Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 169- НС
Перник, 12.11.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на КП „Продължаваме промяната“ при провеждане на изборите за народни представители на 14.11.2021 г.

Постъпило е заявление, регистрирано с вх. № 4 на 12.11.2021 г. в 09:00 ч. в Регистъра на застъпниците, подадено от Никола Минчев, упълномощен представител на КП „Продължаваме промяната“  за регистрация на 6 броя застъпници при провеждане на изборите за народни представители на 14.11.2021 г.

Приложени  са: заявление за регистрация на застъпници, декларации - 6 бр,  списък на хартиен и технически носител, съдържащ имената и ЕГН на заявените застъпници, пълномощно на представляващия.

Извършена е  проверка и е получено потвърждение от “Информационно обслужване” АД за 6 предложени лица.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15,  във връзка  с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2  от Изборния кодекс  и Решение № 707-ПВР/НС от 17.09.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА 6 броя застъпници на кандидатите за народни представители, издигнати от КП „Продължаваме промяната“ при провеждане на изборите за народни представители на 14.11.2021 г. съгласно приложение №1, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение се обжалва пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Приложение № 1

1

Иван Валериев Павлов

2

Алекс Василев Милчов

3

БОРИСЛАВ ЕМИЛОВ СЛАВЧОВ

4

Мария Петрова Василева

5

Вероника Пламенова Методиева

6

Людмил Петров Матеев

Председател: Валентин Стефанов Григоров

Секретар: Станка Йорданова Рударска

* Публикувано на 12.11.2021 в 11:40 часа

Календар

Решения

  • № 247-ПВР / 23.11.2021

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 246-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник

  • № 245-ПВР / 20.11.2021

    относно: Публикуване на упълномощен представител при провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения