Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 135-ПВР/НС
Перник, 09.11.2021

ОТНОСНО: Определяне броя, на техническите сътрудници, съгласно т. 8 от решение № 542 –ПВР/НС от 16.09.2021 г. на ЦИК за подпомагане работата на РИК Перник за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На основание  чл.72, ал.1, т.1 от ИК и т.8 и 11 от Решение № 542- ПВР/НС от 16.09.2021 г. на ЦИК,   Районна избирателна комисия – Перник

 

Р Е Ш И:

 

За подготовка за предаване на изборните книжа и материали от РИК на СИК, както и за подпомагане на РИК при предаване на книжата и материалите на СИК в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката на предаването на книжата на ЦИК да бъдат привлечени шестима специалисти – технически сътрудници към РИК-Перник, с възнаграждение 100,00 /сто/ лева за всеки един, след съгласуване с Областния управител на Област Перник 

За времето на работа в извънредна епидемична обстановка, обявена с акт на компетентен държавен орган, специалистите  получават допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от определеното по-горе възнаграждение.

Копие от настоящото решение да се изпрати на областния управител на Област Перник за съгласуване.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в три дневен срок

Председател: Валентин Стефанов Григоров

Секретар: Станка Йорданова Рударска

* Публикувано на 10.11.2021 в 11:59 часа

Календар

Решения

  • № 247-ПВР / 23.11.2021

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 246-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник

  • № 245-ПВР / 20.11.2021

    относно: Публикуване на упълномощен представител при провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения