Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 132 - НС
Перник, 09.11.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на Коалиция БСП за България при провеждане на изборите за народни представители на 14.11.2021 г.

Постъпило е второ заявление, регистрирано към вх. № 2 от 08.11.2021 г. на 09.11.2021 г. в 13.00 ч. в Регистъра на застъпниците, подадено от Валентин Петков, упълномощен представител на Коалиция БСП за България за регистрация на 130 броя застъпници при провеждане на изборите за народни представители на 14.11.2021 г.

 

Приложени  са: заявление за регистрация на застъпници, декларации 130 бр,  списък на хартиен и технически носител, съдържащ имената и  ЕГН на заявените застъпници, пълномощно на представляващия.

 

Извършена е  проверка и е получено потвърждение от “Информационно обслужване” АД за 130 предложени лица.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15,  във връзка  с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2  от Изборния кодекс  и Решение № 707-ПВР/НС от 17.09.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА 130 броя застъпници на кандидатите за народни представители, издигнати от Коалиция БСП за България при провеждане на изборите  за народни представители на 14.11.2021 г. съгласно приложение №1, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение се обжалва пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

1

Симеона Георгиева Петрова

2

ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА-ГЮРОВА

3

Пламен Павлов Ивчев

4

Нели Тодорова Петрова

5

Добромир Христов Ташев

6

Снежинка Асенова Николова

7

Симеон Миленов Иванов

8

Ива Павлова Стефанова

9

Елица Валериева Новкова-Стоянова

10

Еленка Василева Георгиева

11

Петьо Димитров Борисов

12

Ангелина Стойчева Енева

13

Нина Иванова Лазова

14

Василка Станимирова Цветкова

15

Марияна Стоянова Петрова

16

Даринка Ивайлова Шаламанова

17

Денис Росенов Тодоров

18

Венелин Петров Наполеонов

19

Радослав Петров Шаламанов

20

Снежана Седефчова Стоицева

21

Клара Михайлова Славкова

22

Александра Александрова Попова

23

Мая Славчова Гарова

24

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ЛАЧЕВА

25

Милен Миленов Серафимов

26

Венелин Димитров Цветков

27

Ирена Стоянова Симова

28

Емилия Ангелова Дичева

29

БОРИСЛАВ МИХАИЛОВ РИБАРСКИ

30

Венцислав Рангелов Христов

31

Емили Емилова Стоянова

32

Маринела Драгомирова Георгиева

33

Василка Йорданова Василева

34

Теодора Росенова Първанова

35

Иванка Борисова Лефтерова

36

Евгени Георгиев Атанасов

37

Анелия Фиданова Рафаилова

38

Валентин Стоянов Колев

39

Зоя Свиленова Славчева

40

Елена Асенова Тодорова

41

Йоана Ивайлова Станчева

42

Илина Станиславова Джелепова

43

Искра Василева Данова

44

Данаил Митков Митков

45

Латинка Добрева Кирилова

46

Валентина Емилова Петрова

47

Тинка Иванова Боянова

48

Венета Албенова Станимирова

49

Ветка Стойнева Димитрова

50

Василка Методиева Миланова

51

Емилия Петкова Петрова

52

Кирил Димитров Митрев

53

Елица Димитрова Богданова

54

Сияна Александрова Борисова

55

Стилиян Витанов Иванов

56

Станислав Валентинов Павлов

57

Даниела Пейчева Йорданова

58

Цветелина Руменова Иванова

59

Наташа Йосифова Бизева

60

Борис Бориславов Огнянов

61

Анелия Николова Калинчева

62

Тони Михайлов Любенов

63

Иванка Тодорова Савова

64

Николай Евстатиев Борисов

65

Юлиян Стоянов Стоянов

66

Любчо Харалампиев Костов

67

Емилия Кирилова Асенова

68

Боряна Илиева Пандушева

69

КРИСТИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ВЕЛКОВА

70

Детелина Методиева Денчева

71

Снежана Иванова Денчева

72

Благородка Маринова Лилова

73

Йоана Валериева Йотова

74

Радостина Емилова Станачкова

75

Румяна Валентинова Тонева

76

Гена Георгиева Такева

77

Красимира Красимирова Георгиева

78

Никола Венциславов Давидков

79

Анжела Мирославова Иванова

80

Анелия Методиева Иванова

81

Виктор Росенов Георгиев

82

Валентин Росенов Георгиев

83

Румяна Иванова Кирилова

84

Борис Стойчев Симов

85

Копринка Борисова Симова

86

Капка Иванова Стоилова

87

Беатрис Генадиева Рангелова

88

Валентин Георгиев Теофилов

89

Антоанета Евгениева Малинова

90

Лино Евгениев Начев

91

Иван Йорданов Геровски

92

Георги Кирилов Константинов

93

Капка Станчева Стефанова

94

Ралица Методиева Райчева

95

Павлина Здравкова Димитрова

96

Кристина Ивайлова Стойнева

97

Катрин Орлинова Иванова

98

Даниел Руменов Боянов

99

Ангелина Стоянова Стоянова

100

Цветанка Симеонова Иванова

101

Тончо Стойнев Иванов

102

ДЕСИСЛАВА МИЛАЧКОВА НИКОЛОВА

103

Богдан Йорданов Рангелов

104

Катя Цветанова Георгиева

105

Весела Стефанова Димитрова

106

Антон Аспарухов Миланов

107

Костанция Чавдарова Варадинова

108

Кирил Велчев Митев

109

Стела Добрева Стефанова

110

Цветелина Йорданова Живкова

111

Пламен Богомилов Христов

112

ЕВЕЛИНА МИЛЧЕВА СПАСОВА

113

Тодор Йорданов Тодоров

114

Антонио Тодоров Йорданов

115

Станислав Станимиров Иванов

116

Борислав Яворов Павлов

117

Радослав Лозанов Фиданов

118

ЗОЯ ВЕРЧОВА ДАМЯНОВА

119

Борис Стойов Йосифов

120

Иглика Първанова Томова

121

Цветелина Веселинова Здравкова

122

Силвия Делчева Ризова

123

Емануел Валериев Елинчов

124

Кирил Леонов кирилов

125

Аделина Ефремова Викторова

126

Красимира Йорданова Лозанова

127

Божидар Асенов Любомиров

128

Величка Тодорова Александрова

129

Бойко Антонов Несторов

130

Виктор Мирославов Кирилов

Председател: Валентин Стефанов Григоров

Секретар: Станка Йорданова Рударска

* Публикувано на 09.11.2021 в 18:56 часа

Календар

Решения

  • № 247-ПВР / 23.11.2021

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 246-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник

  • № 245-ПВР / 20.11.2021

    относно: Публикуване на упълномощен представител при провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения