

199

Наташа Симеонова Йовкова

199/17.11.2021

200

Елена Петрова Попова

200/17.11.2021

201

Диана Веселинова Музийска

201/17.11.2021

202

Йордан Горанов Музийски

202/17.11.2021

203

Николина Пламенова Йорданова

203/17.11.2021

204

Божидар Иванов Вергилов

204/17.11.2021

205

Валентина Петрова Дукова

205/17.11.2021

206

Райна Цекова Александрова

206/17.11.2021

207

Инна Георгиева Терзийска

207/17.11.2021

208

Виктория Мирославова Донкова

208/17.11.2021

209

Антон Ангелов Братоев

209/17.11.2021

210

Гергана Христова Георгиева

210/17.11.2021

211

Мирослав Кирилов Мирчев

211/17.11.2021

212

Василка Стоилова Аспарухова

212/17.11.2021

213

Георги Огнянов Георгиев

213/17.11.2021

 

Председател: Валентин Стефанов Григоров

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 19.11.2021 в 20:49 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 247-ПВР / 23.11.2021

  относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 • № 246-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник

 • № 245-ПВР / 20.11.2021

  относно: Публикуване на упълномощен представител при провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения