Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 181 - ПВР/НС
Перник, 12.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК от квотата на ПП ДПС в община Земен, област Перник.

Постъпило е заявление с вх. №209/12.11.2021г.от Радосвета Кирова-упълномощен представител на ДПС, за промяна в състава на СИК на територията на община Земен, област Перник.      

     
На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, РИК – Перник,Р Е Ш И:
ОСВОБОЖДАВА 1 (едно) длъжностно лице от съставите на СИК в община Земен, съгласно предложение на упълномощен представител.

АНУЛИРА  издаденото удостоверение на освободения член на СИК.

НАЗНАЧАВА 1 (едно) длъжностно лице от съставите на СИК в община Земен, съгласно предложение на упълномощен представител..

ИЗДАВА удостоверение на новоназначения член на СИК.

 

Неразделна част от това решение е Приложение № 1 на списъчния състав на СИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му

 

 

Приложение 1

 

ДО РИК - ПЕРНИК

 

 

 

Заявление от Радосвета Кирова, упълномощен представител на ПП"Движение за права и свободи" за смяна на назначени членове на СИК, както следва:

СИК №

Населено място

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

Три имена

Три имена

141900015

Земен

Адриана Иванова Павлова

член

Анжела Руменова Иванова

Председател: Валентин Стефанов Григоров

Секретар: Станка Йорданова Рударска

* Публикувано на 12.11.2021 в 20:39 часа

Календар

Решения

  • № 247-ПВР / 23.11.2021

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 246-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник

  • № 245-ПВР / 20.11.2021

    относно: Публикуване на упълномощен представител при провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения