Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 182-НС
Перник, 12.11.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на Коалиция БСП за България при провеждане на изборите за народни представители на 14.11.2021 г.

Постъпило е четвърто заявление, регистрирано към вх. № 2 от 08.11.2021 г. на 12.11.2021 г. в 13.00 ч. в Регистъра на застъпниците, подадено от Валентин Петков, упълномощен представител на Коалиция БСП за България за регистрация на 13 броя застъпници при провеждане на изборите за народни представители на 14.11.2021 г.

 

Приложени  са: заявление за регистрация на застъпници, декларации 13 бр.,  списък на хартиен и технически носител, съдържащ имената и  ЕГН на заявените застъпници, пълномощно на представляващия.

 

Извършена е  проверка и е получено потвърждение от “Информационно обслужване” АД за 12 предложени лица.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15,  във връзка  с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2  от Изборния кодекс  и Решение № 707-ПВР/НС от 17.09.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА 12  броя за народни представители, издигнати от Коалиция БСП за България при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14.11.2021 г. съгласно приложение №1, неразделна част от настоящото решение.

Отказва да регистрира като застъпник София Георгиева Дерилова. Лицето е регистрирано като член на СИК 141900006

 

Настоящото решение се обжалва пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Приложение № 1

1

Боян Красимиров Боянов

3

Живко Борисов Ненков

4

Никола Манолов Николов

5

Даниел Милчев Стойнев

6

Петър Ангелов Венев

7

Румяна Орлинова Стойнева

8

Симка Георгиева Сотирова

9

Йордан Петров Василев

10

Петър Генчев Минев

11

Росен Илиев Бончев

12

Златина Йорданова Петрова

13

Светла Йорданова Андреева

Председател: Валентин Стефанов Григоров

Секретар: Станка Йорданова Рударска

* Публикувано на 12.11.2021 в 19:40 часа

Календар

Решения

  • № 247-ПВР / 23.11.2021

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 246-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник

  • № 245-ПВР / 20.11.2021

    относно: Публикуване на упълномощен представител при провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения