Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 134 - ПВР/НС
Перник, 09.11.2021

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на решение № 55-ПВР-НС от 15.10.2021 на РИК-Перник, относно разпределение членовете на РИК за отговорници за СИК на територията на изборния район и Упълномощаване на членове на РИК -Перник за предаване на изборни книжа и материали на СИК при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и  решение № 55-ПВР/НС от 15.10.2021г., Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район - Пернишки

 1. ИЗМЕНЯ Решение № 55-ПВР/НС от 15.10.2021г. на РИК Пеник, относно разпределение и упълномощаване на  членовете на РИК за отговорници на секционни избирателни комисии, както следва:

Община/СИК №

Член на РИК /отговорник/

тел. на

отговорника

Радомир от СИК № 143600001 до СИК № 143600053

Снежанка Йорданова

Румяна Петрова

0889 25 15 12

1-ви лъч  Перник от СИК № 14320  0011 –до 143200014; от СИК 143200036 –до143200051; СИК 143200136

Валентина Велкова

0899608064

6-ти лъч Перник от СИК  № 143200001 – до 143200010; от СИК № 143200015- до 143200035

Станка Рударска

0886211671

При необходимост СИК може да отправя запитвания освен към определените в т.1 отговорници по СИК и към всички останали членове на РИК - Перник.

 1. Упълномощава членовете на РИК , съвместно с длъжностното лице от Общинска администрация – гр. Перник, определено със заповед на кмета на общината, да предадат на председателя на СИК, в присъствието на останалите членове на СИК бюлетините и другите изборни книжа и материали, както и да подписват плика с печата за СИК и съответните протоколи за предаване и приемане, по ред и процедура, подробно описани в Методически указания на ЦИК по прилагане на ИК за СИК.
  • За община Радомир от СИК № 143600001 до СИК № 143600053 -упълномощава с правата по т. II на РИК-Перник  Снежанка Стефанова Йорданова - член на РИК-Перник и Румяна Николова Петрова
  • За СИК№ 143200011 до 143200014; от СИК 143200036 – до143200051; СИК 143200136-  упълномощава с правата по т. II   Валентина Юлиянова Велкова,  член на РИК -Перник
  • За СИК № 143200001 – до 143200010; от СИК № 143200015- до 143200035 -  упълномощава с правата по т. II   Станка Рударска,  секретар на РИК –Перник;

 Решението на РИК подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Валентин Стефанов Григоров

Секретар: Станка Йорданова Рударска

* Публикувано на 09.11.2021 в 18:54 часа

Календар

Решения

 • № 247-ПВР / 23.11.2021

  относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 • № 246-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник

 • № 245-ПВР / 20.11.2021

  относно: Публикуване на упълномощен представител при провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения