Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 209-ПВР
Перник, 17.11.2021

ОТНОСНО: : Промяна в състав на СИК от квотата на ПП ДПС в община Перник, област Перник.

Постъпило е заявление с вх. №247/17.11.2021г.от Радосвета Кирова-упълномощен представител на ДПС, за промяна в състава на СИК на територията на община Перник, област Перник.      

     
На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, РИК – Перник,Р Е Ш И:ОСВОБОЖДАВА 8 (осем) длъжностни лица от съставите на СИК в община Перник, съгласно предложение на упълномощен представител.

АНУЛИРА  издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА  8 (осем) длъжностни лица в съставите на СИК в община Перник, съгласно предложение на упълномощен представител.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Неразделна част от това решение е Приложение № 1 на списъчния състав на СИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му

 

 

ДО РИК - ПЕРНИК

 

 

 

Заявление от Радосвета Кирова, упълномощен представител на ПП"Движение за права и свободи" за смяна на назначени членове на СИК, както следва:

СИК №

Населено място

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

Три имена

Три имена

143200001

Перник

Магдалена Илиева Младенова

член

Офелия Юлиянова Камберова

143200006

Перник

Кристина Огнянова Черногорова

секретар

Боряна Цонева Хинова

143200010

Перник

Полина Асенова Асенова

член

Цветелина Иванова Маркова

143200013

Перник

Джулио Йорданов Йорданов

секретар

Полина Асенова Асенова

143200021

Перник

Миглена Петьова Станимирова

секретар

Калин Илиев Каменов

143200046

Студена

Кирил Иванов Григоров

зам.председател

Лиляна Симеонова Цамбова

143200060

Перник

Златина Данаилова Василева

председател

Адриана Иванова Павлова

143200085

Перник

Офелия Юлиянова Камберова

член

Християна Веселинова Иванова

 

Председател: Валентин Стефанов Григоров

Секретар: Станка Йорданова Рударска

* Публикувано на 17.11.2021 в 17:42 часа

Календар

Решения

  • № 247-ПВР / 23.11.2021

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 246-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник

  • № 245-ПВР / 20.11.2021

    относно: Публикуване на упълномощен представител при провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения