Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 178-ПВР/НС
Перник, 12.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК от квотата на ПП ДПС в община Радомир, област Перник.

Постъпило е заявление с вх. №203/12.11.2021г.от Радосвета Кирова-упълномощен представител на ДПС, за промяна в състава на СИК на територията на община Раодимр, област Перник.      

     
На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, РИК – Перник,Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА  1 /едно / длъжностно лице от състава на СИК в община Радомир.

АНУЛИРА издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА  1 /едно / длъжностно лице от състава на СИК в община Радомир.

ИЗДАВА удостоверение на новоназначеният члено.

Неразделна част от това решение е Приложение № 1 на списъчния състав на СИК.

Решението на РИК подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Приложение 1

 

ДО РИК - ПЕРНИК

 

 

 

Заявление от Радосвета Кирова, упълномощен представител на ПП"Движение за права и свободи" за смяна на назначени членове на СИК, както следва:

СИК №

Населено място

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

Три имена

Три имена

143600005

Радомир

Любка Петрова Николова

член

Методи Тодоров Тодоров

 

Председател: Валентин Стефанов Григоров

Секретар: Станка Йорданова Рударска

* Публикувано на 12.11.2021 в 20:17 часа

Календар

Решения

  • № 247-ПВР / 23.11.2021

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 246-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник

  • № 245-ПВР / 20.11.2021

    относно: Публикуване на упълномощен представител при провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения