Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 161- НС
Перник, 11.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на КП „ГЕРБ-СДС“.

Постъпило е заявление с вх. № 180 от 10.11.2021г., подадено от Емил Костадинов, упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“. Представен е списък на хартиен и електронен носител за 213 /двеста и тринадесет/ броя упълномощени представители при произвеждане за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

След извършена проверка РИК-Перник констатира, че за 213 / двеста и тринадесет/ броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.124 от Изборния кодекс и Решение № 832-ПВР/НС/29.10.2021 г. на ЦИК.

 

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка с чл. 124 Изборния кодекс и Решение № 832-ПВР/НС/29.10.2021 г. на ЦИК, РИК-Перник

 

Р Е Ш И:

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Перник 213 / двеста и тринадесет/ упълномощени представители на КП „ГЕРБ-СДС“, съгласно Приложение 1, неразделна част от настоящото решение.

 

Решението на РИК подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

  

 

Приложение 1

 

1

Лора Александрова Симеонова

215/05.11.2021

2

Ася Венциславова Иванова

1/05.11.2021

3

Рашка Лазарова Велинова

2/05.11.2021

4

Димитър Николов Митков

3/05.11.2021

5

Иванка Петрова Костадинова

4/05.11.2021

6

Елза Ангелова Цанкова

5/05.11.2021

7

Росица Мариова Грозданова

6/05.11.2021

8

АНГЕЛИНА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА-КОЛЕВА

7/05.11.2021

9

Величка Асенова Михайлова

8/05.11.2021

10

Стефан Методиев Арсов

9/05.11.2021

11

Ивета Ивова Владимирова

10/05.11.2021

12

Петър Лазаров Петков

11/05.11.2021

13

Иван Костадинов Иванов

12/05.11.2021

14

Виолета Иванова Младенова

13/05.11.2021

15

СТИЛИЯН РУМЕНОВ ИВАНОВ

14/05.11.2021

16

Красимир Кольов Радков

15/05.11.2021

17

РУМЕН БОРИСОВ АЛЕКСАНДРОВ

16/05.11.2021

18

Емил Ангелов Георгиев

17/05.11.2021

19

Елена Иванова Найденова

18/05.11.2021

20

Росен Иванов Крумов

19/05.11.2021

21

Пепи Димитров Борисов

20/05.11.2021

22

Надя Грозданова Петрова

21/05.11.2021

23

Александър Иванов Симеонов

22/05.11.2021

24

Радостина Добрева Илиева

23/05.11.2021

25

Босилка Йорданова Стоянова

24/05.11.2021

26

Димитрина Цветанова Борисова

25/05.11.2021

27

Албена Петрова Георгиева

26/05.11.2021

28

Кристияна Ангелова Александрова

27/05.11.2021

29

ПЕТЪР ВАЛЕНТИНОВ ПЕТКОВ

28/05.11.2021

30

Марио Антонов Методиев

29/05.11.2021

31

Росен Рангелов Владимиров

30/05.11.2021

32

Димитър Иванов Кочарков

31/05.11.2021

33

Малинка Венкова Георгиева

32/05.11.2021

34

Седефчо Василев Карин

33/05.11.2021

35

Кирил Тодоракиев Георгиев

34/05.11.2021

36

Нели Милчова Методиева

35/05.11.2021

37

Любчо Методиев Асенов

36/05.11.2021

38

Тинка Харалампиева Георгиева

37/05.11.2021

39

Павлина Асенова Николова

38/05.11.2021

40

Райко Александров Георгиев

39/05.11.2021

41

Любка Методиева Стойнева

40/05.11.2021

42

Светлин Павлов Петров

41/05.11.2021

43

Елеонора Владкова Асенова

42/05.11.2021

44

Евтим Христов Стоянов

43/05.11.2021

45

Стефан Владимиров Първанов

44/05.11.2021

46

Милен Георгиев Стоянов

45/05.11.2021

47

Миглена Валентинова Генадиева

46/05.11.2021

48

Стоян Сотиров Анестиев

47/05.11.2021

49

Милена Стоилова Паракосова

48/05.11.2021

50

Ива Йорданова Иванова

49/05.11.2021

51

Цветелина Борисова Стефанова

50/05.11.2021

52

Капка Тодорова Такова

51/05.11.2021

53

Христо Иванов Мудрев

52/05.11.2021

54

Васил Стоянов Василев

53/05.11.2021

55

Павлина Благоева Колева

54/05.11.2021

56

Христо Христов Паскалев

55/05.11.2021

57

ВЕСЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ ЙОРДАНОВ

56/05.11.2021

58

Нина Кирилова Василева

57/05.11.2021

59

Георги Стефанов Душанов

58/05.11.2021

60

Николай Иванов Димитров

59/05.11.2021

61

Христо Величков Велков

60/05.11.2021

62

Христина  Харалампиева Димитрова

61/05.11.2021

63

Анета Андреева Ананиева

62/05.11.2021

64

Анелия Владимирова Стоянова

63/05.11.2021

65

Феодора Борисова Стоянова

64/05.11.2021

66

Димитър Владимиров Костов

65/05.11.2021

67

Йорданка Владимирова Благоева

66/05.11.2021

68

Евелина Валериева Раденкова

67/05.11.2021

69

НАДЕЖДА ДОЧОВА ИВАНЧЕВА

68/05.11.2021

70

Марио Кирилов Розанов

69/05.11.2021

71

Емануил Здравков Стоилов

70/05.11.2021

72

Христиан Ангелов Стоянов

71/05.11.2021

73

Десислава Славчева Божичкова

72/05.11.2021

74

Малин Бойчев Малинов

73/05.11.2021

75

Стоян Илиев Стоянчев

74/05.11.2021

76

Асен Николов Бръндев

75/05.11.2021

77

Силвия Методиева Благоева

76/05.11.2021

78

Симеон Николаев Ников

77/05.11.2021

79

Людмила Петрова Аспарухова

78/05.11.2021

80

ЛЮБОМИР ИЛЧЕВ ГРИГОРОВ

79/05.11.2021

81

Методи Михайлов Стоилов

80/05.11.2021

82

Красимира Димитрова Тасева

81/05.11.2021

83

Мариета Димитрова Стоилова

82/05.11.2021

84

Катя Вескова Йорданова

83/05.11.2021

85

Наталия Сотирова Радева

84/05.11.2021

86

Албена Иванова Михайлова

85/05.11.2021

87

НАТАША ВАСИЛИЕВА НИКОЛОВА

86/05.11.2021

88

Лилия Любенова Спасова

87/05.11.2021

89

Димитър Красимиров Търнев

88/05.11.2021

90

Анатоли Христов Шарков

89/05.11.2021

91

Димитринка Иванова Григорова

90/05.11.2021

92

Владислав Мирославов Добренов

91/05.11.2021

93

Богомилка Иванова Димитрова

92/05.11.2021

94

ЛЮДМИЛА КИРИЛОВА БАЛЕВА

93/05.11.2021

95

Георги Върбанов Петров

94/05.11.2021

96

Гинка Бойчева Ганчева

95/05.11.2021

97

Генади Цанков Вътов

96/05.11.2021

98

Йорданка Василева Лазарова

97/05.11.2021

99

Иванка Георгиева Цанкова

98/05.11.2021

100

Станислав Зарев Станиславов

99/05.11.2021

101

Гергана Крумова Станиславова

100/05.11.2021

102

Теменужка Йорданова Славова

101/05.11.2021

103

Михаил Крумов Динев

102/05.11.2021

104

Михаела Владкова Методиева

103/05.11.2021

105

Бойко Иванов Митков

104/05.11.2021

106

Елизабет Бориславова Трайкова

105/05.11.2021

107

Наташа Симеонова Йовкова

106/05.11.2021

108

Елена Петрова Попова

107/05.11.2021

109

Диана Веселинова Музийска

108/05.11.2021

110

Йордан Горанов Музийски

109/05.11.2021

111

Николина Пламенова Йорданова

110/05.11.2021

112

Божидар Иванов Вергилов

111/05.11.2021

113

Валентина Петрова Дукова

112/05.11.2021

114

Райна Цекова Александрова

113/05.11.2021

115

Инна Георгиева Терзийска

114/05.11.2021

116

Виктория Мирославова Донкова

115/05.11.2021

117

Антон Ангелов Братоев

116/05.11.2021

118

Гергана Христова Георгиева

117/05.11.2021

119

Мирослав Кирилов Мирчев

118/05.11.2021

120

Василка Стоилова Аспарухова

119/05.11.2021

121

Ивайло Огнянов Георгиев

120/05.11.2021

122

Данаил Милчев Цветков

121/05.11.2021

123

Александър Георгиев Тимофеев

122/05.11.2021

124

Венера Василева Димитрова

123/05.11.2021

125

Красимир Димитров Крумов

124/05.11.2021

126

Емил Илиев Тронков

125/05.11.2021

127

Мариан Ненчев Асенов

126/05.11.2021

128

Румен Руменов Борисов

127/05.11.2021

129

Светлана Кирилова Асенова

128/05.11.2021

130

Владислав Петров Борисов

129/05.11.2021

131

Антоанета Иванова Огнянова

130/05.11.2021

132

Ивона Антониева Любенова

131/05.11.2021

133

Албена Николова Момчилова

132/05.11.2021

134

Румен Петров Сергиев

133/05.11.2021

135

Елена Ненкова Стоилова

134/05.11.2021

136

Любен Иванов Стоилов

135/05.11.2021

137

Лиляна Евгениева Игнатова

136/05.11.2021

138

Атанас Иванов Багриев

137/05.11.2021

139

Кристиян Людмилов Стефанов

138/05.11.2021

140

Иванка Славова Златанова

139/05.11.2021

141

Николай Петров Йорданов

140/05.11.2021

142

Златка Драганова Василева

141/05.11.2021

143

Павлина Николова Борисова

142/05.11.2021

144

Любка Василева Ситнилска

143/05.11.2021

145

Искра Любомирова Григорова

144/05.11.2021

146

Йорданка Петрова Колева

145/05.11.2021

147

Параскева Михайлова Иванова

146/05.11.2021

148

Михаил Валериев Манов

147/05.11.2021

149

Русиана Русева Асенова

148/05.11.2021

150

Тодор Любенов Димитров

149/05.11.2021

151

Марияна Цанкова Аврамова

150/05.11.2021

152

Елеонора Людмилова Симеонова

151/05.11.2021

153

Здравка Викторова Евтимова

152/05.11.2021

154

Яна Симеонова Симеонова

153/05.11.2021

155

Руси Тодоров Пенев

154/05.11.2021

156

Лозан Георгиев Лозанов

155/05.11.2021

157

Дора Денчева Димитрова

156/05.11.2021

158

Иво Йорданов Войнов

157/05.11.2021

159

Красимир Петров Любомиров

158/05.11.2021

160

Станислав Венев Борисов

159/05.11.2021

161

Ангел Георгиев Анев

160/05.11.2021

162

Елиза Кирилова Ефремова

161/05.11.2021

163

Веселин Христов Стоев

162/05.11.2021

164

Виолета Неделкова Маринова

163/05.11.2021

165

Диана Петрова Денева

164/05.11.2021

166

Петър Цветанов Станков

165/05.11.2021

167

Кирил Славчев Антов

166/05.11.2021

168

Габи Кирилова Славчева

167/05.11.2021

169

Цветелина Григорова Антова

168/05.11.2021

170

Виктория Цветанова Симеонова

169/05.11.2021

171

Атанаска Миладинова Гергинова

170/05.11.2021

172

Ромислава Христова Аспарухова

171/05.11.2021

173

Михала Валериева Павлова

172/05.11.2021

174

Валери Евтимов Панев

173/05.11.2021

175

Калин Любомиров Костов

174/05.11.2021

176

Милена Емилова Панева

175/05.11.2021

177

Мирела Красимирова Николова

176/05.11.2021

178

Румяна Стоянова Цакманова

177/05.11.2021

179

Ивайло Любомиров Костов

178/05.11.2021

180

Кристин Станиславова Христова

179/05.11.2021

181

Станислава Емилова Никифорова

180/05.11.2021

182

Стилиян Руменов Евтимов

181/05.11.2021

183

Михаела Бисерова Борисова

182/05.11.2021

184

Георги Асенов Станимиров

183/05.11.2021

185

Людмила Василева Владимирова

184/05.11.2021

186

Албена Славчева Григорова

185/05.11.2021

187

Нина Стоянова Евлогиева

186/05.11.2021

188

Тонино Илиян Виденов

187/05.11.2021

189

Огнян Темелков Асенов

188/05.11.2021

190

Радостина Тодорова Максимова

189/05.11.2021

191

Борислав Валериев Тодоров

190/05.11.2021

192

Пламен Николаев Велинов

191/05.11.2021

193

Капка Иванова Казакова

192/05.11.2021

194

Красимир Радославов Банчев

193/05.11.2021

195

Снежанка Николова Симеонова

194/05.11.2021

196

Гергана Десиславова Георгиева

195/05.11.2021

197

Райка Дамянова Димитрова

196/05.11.2021

198

Ангелина Тодорова Величкова

197/05.11.2021

199

Димитър Василев Стоичков

198/05.11.2021

200

Иван Йорданов Кръстев

199/05.11.2021

201

Богомил Валериев Иванов

200/05.11.2021

202

Елизабет Руменова Иванова

201/05.11.2021

203

Росен  Димитров Напалеонов

202/05.11.2021

204

Марияна Кирилова Асенова

203/05.11.2021

205

Станка Георгиева Сергиева

204/05.11.2021

206

Олег Димитров Цветанов

205/05.11.2021

207

Кирил Любенов Граховски

206/05.11.2021

208

Емил Елинчов Колев

207/05.11.2021

209

Тони Руменов Кирилов

208/05.11.2021

210

Камелия Стойчова  Душкова

209/05.11.2021

211

Красимир Богданов Крумов

210/05.11.2021

212

Антонио Емилов Антонов

213/05.11.2021

213

Радослав Людмилов Йорданов

214/05.11.2021

Председател: Валентин Стефанов Григоров

Секретар: Станка Йорданова Рударска

* Публикувано на 11.11.2021 в 20:41 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 247-ПВР / 23.11.2021

  относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 • № 246-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник

 • № 245-ПВР / 20.11.2021

  относно: Публикуване на упълномощен представител при провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения