Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 172-ПВР/НС
Перник, 12.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК от квотата на КП ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! в община Радомир, област Перник.

Постъпило е заявление с вх. №201/12.11.2021г.от Мирела Кирилова-упълномощен представител на КП ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! , за промяна в състава на СИК на територията на община Радомир, област Перник.     

    

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, РИК – Перник,

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА 4 (четири) длъжностни лица от съставите на СИК в община Радомир, съгласно предложение на упълномощен представител.

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА 4 (четири) длъжностни лица в съставите на СИК в община Радомир, съгласно предложение на упълномощен представител.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Неразделна част от настоящото решение е Приложение 1 на списъчния състав на СИК.

Решението на РИК подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Приложение 1

 

ДО РИК - ПЕРНИК

 

 

 

Заявление от Мирела Манолова Кирилова ,Упълномощен  представител от  Коалиция "Изправи се ! Мутри вън!"за заявени  промени  в СИК

СИК №

Населено място

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

Три имена

Три имена

39

с.Углярци

Милена Живкова Методиева

председател

Силвия Йорданова Калъпчийска

31

с.Жедна

Юлиана Стоянова Антова

секретар

Елена Димитрова Дерлипанска

17

ТПГ"Н.Вапцаров"

Елвира Ивайлова Пенчева

член

Симеон Симеонов Михайлов

42

с.Прибой

Татяна Богданова Веселинова

член

Тодорка Тодорова Кръстева

 

Председател: Валентин Стефанов Григоров

Секретар: Станка Йорданова Рударска

* Публикувано на 12.11.2021 в 20:02 часа

Календар

Решения

  • № 247-ПВР / 23.11.2021

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 246-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник

  • № 245-ПВР / 20.11.2021

    относно: Публикуване на упълномощен представител при провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения