Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 127 - ПВР/НС
Перник, 09.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК от квотата на КП Изправи се! Мутри вън! - в община Радомир, област Перник.

Постъпило е заявление с вх. №165/09.11.2021г. от г-жа Мирела Кирилова - упълномощен представител на КП Изправи се! Мутри вън! за промяна в състава на СИК на територията на община Радомир, област Перник.

           

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, РИК-Перник,

   

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА 6 (шест) длъжностни лица от съставите на СИК в община Радомир, съгласно предложение на упълномощен представител.

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА  6 (шест) длъжностни лица в съставите на СИК в община Перник, съгласно предложение на упълномощен представител.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.
Неразделна част от това решение е Приложение № 1 на списъчния състав на СИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

ДО РИК - ПЕРНИК

 

 

 

Заявление от Мирела Манолова Кирилова ,Упълномощен  представител от  КП Изправи се! Мутри вън! за заявени  промени  в СИК

СИК №

Населено място

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

Три имена

Три имена

14

Радомир

Гюла Георгиева Йосифова

член

Моника Славчева Методиева

18

Радомир кв.Върба

Зорница Стефанова Топалова

секретар

Иванка Венциславова Иванова

22

с.Долна Диканя

Диляна Любомирова Огнянова

член

Антония Димитрова Валериева

23

с.Горна Диканя

Антония Димитрова Валериева

член

Мая Кръстева Иванова

39

с.Углярци

Елена Стоилова Грозданова

председател

Милена Живкова Методиева

47

с.Радибош

СтоянРуменов Стоянов

член

Елизабета Владимирова Стоянчева

Председател: Валентин Стефанов Григоров

Секретар: Станка Йорданова Рударска

* Публикувано на 09.11.2021 в 18:41 часа

Календар

Решения

  • № 247-ПВР / 23.11.2021

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 246-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник

  • № 245-ПВР / 20.11.2021

    относно: Публикуване на упълномощен представител при провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения