Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 121-ПВР/НС
Перник, 09.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК от квотата на КП ГЕРБ-СДС в община Трън, област Перник.

Постъпило е заявление с вх. № 157/08.11.2021г. от Милена Маринова, упълномощен представител на КП ГЕРБ-СДС, за промяна в състава на СИК на територията на община Трън, област Перник.                              

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, РИК-Перник

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА 3 (три) длъжностни лица от съставите на СИК в община Трън, съгласно предложение на упълномощен представител.

АНУЛИРА  издадените  удостоверения на освободените лица на СИК.

НАЗНАЧАВА 3 (три) длъжностни лица в съставите на СИК в община Трън, съгласно предложение на упълномощен представител.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК

Неразделна част от това решение е Приложение № 1 на списъчния състав на СИК.

Решението на РИК подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

ДО РИК - ПЕРНИК

 

 

 

Заявление от Милена Христова Маринова, упълномощен представител на ПП/Коалиция  ГЕРБ-СДС за смяна на назначени членове на СИК, както следва:

СИК №

Населено място

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

Три имена

Три имена

145100008

СЛИШОВЦИ

Соня Ефтимова Софрониева

Секретар

Лиляна Петрова Владимирова

145100006

ЗЕЛЕНИГРАД

Любка Маринова Стратиева

Председател

Борислав Петров Славчев

145100006

ЗЕЛЕНИГРАД

Борислав Петров Славчев

Член

Любка Маринова Стратиева

Председател: Валентин Стефанов Григоров

Секретар: Станка Йорданова Рударска

* Публикувано на 09.11.2021 в 18:34 часа

Календар

Решения

  • № 247-ПВР / 23.11.2021

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 246-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник

  • № 245-ПВР / 20.11.2021

    относно: Публикуване на упълномощен представител при провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения