Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 133 - ПВР/НС
Перник, 09.11.2021

ОТНОСНО: Квотно разпределение за състава и ръководството на ПСИК за карантинирани на територията на Община Земен

Съгласно Заповед №РД-170 от 17.09.2021 г. на кмета на Община Земен са образувани първоначално 14 бр. СИК, от които.1 бр./№2/ e с над 500 избиратели и 1 бр. ПСИК №14 и допълнително със Заповед № РД-120 от 08.11.2021 г. на кмета на община Земен е образувана ПСИК за карантинирани №15.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл.92 от Изборния кодекс , Решение №644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. и № 831-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК, Решение № 11-ПВР/НС от 30.09.2021 на РИК-Перник и Заповед № РД-120 от 08.11.2021 г. на кмета на община Земен,  Районна избирателна комисия – Перник

                                                Р Е Ш И

Разпределението за състава и ръководството на ПСИК за карантинирани на територията на Община Земен е както следва :

За 15 бр.СИК  ЗЕМЕН/с ПСИК и ПСИК за карант./

1 х9= 9 + 14х7=98    общо 107 членове     

 

ИМА ТАКЪВ НАРОД :   65.8.1:227 +65.3.14:128 = 3 + 21 = 24

ГЕРБ-СДС :  63.8.1:227 +63.3.14:128 = 2 + 21 = 23

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ : 36.8.1:227 + 14 = 1 + 14 = 15

ДЕМОКРАТИ ЗА БЪЛГАРИЯ -ОБЕДИНЕНИЕ:34.8.1:227 +14= 1+14 =15

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ    : 29.8.1:227 + 14 =1 + 14 = 15

ИЗПРАВИ СЕ ! МУТРИ ВЪН! = 15

 

Ръководство -15 х 3 = 45/с ПСИК и ПСИК карант./

ИМА ТАКЪВ НАРОД = 45х65: 240 = 12      ГЕРБ-СДС  = 45х63:240=12

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ  = 45х36:240= 7              

ДЕМОКРАТИ ЗА БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНИЕ  =  45 х34:240 =6 

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ = 45х29 : 240 = 5      

 

ИЗПРАВИ СЕ ! МУТРИ ВЪН! = 45х13:240 = 3

 

Партии, коалиции

 П.групи

НС

Общ

състав

             В т.ч. ръководства

В т.ч.

членове

Предс.

Зам.предс.

Секретар

общо

ИМА ТАКЪВ НАРОД

65

24

4

4

4

12

     12

ГЕРБ-СДС

63

23

4

4

4

12

     11

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

36

15

3

2

2

7

       8

ДЕМОКРАТИ ЗА БЪЛГАРИЯ -ОБЕДИНЕНИЕ      

34

15

2

2

2

6

       9

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

29

15

1

2

2

5

     10

ИЗПРАВИ СЕ ! МУТРИ ВЪН

13

15

1

1

1

3

     12

   ОБЩО

240

   107

15

15

15

45

      62

 

Разпределени :

За 14 бр.СИК  ЗЕМЕН/с ПСИК/

1 х9= 9 + 13х7=91    общо 100 членове     

 

ИМА ТАКЪВ НАРОД :   65.8.1:227 +65.3.13:128 = 3 + 20 = 23

ГЕРБ-СДС :  63.8.1:227 +63.3.13:128 = 2 + 19 = 21

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ : 36.8.1:227 + 13 = 1 + 13 = 14

ДЕМОКРАТИ ЗА БЪЛГАРИЯ -ОБЕДИНЕНИЕ:34.8.1:227 +13= 1+13 =14

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ    : 29.8.1:227 + 13 =1 + 13 = 14

ИЗПРАВИ СЕ ! МУТРИ ВЪН! = 14

 

Ръководство -14 х 3 = 42/с ПСИК/

ИМА ТАКЪВ НАРОД = 42х65: 240 = 11      ГЕРБ-СДС  = 42х63:240=11

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ  = 42х36:240= 6              

ДЕМОКРАТИ ЗА БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНИЕ  =  42 х34:240 =6 

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ = 42х29 : 240 = 5      

ИЗПРАВИ СЕ ! МУТРИ ВЪН! = 42х13:240 = 3

 

Партии, коалиции

 П.групи

НС

Общ

състав

             В т.ч. ръководства

В т.ч.

членове

Предс.

Зам.предс.

Секретар

общо

ИМА ТАКЪВ НАРОД

65

23

4

4

3

11

     12

ГЕРБ-СДС

63

21

4

3

4

11

     10

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

36

14

2

2

2

6

       8

ДЕМОКРАТИ ЗА БЪЛГАРИЯ -ОБЕДИНЕНИЕ      

34

14

2

2

2

6

       8

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

29

14

1

2

2

5

       9

ИЗПРАВИ СЕ ! МУТРИ ВЪН

13

14

1

1

1

3

      11

   ОБЩО

240

   100

14

14

14

42

      58

 

В т.ч.  за 1 бр. ПСИК № 14

Председател - ИЗПРАВИ СЕ ! МУТРИ ВЪН!

Зам. председател - ИМА ТАКЪВ НАРОД    

Секретар - ГЕРБ-СДС 

Член – БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Член –ДЕМОКРАТИ ЗА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ

Член – ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

Член-  ИМА ТАКЪВ НАРОД  

 

Остават за разпределение за ПСИК №15 карантинирани

Председател - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Зам. председател - ГЕРБ-СДС     

Секретар - ИМА ТАКЪВ НАРОД    

Член – ГЕРБ-СДС    

 

Член –ДЕМОКРАТИ ЗА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ

Член – ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

Член-  ИЗПРАВИ СЕ ! МУТРИ ВЪН!

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Валентин Стефанов Григоров

Секретар: Станка Йорданова Рударска

* Публикувано на 09.11.2021 в 18:53 часа

Календар

Решения

  • № 247-ПВР / 23.11.2021

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 246-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник

  • № 245-ПВР / 20.11.2021

    относно: Публикуване на упълномощен представител при провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения