Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 203 - ПВР
Перник, 17.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК от квотата на КП „БСП за България“ в община Перник, област Перник

Постъпило е заявление с вх. №244/17.11.2021г. от Николай Добрев  – упълномощен представител на КП „БСП за България“, за промяна в състава на СИК на територията на община Перник, област Перник.                             

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, РИК-Перник

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА 1 (едно) длъжностно лице от състава на СИК в община Перник, съгласно предложение на упълномощен представител.

АНУЛИРА издаденото удостоверение на освободеният член на СИК.

НАЗНАЧАВА  1 (едно) длъжностно лице в състава на СИК в община Перник, съгласно предложение на упълномощен представител.

ИЗДАВА удостоверение на новоназначения член на СИК.

Неразделна част от настоящото решение е Приложение 1 на списъчния състав на СИК.

Решението на РИК подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

ДО РИК - ПЕРНИК

 

 

 

Заявление от Николай Добрев, упълномощен представител на ПП/Коалиция "БСП за България" за смяна на назначени членове на СИК, както следва:

СИК №

Населено място

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

Три имена

Три имена

13

ПЕРНИК

Белослава Славчева Йорданова

зам.председател

Станислав Мирославов Маджеров

Председател: Валентин Стефанов Григоров

Секретар: Станка Йорданова Рударска

* Публикувано на 17.11.2021 в 17:34 часа

Календар

Решения

  • № 247-ПВР / 23.11.2021

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 246-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник

  • № 245-ПВР / 20.11.2021

    относно: Публикуване на упълномощен представител при провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения