Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 131-ПВР/НС
Перник, 09.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК от квотата на ПП „Има такъв народ‘‘ в община Радомир, област Перник.

Постъпило е заявление с вх. №167 /09.11.2021г.от Петя Димитрова - упълномощен представител на ПП „Има такъв народ“, за промяна в състава на СИК на територията на община Радомир, област Перник.      

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4  и т. 5 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Перник   

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА Виктор Георгиев Валентинов, член на СИК 143600008 в община Радомир, област Перник и анулира издаденото му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА  Нина Емилова Илиева като член на СИК 143600006 в община Радомир, област Перник. ИЗДАВА удостоверение на новоназначеният член на СИК.


Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му

Председател: Валентин Стефанов Григоров

Секретар: Станка Йорданова Рударска

* Публикувано на 09.11.2021 в 19:18 часа

Календар

Решения

  • № 247-ПВР / 23.11.2021

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 246-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник

  • № 245-ПВР / 20.11.2021

    относно: Публикуване на упълномощен представител при провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения