Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 183-НС
Перник, 12.11.2021

ОТНОСНО: Заличаване на упълномощен представител и публикуване на упълномощен представител на КП ГЕРБ-СДС

Постъпило е заявление с вх. № 205 от 12.11.2021г., подадено от Емил Костадинов, упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“. Представен е за заличаване  един брой упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС , като със същото е предложен за публикуване един брой упълномощен представител при произвеждане избори за народни представители на 14 ноември 2021 г.

След извършена проверка РИК-Перник констатира, че за предложеното лице са изпълнени изискванията на чл.124 от Изборния кодекс и Решение № 832-ПВР/НС/29.10.2021 г. на ЦИК.

 

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка с чл. 124 Изборния кодекс и Решение № 832-ПВР/НС/29.10.2021 г. на ЦИК, РИК-Перник

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Ивайло Огнянов Георгиев като упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС и го заличава от списъка на представителите.

РЕГИСТРИРА Георги Огнянов Георгиев като упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС.

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Перник  1 /един/ брой упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“.

Решението на РИК подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването

Председател: Валентин Стефанов Григоров

Секретар: Станка Йорданова Рударска

* Публикувано на 12.11.2021 в 19:47 часа

Календар

Решения

  • № 247-ПВР / 23.11.2021

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 246-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник

  • № 245-ПВР / 20.11.2021

    относно: Публикуване на упълномощен представител при провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения