Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 205 - ПВР
Перник, 17.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК от квотата на ПП „Има такъв народ‘‘ в община Трън, област Перник.

Постъпило е заявление с вх. №246 /17.11.2021г.от Петя Божидарова Димитрова - упълномощен представител на ПП „Има такъв народ“, за промяна в състава на СИК на територията на община Трън, област Перник.      На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Перник   

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА 5 (ПЕТ) длъжностни лица от съставите на СИК в община Трън,

съгласно предложение на упълномощен представител.

АНУЛИРА  издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА  4 (ПЕТ) длъжностни лица в съставите на СИК в община Трън, съгласно предложение на упълномощен представител.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.


Неразделна част от това решение е Приложение № 1 на списъчния състав на СИК.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му

 

ДО РИК - ПЕРНИК

 

 

 

Заявление от Петя Божидарова Димитрова, упълномощен представител на ПП "Има такъв народ" за смяна на назначени членове на СИК, както следва:

СИК №

Населено място

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

Три имена

Три имена

145100023

ПСИК

Николайчо Панов Станков

член

Макарина Петрова Асенова

145100003

Трън

Димитър Людмилов Александров

зам.председател

Валентина Димитрова Димитрова

145100011

с. Долна Мелна

Стоян Иванов Павлов

член

Владимир Радославов Боянов

145100011

с. Долна Мелна

Росен Димитров Миронов

член

Леонардо Сергеев Димов

145100023

ПСИК

Николайчо Панов Станков

член

Макарина Петрова Асенова

 

Председател: Валентин Стефанов Григоров

Секретар: Станка Йорданова Рударска

* Публикувано на 17.11.2021 в 17:37 часа

Календар

Решения

  • № 247-ПВР / 23.11.2021

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 246-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник

  • № 245-ПВР / 20.11.2021

    относно: Публикуване на упълномощен представител при провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения