Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 173-ПВР/НС
Перник, 12.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК от квотата на КП ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! в община Трън, област Перник.

Постъпило е заявление с вх. №196/11.11.2021г.от Мирела Кирилова-упълномощен представител на КП ИСПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! , за промяна в състава на СИК на територията на община Трън, област Перник.      

     
На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, РИК – Перник,Р Е Ш И:ОСВОБОЖДАВА 5 (пет) длъжностни лица от съставите на СИК в община Трън, съгласно предложение на упълномощен представител.

АНУЛИРА  издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА 5 (пет) длъжностни лица от съставите на СИК в община Трън, съгласно предложение на упълномощен представител..

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.

 

Неразделна част от това решение е Приложение № 1 на списъчния състав на СИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му

Приложение 1

 

ДО РИК - ПЕРНИК

 

 

 

Заявление от Мирела Манолова Кирилова ,упълномощен  представител на Коалиция "Изправи се! Мутри вън" за заявени  промени  в СИК

СИК №

Населено място

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

Три имена

Три имена

145100023

ПСИК-кар.Трън

Ленка  Мирчева  Димитрова

член

Крема Александрова  Георгиева

145100001

Трън

Ангелина Павлова  Асенова

член

Христо Рангелов  Благоев

145100019

с.Ломница

Стефан Спасов  Асенов

член

Александър Йорданов  Илиев

145100014

с. Глоговица

Емил Митков Василев

член

Ивана Александрова Стоянова

145100006

с.Зелениград

Стефан Томов Банков

член

Емил Митков Василев

 

Председател: Валентин Стефанов Григоров

Секретар: Станка Йорданова Рударска

* Публикувано на 12.11.2021 в 20:03 часа

Календар

Решения

  • № 247-ПВР / 23.11.2021

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 246-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник

  • № 245-ПВР / 20.11.2021

    относно: Публикуване на упълномощен представител при провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения