Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 123 - ПВР/НС
Перник, 09.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК от квотата на ПП ДПС в община Земен, област Перник

Постъпило е заявление с вх. № 161/08.11.2021г.от Радосвета Кирова - упълномощен представител на ДПС, за промяна в състава на СИК на територията на община Земен , област Перник.           

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, РИК – ПерникР Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА 4 (четири) длъжностни лица от съставите на СИК в община Земен, съгласно предложение на упълномощен представител.

АНУЛИРА  издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА  4 (четири) длъжностни лица в съставите на СИК в община Земен, съгласно предложение на упълномощен представител.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.


Неразделна част от това решение е Приложение № 1 на списъчния състав на СИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

ДО РИК - ПЕРНИК

 

 

 

Заявление от Радосвета Кирова, упълномощен представител на ПП"Движение за права и свободи" за смяна на назначени членове на СИК, както следва:

СИК №

Населено място

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

Три имена

Три имена

141900007

Калотинци

Гергана Иванова Иванова

председател

Райна Методиева Хаджиева

141900008

Дивля

Свилена Свиленова Станчева

член

Антонио Йорданов Стефанов

141900014

Земен

Пламен Митков Джанов

член

Свилена Свиленова Станчева

141900009

Горна Глоговица

Траяна Петрова Крумова

член

Миглена Богомилова Христова

Председател: Валентин Стефанов Григоров

Секретар: Станка Йорданова Рударска

* Публикувано на 09.11.2021 в 18:35 часа

Календар

Решения

  • № 247-ПВР / 23.11.2021

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 246-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник

  • № 245-ПВР / 20.11.2021

    относно: Публикуване на упълномощен представител при провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения