Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 129 - ПВР/НС
Перник, 09.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК от квотата на ПП „Има такъв народ‘‘ в община Брезник, област Перник.

Постъпило е заявление с вх. № 167/09.11.2021г. от Петя Димитрова - упълномощен представител на ПП „Има такъв народ“, за промяна в състава на СИК на територията на община Перник, област Перник.    

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Перник   

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА 2 (две) длъжностни лица от съставите на СИК в община Брезник, съгласно предложение на упълномощен представител.

АНУЛИРА  издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА  2 (две) длъжностни лица в съставите на СИК в община Брезник, съгласно предложение на упълномощен представител на ПП ДПС.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Неразделна част от това решение е Приложение № 1 на списъчния състав на СИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му

 

 

ДО РИК - ПЕРНИК

 

 

 

Заявление от Петя Божидарова Димитрова, упълномощен представител на ПП "Има такъв народ" за смяна на назначени членове на СИК, както следва:

СИК №

Населено място

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

Три имена

Три имена

140800007

гр. Брезник

Анатолий Асенов Теофилов

член

Иванка Симеонова Георгиева

140800021

с. Гигинци

Младенка Евлогиева Найденова

член

Анатолий Асенов Теофилов

 

Председател: Валентин Стефанов Григоров

Секретар: Станка Йорданова Рударска

* Публикувано на 09.11.2021 в 19:06 часа

Календар

Решения

  • № 247-ПВР / 23.11.2021

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 246-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник

  • № 245-ПВР / 20.11.2021

    относно: Публикуване на упълномощен представител при провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения