Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 204 - ПВР
Перник, 17.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК от квотата на КП ГЕРБ-СДС в община Трън, област Перник.

Постъпило е заявление с вх. № 245/17.11.2021г. от Милена Маринова, упълномощен представител на КП ГЕРБ-СДС, за промяна в състава на СИК на територията на община Трън, област Перник.                              

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, РИК-Перник

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА 1 (едно) длъжностно лице от състава на СИК в община Трън, съгласно предложение на упълномощен представител на КП ГЕРБ-СДС.

АНУЛИРА  издаденото  удостоверение.

НАЗНАЧАВА  1 (едно) длъжностно лице в състава на СИК в община Трън, съгласно предложение на упълномощен представител на КП ГЕРБ-СДС.

ИЗДАВА удостоверение на новоназначеният член на СИК

Неразделна част от това решение е Приложение № 1 на списъчния състав на СИК.

Решението на РИК подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

ДО РИК - ПЕРНИК

 

 

 

Заявление от Даниела Владимирова, упълномощен представител на ПП/Коалиция ГЕРБ - СДС за смяна на назначени членове на СИК, както следва:

СИК №

Населено място

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

Три имена

Три имена

145100010         

с. Вукан

Дарина Петрова Стоянова

Зам.председател

Мария Петрова Георгиева

 

Председател: Валентин Стефанов Григоров

Секретар: Станка Йорданова Рударска

* Публикувано на 17.11.2021 в 17:35 часа

Календар

Решения

  • № 247-ПВР / 23.11.2021

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 246-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник

  • № 245-ПВР / 20.11.2021

    относно: Публикуване на упълномощен представител при провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения