Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 125 - ПВР/НС
Перник, 09.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК от квотата на ПП ДПС в община Перник, област Перник.

Постъпило е заявление с вх. №162/08.11.2021г.от Радосвета Кирова-упълномощен представител на ДПС, за промяна в състава на СИК на територията на община Перник, област Перник.      

     
На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, РИК – Перник,Р Е Ш И:ОСВОБОЖДАВА 7 (седем) длъжностни лица от съставите на СИК в община Перник, съгласно предложение на упълномощен представител на ПП ДПС.

АНУЛИРА  издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА  7 (седем) длъжностни лица в съставите на СИК в община Перник, съгласно предложение на упълномощен представител на ПП ДПС.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.

 

Неразделна част от това решение е Приложение № 1 на списъчния състав на СИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

ДО РИК - ПЕРНИК

 

 

 

Заявление от Радосвета Кирова, упълномощен представител на ПП"Движение за права и свободи" за смяна на назначени членове на СИК, както следва:

СИК №

Населено място

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

Три имена

Три имена

1432000010

Перник

Катерина Димитрова Зъбчева

член

Полина Асенова Асенова

1432000010

Перник

Боряна Цонева Хинова

член

Калин Илиев Каменов

1432000081

Перник

Тодор Антониев Глушков

секретар

Катерина Димитрова Зъбчева

1432000089

Перник

Вера Симеонова Лозанова

член

Моника Емилова Георгиева

1432000091

Перник

Венелина Веселинова Петрова

зам.председател

Вера Симеонова Лозанова

1432000103

Перник

Александър Антониев Глушков

секретар

Боряна Цонева Хинова

1432000136

Рударци

Антон Василев Тодоров

член

Васил Атанасов Зъбчев

Председател: Валентин Стефанов Григоров

Секретар: Станка Йорданова Рударска

* Публикувано на 09.11.2021 в 18:37 часа

Календар

Решения

  • № 247-ПВР / 23.11.2021

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 246-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник

  • № 245-ПВР / 20.11.2021

    относно: Публикуване на упълномощен представител при провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения