Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 184 - ПВР/НС
Перник, 12.11.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единни номера и определяне квотно разпределение за състава и ръководството на ПСИК за гласуване на карантинирани избиратели в община Перник и назначаване поименните състави на СИК на територията на община Перник в Четиринадесети изборен район – Пернишки за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14.11.2021г

Постъпило е писмо с вх.№ 21/СПУ 6813-34  от 05.11.2021 г. от кмета на община Перник, с което уведомява РИК  за образуване на ПСИК за гласуване на карантинирани избиратели в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т.4  и т. 6 и чл.92, ал.5 от Изборния кодекс, Решение №644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. , №831-ПВР/НС от 29.10.2021 и № 841-ПВР/НС от 02.11.2021 г. на ЦИК, решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021г както и Решение № 11-ПВР/НС от 30.09.2021 на РИК-Перник, Районна избирателна комисия – Перник

Р Е Ш И

Формира и утвърждава единен номер на  ПСИК за гласуване на карантинирани избиратели в община Перник, а именно: 143200143  и определя квотно разпределение за състава и ръководството им в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва :

143 бр. СИК 

/с 3 бр. СИК , 1бр. ПСИК карантинирани и 2бр.СИК за болни от COVID-19/

107х9=963 +34х7=238+2х6   общо 1213 членове

 

ИМА ТАКЪВ НАРОД :65.8.107:227 + 65.3.34:128+2 = 245 + 52+2 = 299

ГЕРБ-СДС :  63.8.107:227 + 63.3.34:128+2 = 238 + 50+2 = 290

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ:   36.8.107:227 + 34+2 = 136 + 36 = 172

ДЕМОКРАТИ ЗА БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНИЕ-34.8.107:227+34+2 =128+36=  164

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ=29.8.107:227+35+2=109+36=145

ИЗПРАВИ СЕ ! МУТРИ ВЪН ! = 143

 

Ръководство -143 х 3 = 429

ИТН = 429х65: 240 = 115            ГЕРБ  = 429х63:240=112

БСП   = 429х36:240= 64            ДБО = 429х34 : 240 = 60

ДПС =  429 х29:240 =52              ИМВ = 429х13:240 = 23

Партии, коалиции

 П.групи

НС

Общ

състав

             В т.ч. ръководства

В т.ч.

членове

Предс.

Зам.предс.

Секретар

общо

ИМА ТАКЪВ НАРОД

65

299

39

38

39

116

      183

ГЕРБ-СДС

63

290

37

38

38

113

      177

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

36

172

22

21

21

64

      108

ДЕМОКРАТИ ЗА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ

34

164

20

21

20

61

      103

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

29

145

18

17

17

52

        93

ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

13

143

7

8

8

23

      120

   ОБЩО

240

   1213

143

143

143

429

      784

 

Разпределени:

142 бр.СИК  

 /с 3 бр.СИК , 1бр.ПСИК карантинирани и 1бр.СИК за болни от COVID-19/

107х9=963 +34х7=238+1х6   общо 1207 членове

Партии, коалиции

 П.групи

НС

Общ

състав

             В т.ч. ръководства

В т.ч.

членове

Предс.

Зам.предс.

Секретар

общо

ИМА ТАКЪВ НАРОД

65

298

38

38

39

115

      183

ГЕРБ-СДС

63

289

37

38

37

112

      177

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

36

171

22

21

21

64

      107

ДЕМОКРАТИ ЗА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ

34

163

20

20

20

60

      103

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

29

144

18

17

17

52

        92

ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

13

142

7

8

8

23

      119

   

240

   1207

142

142

142

426

      781

 

 Остават за разпределение :

за СИК № 143- болни Ковид-19

Председател                     ИТН                

Зам.председател               ДБО                 

Секретар                          ГЕРБ                 

Член                                 БСП                 

Член                                 ДПС                 

Член                                 ИМВ               

НАЗНАЧАВА поименните състави на СИК1432000143 с местонахождение МБАЛ „Р. Ангехлова“ АД, гр. Перник;

  • съгласно приложение 1, което е неразделна част от настоящото решение.

На назначените членове на СИК да се издаде Удостоверение – Приложение № 42-ПВР/НС.

 

Приложение 1

143200143

Председател

 

143200143

Зам. Председател

 

143200143

Секретар

Елизабета Юриева Пенчева

143200143

Член

Милена Иванова Спасова

143200143

Член

Николай Господинов Василев

143200143

Член

Иво Георгиев Симеонов

 

  

         Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Валентин Стефанов Григоров

Секретар: Станка Йорданова Рударска

* Публикувано на 12.11.2021 в 23:55 часа

Календар

Решения

  • № 247-ПВР / 23.11.2021

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 246-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник

  • № 245-ПВР / 20.11.2021

    относно: Публикуване на упълномощен представител при провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения