Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 170-ПВР/НС
Перник, 12.11.2021

ОТНОСНО: Назначаване поименните състави на СИК на територията на община Перник в Четиринадесети изборен район – Пернишки за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14.11.2021г.

Постъпило е писмо от Кмета на Община Перник, заведено в РИК - Перник с вх. № 197/11.11.2021 г. Към писмото е представен протокол от 07.10.2021г. за проведените консултации при кмета за съставите на СИК/ПСИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи. На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установи, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите. Постигнато е съгласие между участниците по отношение на ръководството и съставите на СИК на територията община Перник.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 от Изборния кодекс и решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Перник

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА поименните състави на:

 • СИК1432000138 с местонахождение МБАЛ „Р. Ангехлова“ АД, гр. Перник;
 • СИК 1432000139 с местонахождение МБАЛ Р. Ангелова“ АД, гр. Перник – за пациенти с COVID -19 /хирургичен блок в сградата на МБАЛ Р. Ангелова“ АД, гр. Перник , ет.4, приемен кабинет отделение по хирургия/;
 • СИК 1432000140 с местонахождение Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести ЕООД гр. Перник МБАЛ Р. Ангелова“ АД, гр. Перник – за пациенти с COVID -19;
 • СИК 1432000141 Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация ЕООД гр. Перник;
 • ПСИК 1432000142 за избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето с местонахождение /МБАЛ „Р. Ангелова „ - партерен етаж до регистратурата /

на територията община Перник, в Четиринадесети изборен район – Пернишки за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14.11.2021 г., съгласно приложение 1, което е неразделна част от настоящото решение.

На назначените членове на СИК да се издаде Удостоверение – Приложение № 42-ПВР/НС.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок

 

 

Приложение №1

СИК №

Населено място

Три имена

143200138

председател

Василка Илиевеа Велкова

143200138

зам. председател

Христина Станоева Йосифова

143200138

секретар

Катя Иванова Василева

143200138

член

Ели Цветанова Маринова

143200138

член

Емилия Първанова Янева

143200138

член

Тинка Шишманова Алексова

143200138

член

Елка Велчева Стойнева

143200139

председател

Даниела Борисова Стоилкова

143200139

зам.председател

Лоска Александрова Борисова - Симеонова

143200139

секретар

Сашо Лозанов Георгиев

143200139

член

Цветелина Руменова Иванова

143200139

член

 

143200139

член

 

143200140

председател

Иво Асенов Иванов

143200140

зам. председател

Роза Тодорова Лазарова

143200140

секретар

Алекс Иванов Балабанов

143200140

член

 

143200140

член

Дамян Анастасов Анастасов

143200140

член

Борислав Николаев Стоянов

143200140

член

 

143200141

председател

Десислав Тодоров Дарков

143200141

зам. председател

Аделина Николова Иванова

143200141

секретар

 

143200141

член

Анна Алексиева Атанасова

143200141

член

Иван Борисов Тодоров

143200141

член

Миглена Георгиева Никифорова

143200141

член

Анета Райчева Каленкова

Председател: Валентин Стефанов Григоров

Секретар: Станка Йорданова Рударска

* Публикувано на 12.11.2021 в 11:55 часа

Календар

Решения

 • № 247-ПВР / 23.11.2021

  относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 • № 246-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник

 • № 245-ПВР / 20.11.2021

  относно: Публикуване на упълномощен представител при провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения